ფუტკრის ნესტარი

 დედამიწაზე არცერთი ცოცხალი არსება არ არსებობს, რომელიც აღჭურვილი იყოს თავდაცვის ისეთი იარაღით, რომლითაც ელვისებური სისწრაფით მტერზე მომაკვდინებელი მოქმედება და თავისი

Read more

საფუტკრე მეურნეობის განვითარება

მეფუტკრეობის შესწავლის შედეგად შესაძლოა გაგიჩნდეთ საკუთარი საფუტკრე მეურნეობის შექმნის ბიზნეს-იდეა.  საფუტკრე მეურნეობის ინტენსიური და ექსტენსიური განვითარებისათვის SWOT ანალიზის ჩატარება .

Read more

ასკოსფეროზი  (Ascosphaera apis)

     ასკოსფეროზი აპის მელიფერას მეთაფლე ფუტკრის – Apis mellifera-ს ბარტყის სოკოვანი დაავადებაა, მისი გამომწვევია მიკროსკოპული სოკო -Ascosphaera apis, რომლის

Read more

დედა ფუტკრის როლი

ალბათ, ოდესმე დაინტერესებულხარ, თუ რა როლი უკავია დედა ფუტკარს სკაში? ის, რა თქმა უნდა,  სასიცოცხლო როლს თამაშობს ფუტკრის კოლონიაში, თუმცა

Read more

რას გრძნობენ და რეზე რეაგირებენ ფუტკრები

ფუტკრები, რასაც არ უნდა აკეთებდნენ – ზრდიდნენ ბარტყს, აგროვებდნენ საკვებს, ამზადებდნენ თაფლს თუ სხვა, ყველაფერში, რასაც მიზნად დაისახავენ, წარმოუდგენლად პროდუქტიულები

Read more

ფუტკრის პესტიციდებით მოწამვლა _ კლინიკური ნიშნები, დიაგნოზი, პროფილაქტიკური ღონისძიებები.

 ფუტკრის მოწავლა დიდ ეკონომიკურ ზარალს აყენებს მეფუტკრეობას. ხშირ შემთხვევაში რეალურ მიზეზს პესტიციდების, სასოფლო-სამეურნეო შხამქიმიკატების არაწესიერი ხმარება და კერძო პირების მიერ

Read more

ფუტკრის არაგადამდები დაავადებები _ მანანით მოწამვლა

 დიაგნოზი , პროფილაქტიკა არახელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო გვალვიან ამინდში თაფლოვანი მცენარეები ამცირებენ, ან წყვეტენ ნექტრის გამოყოფას სანექტრეების საშუალებით და ტკბილ

Read more

ფუტკრის მავნებლები _ ცვილის ჩრჩილი (Galleria mollo-nella)

ცვილის ჩრჩილი (Galleria mollo-nella) ფუტკრის დაავადებათა კლასიფიკაციით ცვილის ჩრჩილი მიეკუთვნება ფუტკრის მავნებელთა ჯგუფს. არსებობს ცვილის დიდი და პატარა ჩრჩილი. ისინი

Read more

ფუტკრის ოჯახების ხელოვნურად გამრავლების მეთოდები

 მეფუტკრეობის განვითარება შეუძლებელია ფუტკრის ოჯახის ხელოვნური გამრავლების გარეშე. ნოვატორი მეფუტკრეები ამ მხრივ მუდმივად გვთავაზობენ სიახლეებს ან სრულყოფის გზებს. ფუტკრის ხელოვნური

Read more

მუშა ფუტკარი _ ოჯახის მთავარი მოქმედი ძალა

 მუშა ფუტკარი ზომით დედა და მამალ ფუტკარზე პატარაა. სიგრძით 12-14 მმ. იწონის 100 მგ. თუ მათი ჩიჩახვი თაფლით არ არის

Read more