დედა ფუტკრის გამოზრდა და სანაშენე თვისებების შეფასება

დედა ფუტკარი ოჯახის ცენტრალური არსებაა, რომლის თვისებებით განპირობებულია ოჯახის სიძლიერე, ე.ი. მის წევრთა რიცხოვნობა და, შესაბამისად, ოჯახის უზრუნველყოფა საკვები მარაგით.

Read more

ივნისის მიმდინარე სამუშაოები საფუტკრეში

ამ პერიოდში მცენარეები აქტიური ყვავილობის ფაზაშია, ფუტკარი მთლიანად გადართულია ნექტრის შეგროვებაზე, მეფუტკრე ემზადება თაფლის დასაწურად და მთაბარობისათვის. აუცილებელია 3-5 დღეში

Read more

ფუტკრის სივრცე

ჩვენ მეფუტკრეებმა ყველამ ვიცით, რომ ფუტკრის სივრცე ეს მანძილია, რომლის ზომაც შედგება 4,0მმ-დან 8,0მმ-მდე, თუმცა ზოგიერთი თვლის რომ ეს მანძილი

Read more

სადაც არ ცხოვრობს ფუტკარი, იქ ადამიანსაც არ ეცხოვრება

მეფუტკრე აგრარულ და ეკოლოგიურ სფეროს წარმატების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. სოფლის და აგრარული ბიზნესის სფეროს წარმატება დამოკიდებულია მეფუტკრეობის განვითარებაზე, რადგან მეფუტკრეობა – ეს უპირველესად ნიშნავს

Read more

ერთი ბრენდის ქვეშ თაფლის ექსპორტი უფრო მარტივია

ქართველ მეფუტკრეებს ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებას ვურჩევთ, რადგან ერთი ბრენდის ქვეშ ექსპორტიც უფრო მარტივია. ამის შესახებ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების

Read more

ფუტკრის ისტორია და ცხოვრება

მოგეხსენებათ, საქართველოში მეფუტკრეობა ოდითგანვე ფართოდაა გავრცელებული. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 401 წელს ბერძენი ისტორიკოსი და მხედართმთავარი ქსენოფონტე, კოლხიდაში ლაშქრობის შემდეგ

Read more

ნოემბერში ჩასატარებელი სამუშაო საფუტკრეში

ტემპერატურა დაბალია მაგრამ კოლხეთის დაბლობზე, სუბტროპიკულ ზონაში დროდადრო დათბება ხოლმე და ფუტკრის ნაწილი როგორც კი გარემოს ტემპერატურა +13ºC ასცდებ,ა მაშინვე

Read more

მაჭახელას თაფლი

მაჭახელას თაფლი მაჭახელას ხეობის მცენარეების ყვავილების ნექტრიდან დამზადებული თაფლია. მაჭახელას თაფლი შეიძლება იყოს ოთხი სახეობის − მაისის, აკაციის, წაბლისა და

Read more

აკაციის თაფლი / Acacia honey ენერგიის წყარო

აკაციის თაფლი ხასიათდება კარგი ნიშან-თვისებით.ის საქართველოში ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო თაფლად, მაგრამ ეს ცოტა არ იყოს გადაჭარბებული შეფასებაა, რადგან არსებობს თაფლოვანი

Read more

აგვისტო დადგა _ რა სამუშაო უნდა ჩატარდეს საფუტკრეში?

აგვისტო ცხელი ამინდებით გამოირჩევა, ღალიანობა ძალიან შემცირებულია, ამ დროს სიცხეების გამო ფუტკარი გარეთ საფრენებს ეკიდება და ჩარჩოები უმეთვალყურეოდ რჩება, რასაც

Read more