როგორ გრილდებიან ფუტკრები ზაფხულის ცხელ დღეებში

აღმოჩენილია მეთაფლია ფუტკრების გაგრილების სტრატეგია (ჯონი ა. ჰარვარდის სახელობის პოლსონის ინჟინერიისა და გამოყენებითი მეცნიერებების სკოლა). ზაფხულის ცხელ დღეს თუ ფუტკრების

Read more

საშემოდგომო სამუშაოები საფუტკრეში

მეთაფლე ფუტკრის ოჯახი წელიწადის განმავლობაში გადის სხვადასხვა სტადიებს, რომლებიც მოიცავს: განვითარებას, გამრავლებას(ნაყრიანობას), საკვები მარაგის შექმნას და გამოზამთრებას. ღალიანობის დასრულების შემდეგ

Read more

აკაციის თაფლი / Acacia honey ენერგიის წყარო

აკაციის თაფლი ხასიათდება კარგი ნიშან-თვისებით.ის საქართველოში ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო თაფლად, მაგრამ ეს ცოტა არ იყოს გადაჭარბებული შეფასებაა, რადგან არსებობს თაფლოვანი

Read more

აგვისტო დადგა _ რა სამუშაო უნდა ჩატარდეს საფუტკრეში?

აგვისტო ცხელი ამინდებით გამოირჩევა, ღალიანობა ძალიან შემცირებულია, ამ დროს სიცხეების გამო ფუტკარი გარეთ საფრენებს ეკიდება და ჩარჩოები უმეთვალყურეოდ რჩება, რასაც

Read more

ვაროასთან ბრძოლა ფუტკრის ოჯახებში

 ბოლო წლებია მეთაფლე ფუტკრების ჯანმრთელობის დაცვა გახდა ძირითად ამოცანად მკვლევარებისათვის რომ პასუხი გაეცათ რამოდენიმე ეპიზოდისათვის, როცა კომერციული კოლონიები დიდი პროცენტული

Read more

ჩარლზ მარტინის 10 პრინციპი: ნუ აწუხებთ ფუტკრებს, შეეშვით!…..

„რაც მეტად ჩავუღრმავდი მეფუტკრეობას, მივხვდი რომ მით უფრო ნაკლები და საერთოდ არაფერი ვიცოდი მასზე, მაგრამ, რახან არაფერი ვიცოდი, ჯერ კიდევ

Read more

რჩევეა დამწყებ მეფუტკრეებს _ ფუტკრის ოჯახის დათვალიერება

რას ვაკეთებთ? შეეცადეთ შეაფასოთ ოჯახის ხასიათი, სანამ მივუახლოვდებით სკას გასახსნელად. თუ ამჩნევთ რომ ფუტკრების აგრესიულად არიან განწყობილნი, აუცილებლად შეიმოსეთ დამცავი სამოსით

Read more

საფუტკრეში კვერცხდების სტიმულირება

ფუტკრის ოჯახში თუ შეიმჩნევა კვერცხდების შემცირება ან სრულად შეწყვეტა, სასურველია ჩაატაროთ მასტიმულირებელი საკვების მიცემა რამდენიმეჯერ (სიროფი 1:1-ზე). შეგიძლიათ სიროფში დედის

Read more

რევანდის ფოთოლი ზღუდავს ვაროას გავრცელებას!

ვაროასთან ბრძოლის ეფექტიანი ორგანული და ორიგინალური მეთოდია სკაში რევანდის ფოთლის გამოყენება ეს მართლაც მარტივი და ეფექტიანი ხერხია, უბრალოდ აიღეთ რევანდის

Read more

საფუტკრეში რა სამუშაოა ჩასატარებელი ივლისში?

ივლისი ბარში კოლხეთის დაბლობზე ყვავილობას იწყებს ძიძო და სხვა მინდვრის ყვავილები, მთაში კი წაბლის შემდეგ ცაცხვი და ალპური ყვავილები. უკვე

Read more