ფეხგუნდა (ყვავილის მტვერი) და ჭეო

ფეხგუნდა (ყვავილის მტვერი) ფუტკრის ოჯახისთვის შეუცვლელ ცილოვან-ვიტამინიზირებულ, გამაჯანსაღებელ საკვებს წარმოადგენს. ყვავილის მტვერი ცილების, ცხიმების, ენზიმების, ვიტამინებისა და ჰორმონების ძირითად წყაროა.

Read more

მეფუტკრეობის რამდენიმე პროდუქტი, რომლებსაც კოვიდ-19-ის პირობებში ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება შეუძლია 

მეფუტკრეობის პროდუქტებიდან ყველასათვის ცნობილი მხოლოდ თაფლი და ცვილია. მაგრამ არის მეფუტკრეობის რამდენიმე პროდუქტი, რომლებსაც კოვიდ-19-ის პირობებში ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი

Read more

ჯარას თაფლის წარმოება

მეფუტკრეობა საქართველოში ოდითგანვე იყო გავრცელებული. არქეოლოგიური კვლევებით აღმოჩენილი ნიმუშების ანალიზით დასტურდება 8000 წლით დათარიღებული თაფლის არსებობის კვალი, რომელიც ტუტანხამონის სამარხში

Read more

„თაფლის ხე“ _ ჯარას თაფლი

რა არის ჯარა? ჯარა ფუტკრის ქართული ტრადიციული სკაა, რომელიც ფუტკრების მოშინაურების მიზნით საქართველოში უძველესი დროიდან გამოიყენება ზუსტი მტკიცებულება, თუ როდის 

Read more

ვაროას (Varroa destructor) ბიოლოგია

ვაროა წარმოადგენს ძირითად მავნებელს ევროპული(დასავლეთის) მეთაფლია ფუტკრებისთვის ( Apis mellifera L. ) მთელ მსოფლიოში. ვაროას ტკიპა პირველად აღიწერა აზიურ(აღმოსავლეთის) ფუტკარზე

Read more

„ნინოწმინდის თაფლი“

გეოგრაფიული აღნიშვნების სახელმწიფო რეესტრში, სამცხე ჯავახეთის რეგიონიდან, „ტენილის“, „მესხური ჩეჩილის“, „ბორჯომის“, „მიტარბის“ და „ახალქალაქის კარტოფილის“ შემდეგ ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნა დაემატა

Read more

ყველა მეფუტკრემ უნდა იცოდეს, რომ

1) ფუტკრის ჯიში არ არსებობს, რადგან იგი ადამიანს არ შეუქმნია და ეკუთვნის თაფლის მომცემ სახეობას. 2) ფუტკარი ველური მწერია და

Read more

დედა ფუტკრის გამოზრდა და სანაშენე თვისებების შეფასება

დედა ფუტკარი ოჯახის ცენტრალური არსებაა, რომლის თვისებებით განპირობებულია ოჯახის სიძლიერე, ე.ი. მის წევრთა რიცხოვნობა და, შესაბამისად, ოჯახის უზრუნველყოფა საკვები მარაგით.

Read more

ივნისის მიმდინარე სამუშაოები საფუტკრეში

ამ პერიოდში მცენარეები აქტიური ყვავილობის ფაზაშია, ფუტკარი მთლიანად გადართულია ნექტრის შეგროვებაზე, მეფუტკრე ემზადება თაფლის დასაწურად და მთაბარობისათვის. აუცილებელია 3-5 დღეში

Read more

ფუტკრის სივრცე

ჩვენ მეფუტკრეებმა ყველამ ვიცით, რომ ფუტკრის სივრცე ეს მანძილია, რომლის ზომაც შედგება 4,0მმ-დან 8,0მმ-მდე, თუმცა ზოგიერთი თვლის რომ ეს მანძილი

Read more