საფუტკრე მეურნეობაში ამერიკული  სიდამპლის აღმოფხვრის სტრატეგია _ როგორ მოვიქცეთ?

ამერიკული სიდამპლის გამოვლენა საფუტკრეში მხოლოდ ერთ ოჯახში ან თუნდაც მეზობელ საფუტკრეში, ფუტკრის ახლომდებარე ოჯახების საფრთხის ქვეშ ყოფნას ნიშნავს და ოჯახების

Read more

ფუტკრის ოჯახის თვითგანახლების უნარი _ თაობათა ცვლა

ოჯახის წევრებს სიცოცხლის განსხვავებული ხანგრძლივობა აქვთ, მაგალითად, დედა ფუტკარი რამდენიმე წელს ცოცხლობს – ხოლო მუშა, გარკვეულ გარემოებებზე დამოკიდებულებით, რამდენიმე დღიდან

Read more

ვაროას საწინააღმდეგო მარტივი და ეფექტიანი ზოოტექნიკური მეთოდი

გთავაზობთ ვაროას საწინააღმდეგო ზოოტექნიკურ მეთოდს, რომელიც გამოირჩევა სიმარტივით და საკმაოდ ეფექტიანია. მაგალითისთვის მოვიყვან ლენტეხში ბატონ დემურ ლიპარტელიანის საფუტკრეში ჩატარებულ ტრენინგის

Read more

ინტენსიური ტექნოლოგიები ფუტკრის მოვლა-მოშენებასა  და კვებაში _ ფუტკრის ოჯახების მოვლის რგოლური მეთოდი

XX საუკუნის II ნახევრიდან მეფუტკრეობაში სამუშაო პროცესების ინტენსიფიკაციისათვის გაძლიერდა კვლევა, რამაც გამოიწვია ფუტკრის მოვლა-შენახვისა და პროდუქტების წარმოების ტრადიციული წესების ნაცვლად

Read more

ფუტკრის მოზამთრე გუნდის მოძრაობა,შიმშილისგან დაცვა, მოზამთრე გუნდის ხმა

ფუტკრის მოზამთრე გუნდის მოძრაობა იწყება ფიჭის ქვემო ნაწილიდან, საფრენის სიახლოვეს და თანდათან ზემოთ მიიწევს, ბოლოს სკის უკანა კედლისაკენ მიიმართება, რასაც

Read more

ფუტკრების გუნდის საზამთრედ ბუდის შედგენა

მოზამთრე გუნდის განთავსება ბუდეში მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ გუნდმა მიიღოს შესაძლებლობა, შეუფერხებლად იკვებოს და შეძლოს საჭირო საარსებო პირობების შენარჩუნება. ზამთრობისათვის

Read more

ფუტკრის ოჯახის განვითარება და გამრავლება

ცნობილია,  რომ ადრე გაზაფხულიდან ფუტკრის ოჯახი ზომაში იზრდება, უფრო და უფრო მრავალრიცხოვანი ხდება. ოჯახის მოსახლეობის მატების ასეთი დინამიკა რაციონალურია, მხოლოდ

Read more

მოზამთრე ფუტკრის ასაკი და რაოდენობა

მოზამთრე ფუტკრის ასაკი ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია წარმატებული ზამთრობისათვის. ზამთრობაში შესული ფუტკარი ფიზიოლოგიურად ახალგაზრდა უნდა იყოს, ე.ი. სკაში არსებულ სამუშაო პროცესებში

Read more

ფუტკრის ცოცხალი ოჯახის ბუდის დათვალიერება და ფუტკრის ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება

იმის გათვალისწინებით, თუ სად შეიმჩნევა უჩვეულო ნიშნები, განისაზღვრება რომელი ოჯახები ან ოჯახების რა ნაწილი უნდა დათვალიერდეს დეტალურად და რა ტიპის

Read more

საფუტკრეში ადრესაგაზაფხულო სამუშაოების თანმიმდევრობა

საზამთრე ნაგებობებიდან სკების გამოტანის ტექნიკა. ზამთარში ფუტკრის შენახვის ასეთ სისტემას მაშინ იყენებენ, თუ ჰაერის ტემპერატურა -10-15°C-ზე დაბლა ეცემა, რაც განსაკუთრებულ

Read more