მოგება კლავს ხარისხს, ანუ რატომ კარგავს ბრინჯი საკვებ თვისებებს?

მეცნიერები შეშფოთებულნი არიან ბოლო წლებში წარმოებული ბრინჯის ხარისხზე. ფაქტია, რომ მეცნიერებმა ხმამაღლა დაიწყეს ლაპარაკი კვების პროდუქტების წარმოებაში არსებულ საშიშ ტენდენციებზე _ 

Read more

ხორბლის გამოყენების ტრადიცია საქართველოში

„ეს ქვეყანა სამშობლოა ყურძნისა და ხორბლის! ყურძენი _ ღვინოა! ხორბალი _ პური! სისხლი და ხორცი“… გურამ დოჩანაშვილი ისტორიული წყაროების საფუძველზე

Read more

თავთავიან კულტურათა ბიოლოგიური თავისებურება და კომერციული მნიშვნელობა

პურეული კულტურები ეკუთვნიან გეოგრაფიულად ფართოდ გავრცელებულ და მსოფლიო წარმოების თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვან მცენარეთა ჯგუფს. დედამიწაზე, მცირე გამონაკლისის გარდა, მოსახლეობა პურეულის

Read more

ფეტვი

ფეტვს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სასურსათო კულტურებს შორის. მისგან ამზადებენ ბურღულს, გამოიყენება შინაური ფრინველებისა და ღორების საკვებად. ფეტვის მარცვალს იყენებენ აგრეთვე

Read more

არქანჯელო ლამბერტი: სამეგრელოში მოყვანილი ბრინჯი ექსპორტზე გაჰქონდათ

დღეს თითქოს დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ მარცვლოვანი კულტურა, რომლითაც დღეს მსოფლიოს ნახევარზე მეტი იკვებება, ერთ დროს საქართველოში მოჰყავდათ და ექსპორტზეც

Read more

ხორბლის მავნებელი ორგანიზმები

ხორბალი (Triticum) ერთ-ერთი უძველესი კულტურული მცენარეა. მას მარცვლოვანთა დედოფალს უწოდებენ. ხორბლის მარცვალი შეიცავს 13%-მდე ცილას, 60%-მდე ნახშირწყლებს, 1,5% ცხიმებს,  ვიტამინებს

Read more

საშემოდგომო ხორბლის ბაზოებზე მოყვანის მაღალეფექტიანი ტექნოლოგია სარწყავი პირობებისათვის

საქართველოს მოსახლეობა არ არის უზრუნველყოფილი საკუთარი წარმოების ხორბლის პროდუქციით. დღეისათვის ჩვენი ქვეყანა მოხმარებული ხორბლის მხოლოდ 8-10%-ს აწარმოებს. პურით მოსახლეობის მოთხოვნილების

Read more

საშემოდგომო ხორბალი და მისი განოყიერების (კვების) სისტემა

საშემოდგომო ხორბალი გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობით. მისი მარცვალი გამოიყენება არა მარტო პურის გამოსაცხობად, არამედ პურ-ბურღულეულის, მაკარონის და საკონდიტრო ნაწარმის მოსამზადებლად. ხორბლისაგან

Read more

ხორბლის თესვის ტექნოლოგია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ზონებისთვის

ხორბლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია ითვალისწინებს ჯიშის პოტენციური შესაძლებლობის წარმოებაში მაქსიმალურ რეალიზაციას. ეს შესაძლებელია მაშინ, როცა ხორბლის ტექნოლოგიის ყველა ფაქტორი, წინამორბედის შერჩევიდან

Read more

საქართველოში დარაიონებული ქერის საშემდგომო ჯიშები და მათი მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

ყაზბეგი – 1 _ გამოყვანილია მიწათმოქმედების ინსტიტუტში მუტაგენეზის მეთოდით, ადგილობრივი ჯიშიდან. მცენარის სიმაღლე 80-98 სმ. ხასიათდება მოკლე და მტკიცე ღეროთი. ჩაწოლის

Read more