სიმინდის ჰიბრიდი “ყაზბეგი”

სიმინდს საქართველოში 200_220 ათასი ჰექტარი ეკავა, რომელიც, სამწუხაროდ, უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად შემცირდა. აქედან დაახლოებით 80 ათასი ჰა განლაგებულია ტენიან სუბტროპიკულ

Read more

ფუტკრის შხამის გამოყენება

თანამედროვე პირობებში ანტიბიოტიკების და ძლიერმოქმედ ქიმიოთერაპიულ პრეპარატებს შორის ფუტკრის შხამს უკავია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, რომელიც სახალხო მედიცინის დიდი მონაპოვრად ითვლება.

Read more

 რატომ ვერ მოექცა ბიზნესის ინტერესის სფეროში  ქართული ხორბლის უნიკალური ჯიშები

ცნობილია, რომ საქართველო ხორბლისა და ღვინის ქვეყანაა. ჩვენში უხსოვარი დროიდან ხარობდა ხორბლის უნიკალური, ენდემური ჯიშები და სახეობები, რომლებსაც ანალოგი არა

Read more

ბრინჯი, გავრცელების ზონები, დახასიათება, მოვლა-მოყვანის თავისებურებები

 ბრინჯი უძველესი და საკმაოდ გავრცელებული სასოფლოსამეურნეო კულტურაა. დედამიწის მოსახლეობის ერთ მილიარდზე მეტი ბრინჯით იკვებება და ამ მხრივ ის მეორე ადგილზეა

Read more

ტრიტიკალე

ტრიტიკალე ახალი მარცვლეული კულტურაა. გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობის პოტენციალით. ცილებისა და შეუცვლელი ამინომჟავეების გაზრდილი შემცველობით, რაც განაპირობებს ამ კულტურის ფართო პერსპექტივას,

Read more

ზანდური ლეჩხუმშია 

ვინც იყო 2018 წლის აგროფესტივალზე რაჭაში, ქალაქ ონში აუცილებლად შეამჩნევდა წარწერას _ „ზანდურს აქვს წარსული და მომავალი“. მსოფლიოში ცნობილი ხორბლის კულტურული

Read more

ევგენოლის რეჰანი (Ocimum gratissimum L.)

 ევგენოლის რეჰანი ეკუთვნის ტუჩოსანთა ოჯახს და ოციუმის გვარს. აღნიშნული გვარი 150 სახეობას და 700-მდე სახესხვაობას შეიცავს. მრავალწლიანი ბუჩქბალახა მცენარეა, ევგენოლის

Read more

მცენარის ყვავილი, ნაყოფი, თესლი

ყვავილის ტიპები _ არჩევენ ორსქესიან და გაყოფილსქესიან ყვავილებს. ორსქესიან ყვავილებს ორივე სასქესო ორგანო აქვს: ბუტკოც და მტვრიანაც. გაყოფილსქესიანებს კი აქვთ

Read more

ფეტვის ბიოაგროწარმოება

ფეტვი (ლათ. Panicum miliaceum L) მარცვლოვანთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მისი ფესვთა სისტემის ფუნჯა გაღივების დროს თესლს გამოაქვს ერთი ფესვი.

Read more

თესვა (თესლი, თესვის წესი, სიღრმე, ნორმა)

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more