წაბლი — გამრავლება, დარგვა, აგროტექნიკა

წაბლის გვარი 12 სახეობამდეა. საქართველოში გავრცელებულია მხოლოდ ერთი სახეობა ჩვეულებრივი წაბლი (castanea sativa). იგი სიმაღლით 30-35 მეტრამდე იზრდება. გავრცელებულია ევროპის

Read more

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიური რუკა 1 ჰექტარზე 10 ტონა მარცვლის მისაღებად

სიმინდის მოვლა–მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიება–თა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ–ერთი მთავარი ადგილი უკავია. სიმინდი–სათვის სასურველი წინამორბედებია: აღმოსავლეთ საქართველოში

Read more

უხვმოსავლიანი ქართული სიმინდის თესლი ,,ლომთაგორა” 

ქართული სიმინდის თესლი „ლომთაგორა“  (ყვითელი მარცვალი) _  ენერგეტიკული კულტურა, შეიცავს პროვიტამინ  „A“ -ს, რომელიც აუცილებელია მოზარდი ცხოველისა და ფრინველის ზრდა–განვითარებისთვის, კვერცხდებისათვის და ა.შ. ასევე : ცილებს, ცხიმებს,

Read more

ხორბლის ნათესში შესატანი ორგანული და მინერალური სასუქების ფორმები, შეტანის ხერხები, წესები და ვადები

საქართველოში ხორბალი ორგანული და მინერალური სასუქების გამოყენების გარეშე მინიმალურ 8-12 ც. მარცვალს იძლევა. ამასთან ერთად ძალზე დაბალი და არასტანდარტულია მიღებული

Read more

       ბაღის პიტნა _ სასარგებლო თვისებები, აგროტექტნიკა

პიტნა (ლათ. Mentha), მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარის გვარი ტუჩოსანთა ოჯახისა. საქართველოში ველურად იზრდება მხოლოდ 4 სახეობა: – ომბალო (Mentha pulegium),  – მინდვრის

Read more

როგორი სქემით უნდა გმოიკვებოს გაზაფხულზე დასუსტებული პურის ყანა აზოტიანი სასუქებით?

დასუსტებული ხორბლის ყანებში ადრე გაზაფხულზე პირველ ჯერზე უფრო მეტი ოდენობის აზოტი შეაქვთ, რადგან სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ აზოტის მეტი დოზა დადებითა მოქმედებს

Read more

საქართველო ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი უძველესი კერაა

ისტორიული წყაროებით, ხორბალი საქართველოში ჯერ კიდევ ნეოლითსა და ადრებრინჯაოს პერიოდებიდან არის ცნობილი, როცა საქართველოში ხორბალთან ერთად უკვე ითესებოდა ქერი, ფეტვნაირები,

Read more

მეთესლეობის განვითარების მნიშვნელობა და შესაძლებლობები საქართველოში

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა თანამედროვე, უხვმოსავლიანი ჯიშების და ჰიბრიდების გამოყვანას და წარმოებაში დანერგვას სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის და ხარისხის გაზრდაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.

Read more

მოგება კლავს ხარისხს, ანუ რატომ კარგავს ბრინჯი საკვებ თვისებებს?

მეცნიერები შეშფოთებულნი არიან ბოლო წლებში წარმოებული ბრინჯის ხარისხზე. ფაქტია, რომ მეცნიერებმა ხმამაღლა დაიწყეს ლაპარაკი კვების პროდუქტების წარმოებაში არსებულ საშიშ ტენდენციებზე _ 

Read more

ხორბლის გამოყენების ტრადიცია საქართველოში

„ეს ქვეყანა სამშობლოა ყურძნისა და ხორბლის! ყურძენი _ ღვინოა! ხორბალი _ პური! სისხლი და ხორცი“… გურამ დოჩანაშვილი ისტორიული წყაროების საფუძველზე

Read more