კივი არ გასხლათ გაზაფხულზე!

საინტერესო ფაქტია, კივი ბუნებაში ისეთი სახით არ გვხვდება რასაც ჩვენ ვიცნობთ.იგი ახალზელანდიელმა სელექციონერმა ელისონმა XX საუკუნის დასაწყისში ველურურად მზარდი ლიანა აქტინიდიიდან

Read more

კივის დაფესვიანება დაკალმებით და სხვა საინტერესო წვრილმანი

კივის სქესი შეგიძლიათ ყვავილებით  ამოიცნოთ _ მდედრობით ყვავილს აქვს დიდი თეთრი გული და ცოტა ყვითელი მტვრიანები, მამრობითს კი მხოლოდ მტვრიანები. მამრობითი

Read more

ლუდის წარმოებას შესაძლოა ისეთივე ძველი ფესვები ჰქონდეს, როგორც ცეცხლზე საკვების მომზადებას

სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ლუდის წარმოებას, შესაძლოა, ისეთივე ძველი ფესვები ჰქონდეს, როგორც საკვების ცეცხლზე მომზადებას. “ცივილიზაცია, რომელმაც შექმნა ყველასთვის საყვარელი სასმელი,

Read more

მოზვერი თუ გაჩნდება, ან ჯოტიას დავარქმევ ან ბუსკას

ახალგაზრდა ფერმერის დღიურები  (გაგრძელება) გაზაფხული დადგა, ჯერ ისევ ცივა,  ვზივარ თბილ ღუმელთან და მოგონებებით ვირთობ თავს.  ვიხსენებ ფერმაში გადადგმულ ჩემს

Read more

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაცია, არსებული მდგომარეობა და განვითარების ხელშემშელელი პირობები

წარმატებული ეკონომიკის ქვეყნებმა სახელმწიფო მხარდაჭერის პრიორიტეტულ მიმართულებად კოოპერაციულ საწყისებზე მოქმედი ორგანიზაციების ხელშეწყობა მიიჩნიეს, რადგან ამ სახელმწიფოებში საზოგადოებას და ხელისუფლებას ადექვატურად

Read more

როგორ გავხადოთ ჩვენი პროდუქტი ყველასგან გამორჩეული?

გაყიდვის უნიკალური შეთავაზება – საიდუმლო, პიკანტური განსხვავება შვეიცარია ბალახის ქვეყანაა. ათვისებული მიწის თითქმის 80% გამოუსადეგარია მიწათმოქმედებისათვის და ძირითადად მეცხოველობისათვის გამოიყენება.

Read more

ნუში, აგროტექნიკა, მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა…

მშრალ სუბტროპიკულ ხეხილოვან კულტურათა შორის ნუშს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ნუში შედის Amygdalus L გვარში, რომელიც 40-მდე სახეობას აერთიანებს. გავრცელებულია ზომიერ და

Read more

ბოსტნეული კულტურების თესვის, დარგვის და მოსავლის აღების ვადები საქართველოში აგროკლიმატური ზონების მიხედვით 

აგროკლიმატური რესურსები ძირითადად განსაზღვრავს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის რაციონალურად განლაგებას და მათ განვითარებას. სოფლის  მეურნეობის რენტაბელობისთვის საჭიროა მინდვრის და უშუალოდ

Read more

კიტრი მოვლა-მოყვანა სათბურში

    წინამორბედი კულტურის აღების შემდეგ, აუცილებელია, ჩატარდეს სათბურის გრუნტის დაზიფექცია. ნიადაგის სასურველი ph-6.5-7, ჩითილის გადარგვის წინ შეაქვთ ორგანული სასუქი-ნაკელი ან

Read more

სიმინდის ზოგადი დახასიათება, მოვლა-მოყვანის ტქნოლოგია, მავნებლები, დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდები

სიმინდი საქართველოში XVII საუკუნის მეორე ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს, რომელმაც თანდათან დაიკავა მანამდე იქ საყოველთად გავრცელებული ღომი და ფეტვი. დღეს სიმინდი საქართველოში,

Read more