ნიადაგის ნაყოფიერება

ნიადაგის ნაყოფიერება გახლავთ მცენარეების და მიკროორგანიზმების სიმიბიოზის რეალიზება ნივთიერებათა ციკლურ მიმოქცევაში (ნ, კუდრიუმოვი, ო. ტარხანოვი)  რით იკვებება მცენარეები     

Read more

კლონურ საძირეთა სადედეები და საკალმე სადედე ბაღი (რეკომენდაციები)

სანერგე მეურნეობის სათესლე მასალით, საძირეთა თესლით გამრავლებისა და მყნობისათვის საჭირო საკვირტე მასალით უზრუნველყოფას სადედე განყოფილება ახორციელებს, რომელიც თავის მხრივ შედგება

Read more

მრავალფეროვნება ბუნების არსებობის ძირითადი კანონზომიერებაა

ჩვენს ირგვლივ სამყარო მრავალფეროვანია. რატომ  არის ასე და რა როლს ასრულებს მრავალფეროვნება ყოველი ჩვენგანის ცხოვრებაში? მრავალფეროვნება არის პროგრესი რაიმე ახალი

Read more

ნიადაგის დამუშავება საშემოდგომო თავთავიანი კულტურებისთვის

თავთავიანი კულტურებისსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის დროულად სწორად დამუშავებას და დასათესად მომზადებას. თავთავიანი კულტურებისთვის მოსავლის აღებისთანავე ხდება ნაწვერალის აჩეჩვა ბრტყლადმჭრელი

Read more

რამდენ წელიწადს ცოცხლობს ჩვენში გავრცელებული ხეხილოვანი და კენკროვანი კულტურები

ცნობილია რომ ხილი ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო პროდუქტია, რომელიც ჩვენ ორგანიზმს ძვირფასი სასარგებლო ნივნთიერებებით ამარაგებს, ამიტომ ამ კულტურებისადმი ინტერესი მუდმივად არსებობდა

Read more

რა არის ბიომეურნეობა

საღ გარემოში ჯანსაღი მცენარეები, ცხოველები და ადამიანები ცხოვრობენ. მკურნალობა მხოლოდ მაშინ ხდება გარდაუვალი, როდესაც ადამიანები ქმნიან არაჯანსაღ გარემოს („ერთი ღერი

Read more

დაწყებულია და ინტენსიურად მიმდინარეობს ნიადაგის გამოფიტვის და დეგრადაციის პროცესი

ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სფეროში ბოლო წლებში განხორციელებულ დადებით ძვრებთან ერთად მრავალმა მტკივნეულმა პრობლემამ იჩინა თავი. ჩამოყალიბდა სრულიად მიუღებელი _ ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი ეროვნული სიმდიდრის

Read more

მღრღნელების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები

მას შემდეგ, რაც სამარცვლე ფართობებში სადერატიზაციო სამუშაოები შესუსტდა, მავნებელი მღრღნელები (ვირთაგვები, თაგვები, მემინდვრიები, ზაზუნები და სხვა) მომრავლდნენ. თითოეული მათგანი სანიტარული

Read more

წვეთოვანი მორწყვის უპირატესობა

დღესდღეობით, როდესაც მთელ მსოფლიოში სულ უფრო აქტუალური ხდება წყლის რესურსების სიმცირე, სოფლის მეურნეობის წარმოების ინტენსიფიკაცია, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დეგრადირება და ა.შ.

Read more

რა უნდა ვიცოდეთ, თხილის მოსავალი რომ უდანაკარგოდ და ხარისხიანად ავიღოთ

მოახლოვდა თხილის მოსავლის აღების დრო. თხილის კრეფა უნდა დაიწყოს ნაყოფის ბუნებრივ სიმწიფეში. თხილის ბუნებრივი მომწიფებედ მიიჩნევა საბურველისა და ნაჭუჭის გამუქება. დასავლეთ

Read more