ბორდოს ხსნარი, მარტივი და საოცრად ეფექტიანი ფუნგიციდი _ როგორ მოვამზადოთ ის?

მარტივი და გენიალური ბორდოს ხსნარი, რომელიც დაიცავს თქვენს ბაღს მრავალი დაავადებისა და მავნებლებისაგან. ბევრი უდიდესი აღმოჩენის მსგავსად, სპილენძის სულფატით (შაბიამანით) მცენარეების დამუშავებაც ​

Read more

ფაცელია _ საუკეთესო საკვები და თაფლოვანი მცენარე

ერთწლიანი თაფლოვანი მცენარეა, გამოირჩევა ყინვაგამძლეობით. აუმჯობესებს ნიადაგის თვისებებს, ამდიდრებს კალიუმითა და აზოტით, ხელს უწყობს აერაციის გაუმჯობესებას. სიდერატად გამოყენებისას მკვეთრად უმჯობესდება

Read more

კირი _როგორ ჩავაქროთ და გამოვიყენოდ სწორად?

კირი- ბერძნული სიტყვაა და ,,ჩაუმქრალს- მარადიულს“ ნიშნავს. მას, როგორც სამშენებლო და სხვა იყენებდნენ უხსოვარი დროიდან. კირი მიიღება ზოგიერთი მთის ქანის (კირქვა,

Read more

სარეველებისგან შესანიშნავი სასუქი მზადდება

როგორ მივიღოთ ორგანული, მინერალური, აზოტოვანი სასუქი, პრაქტიკულად ყველა კულტურისთვის, პომიდვრიდან – მარწყვამდე, ყოველგვარი ფინანსური დანახარჯების გარეშე. აღნიშნული სასუქის დასამზადებლად (სხვანაირად თხევად სასუქსაც

Read more

ძმარი (ჰერბიციდების ნაცლად) სარეველების წინააღმდეგ

სარეველების საწინააღმდეგო ხსნარის დამზადება ძალიან მარტივია. წყალში ზავდება ჩვეულებრივი  (9%-იანი) ძმარი  1:1 პროპორციით, ესხურება სპეციალური ან კუსტარული შემასხურებლით სარეველებს. გაითვალისწინეთ, რომ

Read more

სიდერატების როლი ნიადაგის ნაყოფიერების მართვაში

ნიადაგი რთული აგებულების ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ბაქტერიებს, მიკროორგანიზმებს, სასარგებლო მწერებს და ადამიანის საარსებო გარემოს უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს.

Read more

ვაზის ტირილი, კვირტის გაშლა,  ვაზის ყვავილობა

ვაზის განვითარების წლიური ციკლი, მევენახეობის ძირითად ქვეყნებში, ე.ი. ზონაში, სადაც გაბატონებულია ზომიერი და თბილი კლიმატი, მათ შორის საქართველოში, ორ პერიოდად იყოფა:

Read more

მარწვის მოყვანა სუბსტრატის კვლებზე

მარწყვი დღეს სულ უფრო მეტად სათბურებში სუბსტრატის კვლებზე მოჰყავთ . მოყვანის ასეთი მეთოდი ყველა ფერმერისთვის ხელმისაწვდომია, რადგან ტექნოლოგიური  სათბურის მშენებლობა არც

Read more

სათბურში კიტრის და პომიდვრის დაავადებები _ დიაგნოსტიკის მეთოდები, პროფილაქტიკა და დაცვა _ მასტერ კლასი

ფიტოპათოლოგი ალიონა კუბასის მასტერ კლასი სათბურში კიტრისა და პომიდვრის დაავადებათა პროფილაქტიკის, დიაგნოსტიკა-დაცვის მეთოდებზე. როგორ უნდა განვსაზღვროთ ბოსტნეულის დაავადებები (კიტრი, პომიდორი)

Read more

პესტიციდების და ქიმიური სასუქების არასწორი მართვა და თანმდევი შედეგები

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, ატომური და სითბური ენერგეტიკის და სხვა დარგებში მომხდარმა სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა საგრძნობლად გაზარდა

Read more