ჩითილის გამოყვანა ტორფნეშომპალიან ქოთნებში

გაზაფხული ახლოვდება და ბევრ მეურნეს აინტერესებს, როგორ გამოიყვანოს სასურველი კულტურის და ჯიშის ჯანსაღი ჩითილები? ამ დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩითილის

Read more

საქართველოს ნიადაგები

  საქართველო  დიდი ნიადაგური სიჭრელით ხასიათდება. თენგიზ ურუშაძის მონაცემებით საქართველოში გავრცელებულია ნიადაგის შემდეგი ძირითადი ტიპები: მთა_მდელოს კორდიანი, მთა-მდელოს კორდიან-კარბონატული, მთა_მდელოს კორდიანი შავმიწები, მთა_მდელოს

Read more

სტაფილოს ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ფერმერების უმეტესობას პროდუქტიულობა საკმაოდ დაბალია, საქართველოს კლიმატურ-ნიადაგური პირობები

Read more

დაფნის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში

დაფნის კულტურა საქართველოს სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უძველესი დარგია. დაფნის ძირითად სასაქონლო პროდუქციას წარმოადგენს მშრალი ფოთოლი, რომელსაც, ძირითადად, კვების მრეწველობაში, მედიცინასა

Read more

რა ზიანს აყენებს მახრა ვაზს

მახრა, საქართველოში ამ მავნებელს ბოსტანას სახელითაც იცნობენ. მახრა საქართველოში ყველგან არის გავრცელებული და სხვა კულტურებთან ერთად ძლიერ აზიანებს ვაზს, როგორც

Read more

მინდვრის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების აგროკლიმატური ზონები საქართველოში

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო  კულტურების გავრცელების მრავალფეროვანი აგროკლიმატური პირობებით გამოირჩევა. აქ გავრცელებულია სუბტროპიკული, ზომიერი თუ ალპურ ზონისთვის დამახასიათებელი კულტურული თუ ველურად მზარდი მცენარეების

Read more

თხილის ბუჩქის (ვარჯი) სხვლა-ფორმირება

  საქართველოში თხილის პირველადი მწარმოებლები ძირითადად წვრილი მეურნეები და მცირე საოჯახო მეურნეობები არიან, რომელთა ფართობი 0.2-1.5 ჰა და  ოდნავ მეტია. თხილის

Read more

თხილის დაავადებათა ეპიფიტოტია (დაავადებათა აფეთქება)

 სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის ზიანის მომტანი დაავადებების არსებობა ოდითგან არის ცნობილი. უძველეს ანდერძებში აღწერილია ნაცროვანი და ჟანგოვანი დაავადებების არსებობის მაგალითები. მცენარის დაავადებებით

Read more

ნიადაგი, როგორც მცენარის განვითარების არე და სოფლის მეურნეობის წარმოების  ძირითადი საშუალება 

დედამიწის გარეგან ფხვიერ ნაწილს, რომელსაც უნარი აქვს  დააკმაყოფილოს მცენარეთა და მასში მოსახლე  ცოცხალი ორგანიზმთა  მოთხოვნილება სასიცოცხლო პირობებით-ნიადაგი ეწოდება.  ნიადაგმცოდნეობა სწავლობს ნიადაგს, როგორც

Read more

 მცენარეთა მოვლის ღონისძიებები, მულჩირება

კულტურული მცენარეები მათი ველური წინაპრებისაგან იმით განსხვავდებიან, რომ საჭიროებენ მოვლას. ბოსტნეული კულტურების მოვლის კომპლექსში შედის: ბრძოლა ქერქთან, ბრძოლა სარეველებთან, გამეჩხერება,

Read more