თესვა (თესლი, თესვის წესი, სიღრმე, ნორმა)

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more

ვაშლი, სიმწიფე, კრეფა, პირველადი სასაქონლო დამუშავება და შენახვა

ვაშლი წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ხეხილოვან კულტურას, რომელიც ხასიათდება ადაპტაციის მაღალი ხარისხით სხვადასხვა ტიპის ნიადაგობრივი და კლიმატური პირობების მიმართ. მსოფლიოში

Read more

ნიადაგის ნიმუშების აღება აგროქიმიური გამოკვლევისათვის

 ნიადაგის ნიმუშების აღება ძალზე საპასუხისმგებლო საქმეა, რადგან მის სწორად აღებაზე დამოკიდებულია ჩატარებული ანალიზის სიზუსტე, რომლის შედეგების საფუძველზე წარმოებს საკვები ელემენტების

Read more

კანაფის ზეთი – Hemp oil – Конопляное Масло

კანაფის ზეთი  უნიკალური საკვები პროდუქტია, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით სასარგებლო ნივთიერებებს, მათ შორის ომეგა 3 და ომეგა 6, ცხიმოვან მჟავებს ოპტიმალური თანაფარდობით

Read more

ნიადაგის შედგენილობა და თვისებები

ნიადაგის კლასიფიკაცია მექანიკური შედგენილობის მიხედვით ნიადაგი სამფაზიანი დისპერსიული სხეულია., იგი შედგება მყარი, თხიერი და აიროვანი ფაზისაგან. ნიადაგის მყარი (მაგარი) ფაზა

Read more

თხილის ჯანსაღი, არაკარცენოგენური, უაფლატოქსინო პროდუქციის წარმოება

ევროპის ბაზარზე საქართველოში წარმოებული თხილის რიგი პარტიებში არაერთხელ დაფიქსირდა აფლატოქსინის, საშიში კარცენოგენის მაღალი შემცველობის გამო და დაიბლოკნენ კიდეც. რა უნდა

Read more

ეთერზეთოვანი მცენარეები _ ვარდისებრი გერანი

ამ ჯგუფში თავმოყრილია ისეთი მცენარეები, რომელთა კულტურის მიზანს წარმოადგენს სურნელოვანი, ეთეროვანი ზეთის მიღება. მოჰყავთ 20-მდე სახის ეთერზეთოვანი მცენარე, როგორიცაა: ქინძი,

Read more

თხილის წარმოების ტექნოლოგია

თხილის წარმოების ეს ტექნოლოგია შედგენილია სამეგრელოსა და გურიის თხილის მწარმოებელი კოოპერატივებისა თუ ცალკეული ფერმერებისთვის თხილის ნაკვეთებში ჩატარებული გამოკვლევის მასალების მიხედვით

Read more

თივის წარმოების ტექნოლოგიური რუკა

თივა მოთიბული და გამხმარი ბალახია, 15-17% ტენიანობის და ნაკლები, მიეკუთვნება უხეშ საკვებთა კატეგორიას. იგი მცოხნელთა პირუტყვის ერთ-ერთიი ძირითადი საკვებია. ბოტანიკური

Read more

ბოცვრის ხორცის წარმოების ტექნოლოგიური რუკა

ბოცვრის ხორცის წარმოების ეს ტექნოლოგიური რუქა შედგენილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მებოცვრეობის კოოპერატივ “ახალი გურიანთა”-სთვის გამოსაყენებლად. რუქა ემყარება ამ კოოპერატივის მონიტორინგების მასალებს,

Read more