ჩოგო

ჩოგო – ასე უწოდებენ საქართველოში ცხვრის რძისგან დამზადებულ ყველს. ჩოგო მზადდება ცხვრის რძისგან მაშინ, როცა რძე მაღალცხიმიანია (ლაქტაციის ბოლო პერიოდში). რძის გაფილტვრა, ჩადედება

Read more

ჯავახური ბატი

ჯავახური ბატი _ ადგილობრივი ჯავახური ბატის წარმოშობის შესახებ მასალები დღემდე სრულად დამუშავებული არ არის. მეცნიერდა აზრით, იგი ამ რეგიონში (ჯავახეთში) მობინადრე

Read more

კევრი

კევრი (ქართლ. კახეთ. სამცხ.-ჯავახ. რაჭ.),ფსკვერი (ზ. რაჭ), კიავირ(სვ.), კელი (ქ.იმერ.) – ხორბლეულის სალეწი. კევრს, როგორც თავთავის სალეწ სამეურნეო იარაღს, დიდი ხნის ისტორია აქვს. მზადდებოდა

Read more

მოდგამი

მოდგამი – (ამბაზი, მონდავი, მეკომე, გადაბმა, მონამგლეობა – ხვნასთან დაკავშირებული შრომითი გაერთიანება აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში. აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში მიწა იხვნებოდა მრავალხარშებმული მძიმე სახვნელი იარაღით – დიდი ქართული გუთნით.

Read more

ჯავახეთის ზეგანი

ჯავახეთის ზეგანი – საქართველოს სამხრეთ ნაწილში, თურქთისა და სომხეთის მომიჯნავე ტერიტორიაზე მდებერეობს. მისი ლანდშაფტის თავისებურებას მკაცრი კლიმატური პირობები და ვულკანური რელიეფი განაპირობებს. ზეგანს

Read more

ქართული (მთის რუხი) ფუტკარი

 ქართული (მთის რუხი) ფუტკარი – გავრცელებულია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მთის ზონიდან შავი ზღვის სანაპირომდე. იგი თავისი სამეურნეო და ბიოლოგიური ნიშან-თვისებებით

Read more

სითბურში სითბური რეჟიმის დაცვა

რიგი ფაქტორების (მზის რადიაცია, გათბობის მეთოდები, სათბობი დანადგარების სიმძლავრე, პლასტიკური მასალების თვისებები) გავლენის გამო, სათბურში ჰაერის ტემპერატურა დიდ დიაპაზონში მერყეობს.

Read more

კავკასიური წაბლა ჯიში

გამოყვანილია საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და დაღესტნის ადგილობრივი ძროხის შეჯვარებით, უმთავრესად შვიცურ ჯიშთან. ბოლო პერიოდში შესაჯვარებლად იყენებდნენ, აგრეთვე, შვიცური პირუტყვის მონაწილეობით

Read more

უხვი და ჯანსაღი მოსავლის მისაღებად

ბიოლოგიური სასოფლო-სამეურნეო წარმოება დღითი-დღე აქტუალური ხდება. იზრდება მოთხოვნილება ბიოლოგიურად აქტუალური ხდება. იზრდება მოთხოვნილება ბიოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე. საქართველოს ბაზარზე საკმარისად

Read more