გაზაფხული – ვენახის გასხვლის დრო

მევენახეებისთვის გაზაფხული პირველყოვლისა გასხვლასთან ასოცირდება. გასხვლა მთავარი აგროტექნიკური ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ყურძნის რეგულარული და მზარდი მოსავლის მიღება. გასხვლის საშუალებით, მყარდება

Read more

ხვნის ვადები, სიღრმე და სიჩქარე

ხვნის წესი  გუთნის კონსტრუქციის შესაბამისად შეირჩევა. როგორც ვიცით, ჩვეულებრივი გუთანი ისეა მოწყობილი, რომ ბელტს აბრუნებს მარჯვნივ, რისთვისაც ხვნა წარმოებს კვალსაქცევებად. არსებობს

Read more

წარმატებული ქართულ სტარტაპი _ მიკრომწვანილი ვერტიკალურ სათბურში

შპს „მიკროგრინი“ რომელიც მიკრომწვანილს ვერტიკალურ სათბურებში აწარმოებს, წლეულს რეგიონის ქვეყნების ბაზრებზე გაააქტიუროს მუშაობა და საკუთარი პროდუქცია ექსპორტზე გაიტანოს აცხადებს შპს-ს

Read more

ჩითილის გამოყვანა ტორფნეშომპალიან ქოთნებში

გაზაფხული ახლოვდება და ბევრ მეურნეს აინტერესებს, როგორ გამოიყვანოს სასურველი კულტურის და ჯიშის ჯანსაღი ჩითილები? ამ დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩითილის

Read more

საქართველოს ნიადაგები

  საქართველო  დიდი ნიადაგური სიჭრელით ხასიათდება. თენგიზ ურუშაძის მონაცემებით საქართველოში გავრცელებულია ნიადაგის შემდეგი ძირითადი ტიპები: მთა_მდელოს კორდიანი, მთა-მდელოს კორდიან-კარბონატული, მთა_მდელოს კორდიანი შავმიწები, მთა_მდელოს

Read more

სტაფილოს ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ფერმერების უმეტესობას პროდუქტიულობა საკმაოდ დაბალია, საქართველოს კლიმატურ-ნიადაგური პირობები

Read more

დაფნის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში

დაფნის კულტურა საქართველოს სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უძველესი დარგია. დაფნის ძირითად სასაქონლო პროდუქციას წარმოადგენს მშრალი ფოთოლი, რომელსაც, ძირითადად, კვების მრეწველობაში, მედიცინასა

Read more

რა ზიანს აყენებს მახრა ვაზს

მახრა, საქართველოში ამ მავნებელს ბოსტანას სახელითაც იცნობენ. მახრა საქართველოში ყველგან არის გავრცელებული და სხვა კულტურებთან ერთად ძლიერ აზიანებს ვაზს, როგორც

Read more

მინდვრის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების აგროკლიმატური ზონები საქართველოში

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო  კულტურების გავრცელების მრავალფეროვანი აგროკლიმატური პირობებით გამოირჩევა. აქ გავრცელებულია სუბტროპიკული, ზომიერი თუ ალპურ ზონისთვის დამახასიათებელი კულტურული თუ ველურად მზარდი მცენარეების

Read more

თხილის ბუჩქის (ვარჯი) სხვლა-ფორმირება

  საქართველოში თხილის პირველადი მწარმოებლები ძირითადად წვრილი მეურნეები და მცირე საოჯახო მეურნეობები არიან, რომელთა ფართობი 0.2-1.5 ჰა და  ოდნავ მეტია. თხილის

Read more