ბატკნების გამოზრდა ინტენსიური მეთოდით

ბოლო პერიოდში საქართველოში ცხვრისა და ცხვრის ხორცის ექსპორტი გაიზარდა, რაც მეცხვარე ფერმერებს კარგ პირობას უქმნის თავიანთი მეურნეობები გააძლიერონ და დარგის

Read more

იაპონელი ფერმერები აგროდრონებს სულ უფრო აქტიურად იყენებენ

გამოყენებული დრონების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება. ფერმერები საჰაერო სატრანასპორტო საშუალებას ნათესი ფართობების დასათვალიერებლად და სხვა მიზნებისთვის იყენებენ. დრონები აგრარიკოსებს  ციფრული

Read more

ვაზი, ვაზის წამლობი სქემა ბიომეურნეობაში

I წამლობა. კვირტების დაბერვისა და  გაშლის ფაზაში სავარაუდოდ მარტის ბოლო –  აპრილის I დეკადა,  კვირტის ჭიისა (ბუკნა) და ტკიპების წინააღმდეგ, ყოველ ერთ

Read more

 თხილის მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებათა სისტემა  ბიომეურნეობებისათვის

მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია ბრძოლის ღონისძიებების  სწორად დაგეგვმის მიზნით აუცილებელია ადრე გაზაფხულზე და ვეგეტაციის პერიოდში ( მცენარის  განვითარების ფენოფაზების გათვალისწინებით) თხილის წარმოების

Read more

როგორ მივიღოთ უხვი მოსავალი

„აგროტექსი-უქსოვი მასალები” – უნივერსალური დაცვა გარემოს არახელსაყრელი ფაქტორებისგან ჩითილების ღია გრუნტში გადატანა ყოველი მებაღის განსაკუთრებული საზრუნავია. როგორ შეეგუება მცენარე გარემოს შეცვლას?

Read more

თამბაქო – ვისთვის ომო, ვისთვის ქერის ორმო

რაც არ უნდა იჯახირო, თამბაქოს ადამიანის ორგანიზმისთვის სასარგებლოს ვერაფერს მოუძებნი. თამბაქოს გასაბოლებლად კაცობრიობა უზარმაზარ თანხას და ენერგიას ხარჯავდა, ხარჯავს და დახარჯავს ხვალაც,

Read more

NO-TILL  საშუალებას იძლევა  გაზაფხულზე  ტრადიციულ ტექნოლოგიასთან შედარებით მეტი ტენის დაგროვების საშუალებას იძლევა

 ჩვენი რეგიონისთვის ტენი მოსავლიანობის განმსაზღვრელი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თოვლის დნობის შედეგად დაგროვილი ტენის შენარჩუნება ტრადიციულ ტექნოლოგიებით მიწის დამუშავების პირობებში რთული და ხარჯიანი

Read more

ავსტრიელ მებაღეებს გაზაფხულის წაყინვებისგან ქარის წისქვილები დაიცავს

სოფლის მეურნეობა ექსტრემალური კლიმატური პირობები უზარმაზარ ზიანს აყენებს. 2017 წელს ავსტრიაში ხეხილის ზამთრის წაყინვებისგან ავსტრიელმა ფერმერებმა მოსავლის 50% დაკარგა, ხოლო

Read more

 რწყვის წესები, მათი აგროტექნიკური შეფასება

ტრადიციული სარწყავი მიწათმოქმედების პირობებში ძირითადად რწყვის სამი წესია მითებული: ზედაპირული რწყვა. რწყვის ტექნიკისა და ნიადაგში წყლის შესვლის ხასიათის მიხედვით არჩევენ

Read more

სასოფლო-სამეურნეო მიწების მელიორაცია

მიწების მელიორაცია. წყლის რეჟიმი და მცენარეთა პროდუქტიულობა მორწყვის პირობებში. მორწყვა საჭიროა იმ რაიონებში, სადაც მეტი სინათლე და  სითბოა. აქ ნიადაგის

Read more