ნიადაგში მობინადრე ორგანიზმები

ნიადაგში მობინადრე ორგანიზმები _ ერთმანეთთან აკავშირებენ არაორგანულ და ორგანულ ნივთიერებებს და ქმნიან ახალ ერთობლიობას, რომელსაც ნოყიერი ნიადაგი ეწოდება. ამდენად ნიადაგი

Read more

ნიადაგის ტიპები, ნიადაგის სტრუქტურა

ჰუმუსი უფრო ნაყოფიერების პატიოსანი მოწმეა, ვიდრე მის მიზანი… თავად ჰუმუსი ნაყოფიერების მთავარი ფატორი არ არის, თუმცა მის ზრდის ხელსაყრელი პირობაა

Read more

ნიადაგის ნაყოფიერება

ნიადაგის ნაყოფიერება გახლავთ მცენარეების და მიკროორგანიზმების სიმიბიოზის რეალიზება ნივთიერებათა ციკლურ მიმოქცევაში (ნ, კუდრიუმოვი, ო. ტარხანოვი)  რით იკვებება მცენარეები     

Read more

მრავალფეროვნება ბუნების არსებობის ძირითადი კანონზომიერებაა

ჩვენს ირგვლივ სამყარო მრავალფეროვანია. რატომ  არის ასე და რა როლს ასრულებს მრავალფეროვნება ყოველი ჩვენგანის ცხოვრებაში? მრავალფეროვნება არის პროგრესი რაიმე ახალი

Read more

ნიადაგის დამუშავება საშემოდგომო თავთავიანი კულტურებისთვის

თავთავიანი კულტურებისსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის დროულად სწორად დამუშავებას და დასათესად მომზადებას. თავთავიანი კულტურებისთვის მოსავლის აღებისთანავე ხდება ნაწვერალის აჩეჩვა ბრტყლადმჭრელი

Read more

დაწყებულია და ინტენსიურად მიმდინარეობს ნიადაგის გამოფიტვის და დეგრადაციის პროცესი

ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სფეროში ბოლო წლებში განხორციელებულ დადებით ძვრებთან ერთად მრავალმა მტკივნეულმა პრობლემამ იჩინა თავი. ჩამოყალიბდა სრულიად მიუღებელი _ ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი ეროვნული სიმდიდრის

Read more

მღრღნელების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები

მას შემდეგ, რაც სამარცვლე ფართობებში სადერატიზაციო სამუშაოები შესუსტდა, მავნებელი მღრღნელები (ვირთაგვები, თაგვები, მემინდვრიები, ზაზუნები და სხვა) მომრავლდნენ. თითოეული მათგანი სანიტარული

Read more

წვეთოვანი მორწყვის უპირატესობა

დღესდღეობით, როდესაც მთელ მსოფლიოში სულ უფრო აქტუალური ხდება წყლის რესურსების სიმცირე, სოფლის მეურნეობის წარმოების ინტენსიფიკაცია, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დეგრადირება და ა.შ.

Read more

რა უნდა ვიცოდეთ, თხილის მოსავალი რომ უდანაკარგოდ და ხარისხიანად ავიღოთ

მოახლოვდა თხილის მოსავლის აღების დრო. თხილის კრეფა უნდა დაიწყოს ნაყოფის ბუნებრივ სიმწიფეში. თხილის ბუნებრივი მომწიფებედ მიიჩნევა საბურველისა და ნაჭუჭის გამუქება. დასავლეთ

Read more

აგროტექსი _ გსურთ სიცხისგან და სიცივისგან დაიცვათ მოსავალი და მიიღოთ გარანტირებული მოგება, დაგვიკავშირდით!

ბოლო წლებში ზაფხულის უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურა დიდ საფრთხეს უქმნის სასოფლო სამეურნეო კულტურებს, წვავს ნაყოფს და ხშირად მცენარე ხმება კიდეც, რაც, ბუნებრივია,

Read more