დახურულ გრუნტში (სათბურებში) ბოსტნეული კულტურების წარმოების გაზრდის წინაპირობები

საქართველოში დახურულ  გრუნტში ბოსტნეული კულტურების მოსავლის ზრდა ერთ ერთი მთავარი მიზანია  ქვეყნის მდგრადი  განვითარებისათვის. საქართველო  ზამთრის  და ადრე გაზაფხულის პერიოდში

Read more

სიმინდის ჰიბრიდი “ყაზბეგი”

სიმინდს საქართველოში 200_220 ათასი ჰექტარი ეკავა, რომელიც, სამწუხაროდ, უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად შემცირდა. აქედან დაახლოებით 80 ათასი ჰა განლაგებულია ტენიან სუბტროპიკულ

Read more

გერმანული მანქანები 🇩🇪 AS-MOTOR შრომას გაგიიოლებთ

ხელის მობილური სათიბელები ფერდობებზე, გაზონებზე, კენკროვნების, ხეხილის ბაღების  და ზვრების  რიგთაშორისებში, სააგარაკე ეზოებში და სხვა ძნელად მისადგომ ადგილებში მაღალი ბალახის 

Read more

ელექსირის ხსნარი, ინოვაციური პრეპარატი, რომელიც ფრინველებში არსებულ სხვადასხვა დაავადებებს კურნავს…

 მეფრინველეობა ერთერთი მნიშვნელოვანია დარგია აგრარულ სექტორში. დღევანდელ სტატიაში გიამბობთ  „ელექსირის’’ ხსნარის შესახებ, რომელიც წარმატებით გამოიყენება მეფრინველეობაში ისევე, როგორც სოფლის მეურნეობის

Read more

მეთილის სპირტი

 სპირტსა და მისგან დამზადებულ მაგარ სასმელებში მეთილის სპირტის (CH3-OH) შემცველობას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, ვინაიდან მას ახასიათებს ტოქსიკური თვისებები. მეთილის სპირტი

Read more

ჭიაყელები და მათი სასოფლო-სამეურნეო მნიშვნელობა

ჩვენს პლანეტაზე, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების გაზრდასთან და მოსახლეობის მიერ მათი მოხმარების ზრდასთან ერთად, რჩება დიდი რაოდენობით ორგანული ნარჩენები,

Read more

ნიადაგის დამუშავების სიტემები

ნიადაგის დამუშავების მთავარი ამოცანაა – სახნავი შრე მოვიყვანოთ ფხვიერ, კოშტოვან მდგომარეობაში; მოისპოს ბალახის კორდს ცხოველმოქმედების უნარი; გაიწმინდოს მინდვრები სარეველებისაგან, კულტურულ

Read more

თვის ბოლოკი

თვის ბოლოკი ბოლოკის ნაირსაზეობაა და მასთან ერთად ერთ ბოტანიკურ საზეობას წარმოადგენს, მაგრამ თუ ბოლოკი ძველთაგანვეა ცნობილი, თვის ბოლოკი ევროპაში XVI

Read more

მიხაკის ხე _ ევგენოლის კამელია (Camelia sasangua)

ევგენოლის კამელია მრავალწლიანი მარადმწვანე ბუჩქია, ჩაისებრთა ოჯახიდან. მას ზოგჯერ მიხაკის ხეს კამელიას უწოდებენ. ევგენოლუის კამელიას ეთერზეთის შემადგენლობაში 95%-მდე ევგენოლია. ფოთოლი

Read more

კარტოფილი _ მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების მეთოდები და სამაცივრო შენახვის კრიტერიუმები

კარტოფილი (Solanum tuberosum L.,) არის ერთწლოვანი კულტურა. საკვებად გამოიყენება მცენარის მიწისქვეშა ნაწილი, რომელიც ბოლოში ქმნის რამდენიმე ტუბერს. კარტოფილი არის სიგრილის

Read more