თესვა (თესლი, თესვის წესი, სიღრმე, ნორმა)

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more

ნუში _ნაყოფის სიმწიფის და ხარისხის მახასიათებლები, შეფუთვა-შენახვის პირობები

ნუში (Prunus amygdalus) არის ვარდისებრთა ოჯახიდან. ტკბილი, კულტურული ნუშის სახეობა წარმოიშვა მწარე თესლიანთა სახეობისგან, რომელიც განვითარდა ცენტრალური და სამხრეთ აზიის

Read more

ატამი _ მოკრეფის შემდგომი დამუშავება და შენახვის პირობები

ატმის Prunus persicae სამშობლოდ ჩინეთი და სპარსეთი (ირანი) მიიჩნევა. ძველად მას ,,სპარსულ ვაშლს“ ეძახდნენ. ჩინური ლიტერატურის მიხედვით, მისი კულტივაცია  ჩვენს

Read more

ჩაის ახალი პლანტაციების გაშენების აგროტექნოლოგია

    უკანასკნელი 20-25 წლის მანძილზე ქვეყანაში შექმნილი მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ჩაის პლანტაციების დიდი ნაწილი სტიქიურად განადგურდა. ახლო

Read more

ნიადაგის შედგენილობა და თვისებები

ნიადაგის კლასიფიკაცია მექანიკური შედგენილობის მიხედვით ნიადაგი სამფაზიანი დისპერსიული სხეულია., იგი შედგება მყარი, თხიერი და აიროვანი ფაზისაგან. ნიადაგის მყარი (მაგარი) ფაზა

Read more

თხილის ჯანსაღი, არაკარცენოგენური, უაფლატოქსინო პროდუქციის წარმოება

ევროპის ბაზარზე საქართველოში წარმოებული თხილის რიგი პარტიებში არაერთხელ დაფიქსირდა აფლატოქსინის, საშიში კარცენოგენის მაღალი შემცველობის გამო და დაიბლოკნენ კიდეც. რა უნდა

Read more

ეთერზეთოვანი მცენარეები _ ვარდისებრი გერანი

ამ ჯგუფში თავმოყრილია ისეთი მცენარეები, რომელთა კულტურის მიზანს წარმოადგენს სურნელოვანი, ეთეროვანი ზეთის მიღება. მოჰყავთ 20-მდე სახის ეთერზეთოვანი მცენარე, როგორიცაა: ქინძი,

Read more

თხილის წარმოების ტექნოლოგია

თხილის წარმოების ეს ტექნოლოგია შედგენილია სამეგრელოსა და გურიის თხილის მწარმოებელი კოოპერატივებისა თუ ცალკეული ფერმერებისთვის თხილის ნაკვეთებში ჩატარებული გამოკვლევის მასალების მიხედვით

Read more

თივის წარმოების ტექნოლოგიური რუკა

თივა მოთიბული და გამხმარი ბალახია, 15-17% ტენიანობის და ნაკლები, მიეკუთვნება უხეშ საკვებთა კატეგორიას. იგი მცოხნელთა პირუტყვის ერთ-ერთიი ძირითადი საკვებია. ბოტანიკური

Read more

თესლისა და სარგავი მასალის წარმოება, შენახვა და მომზადება დასათესად და დასარგავად

თესლისა და სარგავი მასალის წარმოებაში ნებისმიერი მინდვრის კულტურის სათეს მასალას თესლს უწოდებენ. საჭიროა განვასხვავოთ ბოტანიკური ცნებები ,,თესლი” და ,,ნაყოფი”. თესლი

Read more