საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი საკვებწარმოების მდგრადი განვითარებისათვის

თანამედროვე სამყაროში  ტექნოლოგიური განვითარება გლობალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რამაც ინოვაციური ტექნოლოგიების გავრცელება გამოიწვია, ამ უკანასკნელმა კი, თავის მხრივ  წარმოების ტექნიკურ-ტექნოლოგიური

Read more

სახნავი მიწების ეროზიისაგან დაცვის აგროტექნიკური ღონისძიებები

ნიადაგის ეროზია ნადნობი და ნალექების წყლებით (წყლისმიერი ეროზია) ან ქარის ძალით (ქარისმიერი ეროზია) მისი ზედაპირული ყველაზე ნაყოფიერი ფენისა და მისი

Read more

პურის ცოცხალი, ჯანსაღი საფუარის დამზადების ხერხი

თბილისში მეტწილად უხარისხო და უგემური პური იყიდება, რისი ერთ-ერთი მიზეზი „მშრალი საფუარის“ გამოყენებაა. ჩემმა მეგობრებმა მთხოვეს დამეწერა პურის ცოცხალ საფუარის,

Read more

დახურულ გრუნტში (სათბურებში) ბოსტნეულის წარმოების ზრდის წინაპირობები

საქართველოში დახურულ  გრუნტში ბოსტნეული კულტურების მოსავლის ზრდა ერთ ერთი მთავარი მიზანია  ქვეყნის მდგრადი  განვითარებისათვის. საქართველო  ზამთრის  და ადრე გაზაფხულის პერიოდში

Read more

სიმინდის ჰიბრიდი “ყაზბეგი”

სიმინდს საქართველოში 200_220 ათასი ჰექტარი ეკავა, რომელიც, სამწუხაროდ, უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად შემცირდა. აქედან დაახლოებით 80 ათასი ჰა განლაგებულია ტენიან სუბტროპიკულ

Read more

გერმანული მანქანები 🇩🇪 AS-MOTOR შრომას გაგიიოლებთ

ხელის მობილური სათიბელები ფერდობებზე, გაზონებზე, კენკროვნების, ხეხილის ბაღების  და ზვრების  რიგთაშორისებში, სააგარაკე ეზოებში და სხვა ძნელად მისადგომ ადგილებში მაღალი ბალახის 

Read more

ელექსირის ხსნარი, ინოვაციური პრეპარატი, რომელიც ფრინველებში არსებულ სხვადასხვა დაავადებებს კურნავს…

 მეფრინველეობა ერთერთი მნიშვნელოვანია დარგია აგრარულ სექტორში. დღევანდელ სტატიაში გიამბობთ  „ელექსირის’’ ხსნარის შესახებ, რომელიც წარმატებით გამოიყენება მეფრინველეობაში ისევე, როგორც სოფლის მეურნეობის

Read more

მეთილის სპირტი

 სპირტსა და მისგან დამზადებულ მაგარ სასმელებში მეთილის სპირტის (CH3-OH) შემცველობას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, ვინაიდან მას ახასიათებს ტოქსიკური თვისებები. მეთილის სპირტი

Read more

ჭიაყელები და მათი სასოფლო-სამეურნეო მნიშვნელობა

ჩვენს პლანეტაზე, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების გაზრდასთან და მოსახლეობის მიერ მათი მოხმარების ზრდასთან ერთად, რჩება დიდი რაოდენობით ორგანული ნარჩენები,

Read more

ნიადაგის დამუშავების სიტემები

ნიადაგის დამუშავების მთავარი ამოცანაა – სახნავი შრე მოვიყვანოთ ფხვიერ, კოშტოვან მდგომარეობაში; მოისპოს ბალახის კორდს ცხოველმოქმედების უნარი; გაიწმინდოს მინდვრები სარეველებისაგან, კულტურულ

Read more