რობოტები სოფლის მეურნეობას იპყრობენ

რობოტები სოფლის მეურნეობაში ყველა მხრიდან აღწევენ. მწარმოებლები დარწმუნებულნი არიან, რომ მათ შეუძლიათ მნიშვნელოვნად შეამცირონ ჰერბიციდების გამოყენება და სასურსათო სისტემა უფრო

Read more

სმარტ-ფერმები და ციფრული აგროტექნოლოგიები

ინოვაციური ტექნოლოგიების ერაში განვითარებული ქვეყნები სულ უფრო და უფრო დიდ როლს ანიჭებენ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას ფერმერულ მეურნეობებში. მაგალითად, გერმანიაში საკმაოდ

Read more

აგროტექნოლოგიური ნორმატივები

(ცნობარი ფერმერებისა და ბიზნესმენებისათვის) საქართველოს მრავლსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე სოფლის მეურნეობა ყოველთვის ეკონომიკის ტრადიციული და მნიშვნელოვანი სფერო იყო. სოფლის მეურნეობაში შემონახულია

Read more

წიწაკის მოვლა-მოყვანის მოკლე ცნობარი დამწყები ფერმერებისთვის

წიწაკა (Capsicum) — მცენარეთა გვარის, ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის, მრავალწლოვანი ბუჩქბალახია, კულტურული ფორმით  ერთწლოვანი ბოსტნის მცენარეა. აქვს განტოტვილი, 30-130 სმ სიმაღლის ღერო. წიწაკის უამრავი ჯიში არსებობს

Read more

მედაფნეობის განვითარებისა და რენტაბელობის ასამაღლებლად

 სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების, განსაკუთრებით მემცენარეობის, შემდგომი განვითარებისთვის საჭიროა მაღალხარისხიანი და უხვმოსავლიანი კულტურების გამოყენება, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის დანერგვა, რაც

Read more

წყლის ნაკლებობის გამო, აშშ-ში ნუშის ბაღების გაშენება მცირდება

აშშ -ში, წყლის ნაკლებობის გამო, ნუშის ბაღების გაშენება მცირდება. რას ნიშნავს ეს ნუშის გლობალური ბაზრისთვის? აშშ-ში, კალიფორნიის შტატი აღიარებულია ნუშის

Read more

მარცვლეულის ფართო ბაზო-კვლებზე მოყვანის ახალი ტექნოლოგია

ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა ქვეყანაში ჰექტარზე დღეს 1.5 -2 ტონაა,  ამ რამდენიმე წლის წინათ კიდევ უარესი ვითარება იყო, ეს მაჩვენებელი  1.1-1-2

Read more

ფრინველის კვება, საკვები ნივთიერებები და მათი მნიშვნელობა

ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი შედგება წყლისა და მშრალი ნივთიერებებისგან. მშრალი ნივთიერება იყოფა ორგანულ და მინერალურ ნაწილად. ორგანული ნივთიერება შედგება აზოტშემცველი (პროტეინი)

Read more

ნუში _ წარმოშობა, გავრცელება, ახალი ჯიშები

ნუში ((Prunus dulcis, სინონიმი: Prunus Amygdalus) მრავალწლოვანი კაკალნაყოფიანების სამეურნეო ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია, რომელიც ბოტანიკური და მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით

Read more

ყვითელი და წითელი ჩაის ტექნოლოგია

ყვითელი და წითელი ჩაი  მწვანე და შავი ჩაის შუალედური პროდუქტებია. მაჩვენებლების მიხედვით ყვითელი ჩაი უფრო ახლოს დგას მწვანე ჩაისთან, ხოლო

Read more