მარწყვის პლანტაციის გაშენება და დარგვის სისტემები

მარწყვის გაშენების საუკეთესო პერიოდი გვიანი ზაფხული (აგვისტოს ბოლო) – ადრე შემოდგომაა (სექტემბერი-ოქტომბერი), მისი გაშენება ასევე შესაძლებელია გაზაფხულზე, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ

Read more

ოზონი მეცხოველეობაში _ იაფი და ეფექტიანი დამხმარე საშუალება ფერმერებისთვის

ოზონი, ჩვენი დაუდევრობით, მხოლოდ მომავლის ტექნოლოგიაა, არადა ყველაზე დიდი პერსპექტივა ოზონს სოფლის მეურნეობაში აქვს, რადგან ის დღემდე არსებულ პრეპარატებს შორის

Read more

მზესუმზირის მოყვანის ტექნოლოგია

მზესუმზირის წარმოშობის ადგილი ჩრდილო ამერიკაა, სადაც გავრცელებულია მისი ველური ფორმები. მზესუმზირას კულტივირება პირველად მოახდინეს აქ მცხოვრებმა ინდიელებმა 2-3 ათასი წლის

Read more

ღორი _ გავრცელება და ბიოლოგიური თავისებურებები

ადრეულობა, მრავალნაყოფიერება, ხშირნაყოფიერება, საკვების წონამატით კარგი ანაზღაურება და სწრაფად ზრდის უნარი განაპირობებს მსოფლიოში წარ-მოებული ხორცის ბალანსში ღორის ხორცის მაღალ ხვედრით

Read more

ოზონი სათბურში საწარმოო ხარჯებს 2-3-ჯერ ამცირებს

სასათბურე მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების შედარებით ახალი მიმართულებაა, რომელმაც მთელი მსოფლიო დაიპყრო. ეს იმიტომ მოხდა, რომ სათბური, მიუხედავად გარემო

Read more

ღვინის დაყენება საოჯახო პირობებში

„ზომიერად მიღებული ღვინო ძალიანა ჰრგებს  ადამიანსა, ამაღლებს და აღონიერებს ძარღვებს მოქმედებისათვის, ადამიანის აგებულებას,   კუჭსა ჰშველის კარგად მოხარშვას და მონელებას საჭმლისას და ყოველ ამით აძლიერებს ძალსა და საცხოვრისას“.  ილია ჭავჭავაძე ევროპული ტიპის სუფრის თეთრი ღვინო სუფრის თეთრი ღვინოების დაყენების რამდენიმე წესი არსებობს: 1 უჭაჭოდ დაყენება. მთლიან ჭაჭაზე დაყენება (კახური). ჭაჭის ნაწილთან

Read more

იცით, როგორ დააყენოთ ნამდვილი ქართული, ტრადიციული ღვინო?

ქარხნული და ოჯახური ღვინოები ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება, მაგრამ არსებობს ისეთი საერთო მეთოდის აუცილებლობა, როგორიცაა სისუფთავის და ჰიგიენური პირობების დაცვა. მეღვინეობაში

Read more

ღორის სუქების თავისებურებები

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების სუქების მიზანია სანაშენედ უვარგისი ან წუნდებული ცხოველების ცოცხალი მასის გაზრდა და საკლავი პროდუქტიულობის გაუმჯობესება, რაც ზრდის მათ სასაქონლო

Read more

კარტოფილის მოვლა–მოყვანის ტექნოლოგია

კარტოფილი ძაღლაყურძნისებრთა ოჯახის, ორლებნიანი, ტუბერიანი მცენარეა. თავისი მრავალმხრივი გამოყენებითა და ძვირფასი კვებითი ღირებულებებით იგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურაა. მას მეორე პურსაც

Read more

კიტრის მოვლა – მოყვანის ტექნოლოგია

კიტრი ერთწლიანი, ორლებნიანი სითბოს, ტენის მომთხოვნი ლიანა მცენარეა. სამშობლო. ინდოეთის, ინდოჩინეთის და სამხრეთ ჩინეთის ტროპიკული რაიონებია. შემცველობა. კიტრი მნიშვნელოვანი საკვები

Read more