სიდერაცია და დამულჩვა, როგორც ბიოლოგიური ღონისძიება

 სიდერაცია – ფრანგული სიტყვაა და ნიშნავს სპეციალურად მოყვანილი მწვანე მცენარის ჩახვნას. სიდერაცია არის ორგანულ ნივთიერებათა და აზოტით ნიადაგის განოყიერების ისეთი

Read more

გუთნის ქუსლი

დაბალი მოსავლიანობების ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველოში ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების საჰექტარო მოსავლიანობა დაბალია, გუთნის ქუსლი და  ნიადაგის აქტიურ  ფენებში გამკვრივება.

Read more

ჩოგი _თუშური მდნარი ყველი, გამორჩეულად პიკანტური და გემრიელი

ტრადიციული თუშური მდნარი ყველი – ჩოგი, მზადდება თუშეთში ცხვრის ნედლი რძისაგან, აგვისტოში. აგვისტოს თვეში თუშური ცხვარი წველას უკლებს, რძე კი

Read more

რა უნდა გავაკეთედ თხილის ნაყოფის წაყინვების რისკის შესამცირებლად?

ბოლო დღეებში, რაც გაზაფხულისთვის უჩვეულოა, ძლიერი სიცივეების გამო შავი ზღვის რეგიონში თხილის კულტურა წაყინვების რისკის წინაშე დადგა. ვინაიდან თურქეთში თხილის

Read more

ბოსტნეული კულტურების მყნობა ინოვაციური ტექნოლოგიაა მებოსტნეობაში

მცენარეთა დაცვა და დაავადებათა კონტროლი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. თანამედროვე სოფლის მეურნეობის წინაშე მრავალი პრობლემებია. საგრძნობლად შემცირებულია გენეტიკური

Read more

თხილის მინერალური სასუქებით კვების დოზები

თხილის მცენარის კვებასთან დაკავშირებით ინტერნეტ სივრცეში უამრავ ინფორმაციას წააწყდებით, თითოეული მათგანი განსხვავებულ რჩევას შეიცავს, რაც გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ ყველა

Read more

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიური რუკა

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის  ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედებია: აღმოსავლეთ საქართველოში

Read more

საშემოდგომო თავთავიანი კულტურების გაზაფხულზე აზოტით გამოკვება

გაზაფხულზე საშემოდგომო კულტურების აზოტით გამოკვების მაღალი ეფექტიანობა განპირობებულია იმით, რომ შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში წვიმისა და თოვლის დნობით წარმოშობილი წყლით, აზოტის თითქმის

Read more

ვერმიკულტურა და ბიოჰუმუსი

 ვერმიკულტურა წარმოადგენს კომპოსტურ ჭიებს ორგანულ სუბსტრატში. იგი წარმოადგენს რთულ ეკოლოგიურ თანასაზოგადოებას, რომელიც შეზღუდულია კულტურულ ლანდშაფტში გარკვეული ბიოტიპით. ვერმიკულტივირება ბიოტექნოლოგიის ახალი

Read more