როგორ მოვაწყოთ ცოცხალი ღობე

თქვენთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი თუ ღობის სიმაღლეა, მაშინ მცენარის ზრდის მაქსიმალური პოტენციალი თქვენთვის სასურველი  ღობის სიმაღლის პარამეტრებს უნდა შეესაბამებოდეს.  დაბალი ღობისთვის

Read more

რომელი სასუქი იძლევა მაქსიმალურ შედეგს, როდის და როგორ უნდა შევიტანოთ იგი კარტოფილის ნათესში

კარტოფილის უხვი  მოსავლის მისაღებად საჭიროა კომპლექსური აგროღონისძიებები, რაშიც დამატებით გამოკვებას, ორგანული და მინერალური სასუქის დროულ და სწორად გამოყენებას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია.

Read more

იმერული ყველი _ წარმოების გეოგრაფიული არეალი და დამზადების ტექნოლოგია

„იმერული ყველი“ მზადდება ძროხის რძისაგან, რომელსაც შესაძლებელია 20%-მდე კამეჩის ან თხის რძე შეერიოს. ყველის მასა ერთგვაროვანია, მჭიდრო და მკვრივი, თეთრიდან ღია მოყვითალომდე. შეიძლება  ჰქონდეს სხვადასხვა ფორმის ნასვრეტები.  ვერტიკალურ ჭრილზე

Read more

თესლბრუნვა, როგორც ბიოლოგიური ღონისძიება

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა და ანეულების მეცნიერულად დასაბუთებულ მორიგეობას დროსა და სივრცეში (მინდვრებზე) თესლბრუნვა ეწოდება. თესლბრუნვა გულისხმობს მეურნეობის პერსპექტიული განვითარების გეგმის საფუძველზე

Read more

რა უნდა შევცვალოთ ჩურჩხელის წარმოებაში

ეს პროდუქტი უძველესი ხალხური შემოქმედების ნაყოფია. არ არის ცნობილი როგორც მისი ავტორი, ისე კონკრეტული ადგილი საქართველოში, სადაც იგი შეიქმნა.  ჩურჩხელა

Read more

რა სხვაობაა კამეჩის რძეს და ძროხის რძეს შორის, რატომ არის კამეჩის მაწონი სქელი ვიდრე ძროხის?

 კამეჩისა და ძროხის რძეს შორის განსხვავება გამოიხატება უმთავრესად ცხიმებისა და ცილების, თითქმის ორმაგი რაოდენობით განსხვავებაში. სწორედ ეს უპირატესობა აქვს ძროხის

Read more

რისთვის არის საჭირო ნიადაგის ანალიზი?

თანამედროვე აგროკულტურის განვითარებასთან ერთად  მცენარის ნაყოფიერების შესახებ შეხედულებები და ცნობიერებაც განვითარდა. ახალი ტექნოლოგიები და მიდგომები სხვადასხვა სიახლეს სთავაზობს აგრარული სფეროს

Read more

კლიმატგონივრული ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში

დღეისათვის, მოსახლეობის საკვებით  მომარაგებასთან დაკავშირებით, მსოფლიოს წინაშე დგას სერიოზული გამოწვევები,  გაეროს ბსურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) შეფასებით, 2050 წელს

Read more

სუბტროპიკული ხურმის გასხვლის წესები და ვადები

სუბტროპიკული კულტურების ბაღის მოვლის ღონისძიებათა კომპლექსში გასხვლას უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს. ხურმის სრულმოსავლიან ხეებს ახასიათებს გამოხატული სიბერის ნიშნები: ზრდის ინტენსივობის შემცირება,

Read more

ლურჯი მოცვის გასხვლა

ლურჯი მოცვის ნარგავების მოსავლიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგიური ნორმების დაცვა. ნიადაგის განოყიერების გაზრდის და მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ეფექტიანი ღონისძიებების

Read more