“WG techno” _ მაღალი ხარისხის საბაღე და სამეურნეო პროდუქცია

კომპანია “WG techno” მრავალწლიანი გამოცდილებით  გთავაზობთ მაღალი ხარისხის საბაღე და სამეურნეო პროდუქციის სრულ კომპლექტაციას: _ სასუქები, თესლები, ჩითილები, სანერგე და

Read more

სახიფათო ცვლილებები ვაროა გამანადგურებლის (varroa destructor) ბიოლოგიასა და ქცევაში

რა შეიცვალა ვაროამ? • ძველი მონაცემებით სამამლე ბარტყში ვაროას გამრავლების კოეფიციენტი იყო 2-2,5 , ახლა ფიქრობენ, რომ 4-4.5 ია. ვაროა

Read more

პეკანის სამრეწველო ჯიშები

პეკანი უხვმოსავლიანი, ხანგრძლივად მოზარდი კაკლოვანი მცენარეა. პეკანის ნაყოფი, რომელიც შეკრებილია მტევნისებურად, ძალიან ჰგავს კაკალს, ხასიათდება საუკეთესო გემოთი და ჭარბი კალორიულობით,

Read more

ბოსტნეული კულტურების მეთესლეობა

 სოფლის მეურნეობის ყველა დარგში, მათ შორის მებოსტნეობაში და მებაღჩეობაში, მთავარ ამოცანად რჩება წარმოების, სათესი ფართობებისა და უმთავრესად, მოსავლიანობის გადიდება. ამის

Read more

დროა, მევენახემ მოგება ყურძნის თვითღირებულების შემცირებაში ეძებოს

ქართველმა მევენახეებმა 2020 წელს მართლაც სარეკორდო მოსავალი მიიღეს (280 ათასი ტონა), რომელიც წარმატებით იქნა დაბინავებული, ანუ ამ წლით კმაყოფილი უნდა

Read more

ნაცარი, გამოყენების წესი და სასარგებლო თვისებები

ნაცარი მიიღება მცენარეული მასალის სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებების ბოლომდე დაწვის შედეგად, შეიცავს მაკრო და მიკროელემენტებს (კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, ფოსფორი, რკინა, ბორი,

Read more

ბუფერული ზონები, გარემო და ნიადაგის ნაყოფიერება ბიომევენახეობაში

სხვა ყველა მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვან საგნებთან ერთად, რაც ბიომევენახეობის ფარგლებში გვხვდება, ერთ-ერთი ძირითადი საკითხია ბუფერული ზონების დაცვა. ეს საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია,

Read more

იონჯის თანამედროვე ჯიშები,  წარმოების აგროტქნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება ზოგადი აღწერილობა. იონჯა მოჰყავთ ზომიერი სარტყლის თითქმის ყველა ქვეყანაში. მისი ნათესების დიდფართობებს ვხვდებით ამერიკის შეერთებულ

Read more

ფეიჰოას ვეგეტატიური გამრავლება

 ფეიჰოას მაღალმოსავლიანი ერთგვაროვანი პლანტაციების მისაღებად მიმართავენ ვეგეტატიურ გამრავლებას მწვანე კალმების დაფესვიანებით. კალმებს იღებენ მხოლოდ ახალგაზრდა, წინასწარ აპრობირებული სადედე ხეებიდან, რომლებიც

Read more

მწვანე აგურა ჩაის ტექნოლოგია

მწვანე აგურა ჩაი წარმოადგენს მზა ჩაის ერთ-ერთ სახეობას, რომელიც განსხვავდება შავი და მწვანე ჩაისაგან ნედლეულის ხარისხით და გადამუშავების ტექნოლოგიით. პროდუქციის

Read more