შეღავათიანი აგროკრედიტი სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციისთვის

დღეს გამართულ მთავრობის სხდომაზე „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში“ შესატანი ცვლილებები  დამტკიცდა. ცვლილებების შედეგად, შეღავათიანი აგროკრედიტის ძირითადი საშუალებებისთვის კომპონენტს დაემატა ორი ახალი

Read more

როგორ განვსაზღვროთ სოფლის მეურნეობის დარგებისთვის (მემცენარეობა) საჭირო ტრაქტორების რაოდენობა

ბოლო წლებში საქართველოში ინტენსიურად შემოდის სხვადასხვა ფირმების, სიმძლავრის და დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები. რომლებიც რეგიონების მიხედვით ნაწილდება სტიქიურად, აგრარული დარგების განვითარების

Read more

მებაღის დამხმარე

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მებაღეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია. მიუხედავად პრიორიტეტული მდგომარეობისა მებაღეობა საქართველოში ჯერჯერობით არ გამოირჩევა მაღალი რენტაბელობით, რაც განპირობებულია მთელი

Read more

საქართველოს აგროსაინჟინრო სექტორის სტაბილიზაციისა და განვითარების პრიორიტეტები

როგორც ცნობილია, სოფლის მეურნეობა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს, აგროსაინჟინრო სფერო კი, მისი განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, სოფლის მეურნეობის

Read more

თანამედროვე გერმანული სამთო საკვებდამამზადებელი მანქანები

აი, ასეთი საკვებდამამზადებელი ტექნიკა სჭირდებათ ჩვენ ფერმერებს მთაში!  

Read more

სოფლის მეურნეობის ტექნიკური საშუალებებით გადაიარაღებას მეცნიერული უზრუნველყოფა სჭირდება 

ადრე სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით გადაიარაღება „მანქანათა სისტემის“ საფუძველზე ხორციელდებოდა, რომლის სრულყოფასა და პერიოდულ განახლებას საინჟინრო პროფილის ოთხი ორგანიზაცია

Read more

სპეციალური სატყეო ტექნიკა საფრანგეთიდან

არსებობს ფრანგული კომპანია PLAISANCE EQUIPEMENTS-ის სპეციალური სატყეო ტექნიკა, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტიანად გამოიყენება სატყეო მეურნეობებში სხვადასხვა სამუშაოებისთვის, მათ შორის, ხანძრების

Read more

დაფნის წარმოება საქართველოში

სუბტროპიკულ სოფლის მეურნეობაში, ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების შემდეგ, ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი დაფნის კულტურას უჭირავს, რომელსაც მრავალმხრივი სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს. მედაფნეობა

Read more

ორსაჭიანი ფინური ტრაქტორები „ვალტრა“/ VALTRA 

სხვადასხვა სიმძლავრის _ 90-დან 400-ცხენისძალიანი დიაპაზონის შეუზღუდავი შესაძლებლობების ორსაჭიანი ფინური ტრაქტორი ვალტრა  VALTRA !            

Read more

შეუძლებელი არაფერია!

შეუძლებელი არაფერია! იტალიური კომპანია დიეჩის DIECI ყველაზე პატარა ტელესკოპიური დამტვირთველი _ მინი აგრი / აპოლო ბევრი საქმის მარტივად გადაწყვეტის ეფექტიანი საშუალება!

Read more