ენგურჰესზე უჩვეულო არაფერი ხდება, მოხდა ის, რაც ხდება ხოლმე უზედამხედმხედველობის და უკონტროლობის პირობებში

ანზორ ჭითანავა ჰიდროტექნიკოსი, საერთაშორისო ენერგეტიკული აკადემიის ნამდვილი წევრი (1994-), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი (1992-). 1980 წელს აირჩიეს მსოფლიოს მაღალი

Read more

ოზონი _ მოკლე მიოხილვა, ტექნოლოგიიური შესაძლებლობები

დღეს, მთელ მსოფლიოში ეკოლოგიური ბალანსის დაცვას მეტი ყურადღება ეთმობა, ვიდრე ოდესმე. ამ მიმართებით ოზონის ტექნოლოგიების გამოყენებას კი, როგორც მკვლევარები ამბობენ,

Read more

სახელმწიფო აგრარულ პოლიტიკაში

სოფლის მეურნეობის დარგი, სადაც მოსახლეობის 50%-ია დასაქმებული, მთლიანი შიდა პროდუქციის მხოლოდ 9%-ს აწარმოებს, ხოლო გადამმუშავებელი მრეწველობის წილი 4%-ია. ცნობილია შემდეგი

Read more

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფასწარმოქნის სპეციფიკა

 საქართველოში არ წყდება დისკუსია მიწის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. კვლავაც აქტუალურია მოსაზრება სასოფლო-სამეურნეო მიწის თავისუფალ საერთაშორისო ბაზარზე გატანის შესახებ, რაც თითქოს ეკონომიკური

Read more

დავით სარაჯიშვილი — კამიუს კონიაკის საიდუმლოს მფლობელი

რამდენ მეცენატს იცნობთ ისეთს, ვისაც გრანდიოზული პროექტები დაუფინანსებია, მაგრამ ჩრდილში დარჩენა აურჩევია? ისეთებს კი არა, რომლებიც გაღებული ხარჯების სანაცვლოდ დროთა

Read more

სოფლის მეურნეობის სტრატეგიულ დარგად გამოცხადების სახელმწიფოებრივი ხედვის ზოგიერთი ასპექტი

  ილია ჭავჭავაძე ბრძანებდა ,,ჩვენ მარტო იმას უნდა ვეცადოთ, პური იმოდენად მოვიყვანოთ, რომ საყიდელი არ გაგვიხდეს და ჩვენს შინაურ ბაზარს

Read more

მსოფლიო გამოცდილებაში არ მოიპოვება მზა რეცეპტები მიწების დენაციონალიზაციის, განსახელმწიფოებრიობის ეფექტური მოდელის შერჩევისათვის. ყველა ქვეყანა ინდივიდუალურად უდგება ამ პრობლემის გადაჭრას, გამომდინარე

Read more

ჩურჩხელის  შენახვის ტექნოლოგია

ჩურჩხელა ქართული პროდუქტია. იგი დარეგისტრირებული „საქპატენტის“ მიერ,  დაფიქსირებული და დადგენილია მისი გეოგრაფიული აღნიშვნა. ჩურჩხელის წარმოებას  დიდი ხნის ისტორია აქვს. საქართველოში

Read more

მსოფლიო ხორცის წარმოება _ საქონლის ხორცის წარმოება საქართველოში – რეალობა და პერსპექტივა

მსოფლიოში ხორცზე  მოთხოვნა იზრდება, როგორც რაოდენობრივ, ასევე მის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე. შესაბამისად, იზრდება კონკურენციაც, რაც მწარმოებებლებს  ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს, უბიძგებს

Read more