მარცვლეულის მზარდი წარმოება – გადაუდებელი სახელმწიფოებრივი აუცილებლობაა!

სასურსათო უშიშროების პრობლემის გადაწყვეტა ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ტოლფასია. როგორც დასავლეთის გამოცდილება გვიჩვენებს, საკუთარი წარმოების სასურსათო უზრუნველყოფა უნდა

Read more

რატომ არის საქართველოსთვის მერძეული მეძროხეობის დარგი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი

მეძროხეობა საქართველოში მეცხოველეობის უმნიშვნელოვანესი დარგია. სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის სტრუქტურაში (ფაქტობრივად არსებულ ფასებში) მეცხოველეობის წილად 50%-ზე მეტი მოდის, მათ შორის

Read more

ალტერნატიული მიწათმოქმედების მიმართულებები

 ალტერნატიული მიწათმოქმედება ვითარდება სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორიცაა: ორგანული, ბიოდინამიური, ორგანო-ბიოლოგიური, ბიოორგანული, ბიოინტენსიური და სხვა.  ორგანული მიწათმოქმედების წარმოების დროს არსებითად მცირდება ან

Read more

პირველი ქართველი აგრონომი ქალი – ეკატერინე ჯანდიერი

ეკატერინე ჯანდიერი პირველი ქართველი აგრონომი ქალი იყო, რომელმაც განათლება საზღვარგარეთ, შვეიცარიაში მიიღო. დაიბადა 1881 წლის 7 დეკემბერს, გურჯაანის რაიონის სოფელ

Read more

საქართველოს სიძლიერე მიწასთან მარადიული კავშირის ტრადიციაშია

მიწა ერის სასიცოცხლო და შემოქმედებითი სივრცეა. ქართული სახელმწიფოს წინაშე დღეს არსებულ მრავალ გამოწვევას შორის უმთავრესი მიწის საკითხის გადაწყვეტაა. მიწის საკითხი

Read more

ქვევრი _ გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული პირველი არასასურსათო პროდუქტი

საქართველოს მთავრობის სტრატეგიულ დოკუმენტებში ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდაა, ამ მხრივ,

Read more

მთის საერთაშორისო დღე

    მთის საერთაშორისო დღე სათავეს  1992 წლიდან იღებს , როდესაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) გარემოსა და განვითარების კონფერენციაზე  21-ე საუკუნის დღის

Read more

მიხეილ მურვანიშვილი _ კაცი, რომელიც ტყეებს აშენებდა

სოციალურ ქსელში გა­მოქ­ვეყ­ნდა სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცია მე-20 სა­უ­კუ­ნე­ში მოღ­ვა­წე ქარ­თველ მე­ტყე­ვე მი­ხე­ილ მურ­ვა­ნიშ­ვი­ლზე, რომ­ლის სა­ხელ­საც უკავ­შირ­დე­ბა თით­ქმის ნა­ხე­ვარ სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ფიჭ­ვო­ვა­ნი

Read more

საქართველოს მეაბრეშუმეობა – გუშინ, დღეს, ხვალ

მეაბრეშუმეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი დარგია, რომელმაც წარმატებით გაუძლო ისტორიის მკაცრ ქარტეხილებს და სამართლიანად ითვლება ერის კულტურული მემკვიდრეობის საუკეთესო მაგალითად.

Read more

მიწის პოლიტიკა და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფასწარმოქმნის სპეციფიკა

საქართველოში კვლავაც აქტუალურია მოსაზრება სასოფლო-სამეურნეო მიწის თავისუფალ საერთაშორისო ბაზარზე გატანის შესახებ, რაც თითქოს ეკონომიკური არგუმენტებით საბუთდება. აღნიშნული პოზიციის მქონენი აცხადებენ,

Read more