სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის/ნედლეულის წარმოება – გადამუშავება

 ქვეყნის სოფლის მეურნეობის წარმოების სტრუქტურა, განვითარების მასშტაბი, ტემპები განსაზღვრავენ ნედლეულის გადამამუშავებელი მრეწველობის როლსა და ადგილს ეროვნულ ეკონომიკაში. 1990 წელს კვების

Read more

კანონში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ შესატანი ცვლილებების და დამატებების პროექტი

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, ქალბატონ ნინო წილოსანს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, ბატონ ოთარ შამუგიას  

Read more

სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები,  სასურსათო უზრუნველყოფა

თანამედროვე მსოფლიოში სასურსათო უსაფრთხოება აღიარებულია. როგორც ადამიანის სიცოცხლისათვის აუცილებელი საკვებ პროდუქტებთან ფიზიკური და ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა და მათი საკმარისი რაოდენობით წარმოება.

Read more

მიწა და სახელმწიფო

საქართველოს საზოგადოებრიობას, პარლამნტს და მთავრობას  მიწა ერისათვის მისი ყოფიერების ტერიტორიაა, ფიზიკურადაც და ფსიქიკურადაც. იგი სასიცოცხლოდ აუცილებელი ბაზაა, რომელიც არსებითად განსაზღვრავს

Read more

 მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება

საქართველოში რიგი მიზეზების გამო (მცირე მიწიანობა, ვერტიკალური ზონალობა, ერთმანეთისაგან განსხვავებული ბუნებრივ-საწარმოო პირობები, ტრადიციები და სხვა) მნიშვნელოვნად შეზღუდულია მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება.

Read more

სათიბ – საძოვრების არსებული მდგომარეობა აჭარაში

 წვნიან საკვებთა ჯგუფიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საძოვარს, რომლის სწორი გამოყენება მყარი საკვები ბაზის შექმნის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. საძოვარი არის ბუნებრივი და

Read more

საქართველოს სოფლის განვითარების ძირითადი მიმართულებები

დღეს სოფელი უაღრესად დაკნინებულია. სოფლიდან მიგრაციული პროცესი ძლიერდება. 1994-2021 წლებში სოფლის მოსახლეობა შემცირდა 764,2 ათასი კაცით. მოსახლეობის შემცირებას თან ახლავს

Read more

სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები, სასურსათო უზრუნველყოფა

 თანამედროვე მსოფლიოში სასურსათო უსაფრთხოება აღიარებულია. როგორც ადამიანის სიცოცხლისათვის აუცილებელი საკვებ პროდუქტებთან ფიზიკური და ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა და მათი საკმარისი რაოდენობით წარმოება.

Read more

ქვევრი რომ შეაფასო, სულ მცირე, უნდა იცნობდე მას

ქვევრი სპეციალური თიხისგან აშენებული და მაღალ ტემპერატურაზე გამოწვით ქვად ქცეული ჭურჭელია, რომელსაც რვა ათასი წელია ღვინის დასაყენებელ ჭურჭლად იყენებდა და

Read more

სოფლად კოოპერაციის  პროცესის სტიმულირებისთვის          

საქართველოს პრემიერ-მინისტრ  ირაკლი ღარიბაშვილს აგრარულ სექტორში მრავალმილიონიანი სახელმწიფო სახსრების განთავსების მიუხედავად, საქართველო კვლავ  სუსტია სასურსათო უშიშროების თვალსაზრისით, ადგილი აქვს სურსათზე  ფასების

Read more