აგროსიახლეები

20 მაისიდან აგრობარათით ფერმერები მიიღებენ

20 მაისიდან 1 ჰექტარ რეგისტრირებულ მიწაზე ფერმერი 850-დან 1700 ლარამდე სარგებელს მიიღებს!
აგრობარათი:
2000 ლარი 10 ჰექტარზე;
200 ლარი 1 ჰექტარზე;
*1 ჰექტარზე ნაკლებ მიწაზე თანხა ნაწილდება პროპორციულად!
150 ლიტრი დიზელი – 1 ჰექტარზე – დაახლოებით 1 ლარით ნაკლებ ფასად!
ნულდება სამელიორაციო დავალიანებები და თავისუფლდება 2020 წლის გადასახადისგან!
15 000 ლარამდე გრანტი საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისთვის!
80% გრანტი ადგილობრივი მერძევეობის დარგის განვითარებისთვის!
70% თანადაფინანსება 3 წლიან აგროდაზღვევაზე!
50% გრანტი აგროწარმოებისთვის და წვეთოვანი სისტემების მოწყობისთვის!
17%-მდე თანადაფინანსება აგროსესხებზე!

📞 ცხელი ხაზი – 15 01 

https://mepa.gov.ge/Ge/Page/AntiCrisisPlan