აგროსიახლეებიდარგებიმევენახეობა-მეღვინეობა

2021 წლის რთველი კადასტრის მონაცემების მიხედვით ჩატარდება

მევენახე საკადასტრო ამონაწერის გარეშე, ღვინის საწარმოს ყურძენს ვერ ჩააბარებს. ამიტომ მევენახეებმა ვენახების რეგისტრაცია და საკადასტრო ინფორმაციის განახლება უნდა დააჩქარონ. 

ამ ეტაპზე, ვენახების რეგისტრაცია და საკადასტრო ინფორმაციის განახლება მიმდინარეობს შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: ყვარელი, გურჯაანი, სიღნაღი (წნორის მხარის სოფლები), თელავი და ახმეტა. რეგისტრაცია შესაძლებელია ზემოთ აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში განთავსებულ მოქმედ სარეგისტრაციო უბნებზე, სულ 33 ადგილზე.

განახლება სავალდებულოა ვენახთან დაკავშირებული ცვლილებების შემთხვევებში – ყიდვა-გაყიდვა, გაქირავება, გაჩუქება, გაშენება ან ამოძირკვა.

თეთრყურძნიანი და წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშებით გაშენებული ყოველი ვენახის რეგისტრაცია სავალდებულოა.

ამასთან ერთად, ვენახების კადასტრის პროგრამის ფარგლებში, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში აეროგადაღებები ხორციელდება.

აეროგადაღების დასრულების შემდეგ, უკვე წლეულს, ივნისიდა, რეგისტრაცია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტშიც დაიწყება.

ლაგოდეხისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში რეგისტრაციის დაწყებაზე მევენახეები ინფორმაციას დამატებით მიიღებენ.

ღვინის ეროვნული სააგენტო საქართველოს ვენახების კადასტრის პროგრამას 2014 წლიდან ახორციელებს.

 საქართველოს ვენახების ეროვნული კადასტრის შექმნა უზრუნველყოფს რთველის პროცესის გამარტივებას და გამჭვირვალედ ჩატარებას.  ვენახების კადასტრი იქმნება თითოეული ვენახის ნაკვეთის ინდენტიფიკაციის და რეგისტრაციის შესახებ დეტალური ინფორმაციის (ვენახში არსებულ ვაზის ჯიშებს, დარგვის თარიღს, ვენახის მდგომარეობას და ა.შ.) შეგროვებით.

ინფორმაციის შეკრება საველე პირობებში მიმდინარეობს, მევენახეების გამოკითხვით და აეროფოტოებზე გამოხატული ვენახის ნაკვეთების იდენტიფიკაციით.

ვენახების კადასტრი გააჩნია ევროკავშირის წევრ ყველა იმ ქვეყანას, სადაც განვითარებულია მევენახეობა-მეღვინეობის ინდუსტრია. საქართველო, ვენახების კადასტრის შექმნით, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ევროპულ გამოცდილებას გაიზიარებს და დანერგავს.

წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო