მექანიზაციარუბრიკები

 AS-MOTOR – ის მულჩერ-სათიბელა მუდმივ მზადყოფნაში ნებისმიერი სირთულის დასაძლევად!

 AS-MOTOR – ის მულჩერ-სათიბელა დაგეხმარებათ გადაჭრათ რთული პრობლემები და გაიიოლოთ საქმე!
 AS-MOTOR – ის მულჩერ-სათიბელა შექმნილია თქვენთვის, თქვენი ჩაის პლანტაციების,ბაღების და ვენახების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია; უხეში სარეველებითა და ბუჩქნარით დაფარული ეზოების და საბაღე ტერიტორიების გაწმენდა; ტყეებში სანიტარული ზონების შექმნა და ბევრი სხვა რთული ამოცანების შესრულება.