აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ასე ამარცხებენ კარტოფილის ჩრჩილს

ბევრი მეკარტოფილე მეურნე გაუკოტრებია თორმეტი-თხუთმეტი მილიმეტრის სიდიდის თვალით ძნელად შესამჩნევ მწერს-კარტოფილის ჩრჩილს. როგორ უნდა მოხდეს მისი იდენტიფიცირება და ნეირტალიზება,  ამ ვიდეო მასალაშიa მოცემული.

 

დაწვრილებით იხილეთ ბმულზე: https://www.youtube.com/watch?v=ostK1ttFo6Q

კობა კობალაძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერების დოქტორი