დარგებიმექანიზაციაფერმერი ფერმერს

ავანტი _ უნივერსალური ფინური მცირეგაბარიტიანი ტექნიკა

უნივერსალური ფინური მობილური მცირეგაბარიტიანი ტექნიკა ქართველი მევენახეების და მებაღეებისთვის ზვრებში და ბაღის რიგთაშორისებში, ღვინის ქარხნებში, სამაცივრე მეურნეობებში, გადამმუშავებელ საამქროებში სამუშაოდ. 

ავანტი ფერმერთა უნივერსალური დამხმარეა და გამიზნულია შრომის ეფექტიანობის და მეურნეობის რენტაბელობის გასაზრდელად.

ფინური ავანტი ქართველ ფერმერებს სთავაზობს სხვადასხვა სიმძლავრის და დანიშნულების 200, 400, 500,  600, 700 და 800 სერიის მოდელებს.

ყველაზე პატარა 200 სერიის მოდელების სიმძლავრე 20-25, ხოლო ყველაზე დიდი _700 და 800 სერიის მოდელების _ 49 და 57 ცხენის ძალა.

 

World Technic LTD
მობ:   +995 599290988
ოფისი: +995 322905000