ბიოგაზი საოჯახო მეურნეობებში

ბოლო წლების განმავლობაში სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს ენერგიის არატრადიციული რესურსები: მზე, ქარი, ბიომასა, წყალი და ა.შ. ყოველ მათგანს ფართოდ იყენებდნენ წარსულში. ტექნიკური რევოლუციის პერიოდში, რომელიც ენერგეტიკის, როგორც მრეწველობის ერთ-ერთი დარგის ჩამოყალიბების ფაქტორად იქცა, ძირითადად წიაღისეული ენერგეტიკული რესურსები გამოიყენებოდა. ამიტომ, მათ დღეს არატრადიციული რესურსები ეწოდება. თუმცა კი, დღეს გლობალურმა ეკოლოგიურმა მდგომარეობამ ამ რესურსების ათვისებას მეორე სიცოცხლე შთაბერა. ბიოგაზიც ერთ-ერთი ასეთი ენერგეტიკული რესურსია, რომელიც გამოიყენებოდა ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში და ხელახლა “აღმოჩენილია” ჩვენ დროში.

რა არის ბიობაზი, როგორ მივიღოთ, დავამზადოთ ბიოგაზის მისაღები აგრეგატი ვრცლად იხილეთ თანდართულ ბმულზე: