აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობაფერმერი ფერმერს

ბოსტნეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები — აგროკალენდარი

მოცემული ინფორმაცია დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების წარმოების, მოვლა-მოყვანის ძირითადი აგრო-ღონისძიებების ვადები.

პამიდორიpomidori_c7YlGzw

 

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა III-IV
ჩითილის გადარგვა და გამორგვა IV-V
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

 წიწაკაperec

 

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   III-IV
ჩითილის გადარგვა და გამორგვა IV-V
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

ბადრიჯანიbaklazhani

 

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   III-IV
ჩითილის გადარგვა და გამორგვა IV-V
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X