აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობაფერმერი ფერმერს

გოგრისებრთა ოჯახის ბაღჩეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების წარმოებისას განსახორციელებელი ძირითადი აგრო-ღონისძიებების ვადები.

843193772_w528_h473_cucumberajax3-843193772_w528_h473_cucumberajax3-310x400

კიტრი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   III-IV
ჩითილის გადარგვა და გამორგვა IV-V
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

 საზამთროkogda_seyat_arbuz-ARBUZ-ARBUZ

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   IV- V
ჰერბიციდების, პესტიციდების შეტანა III-VI
და მიკროელემენტების შეტანა VI-VIII
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-IX

1f5bef5fb023fd8247e5126055c5ab09

გოგრა

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   IV-V
ჰერბიციდების და  პესტიციდების შეტანა III-VI
მიკროელემენტების შეტანა VI-VIII
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-IX

images (7)

ნესვი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   IV-V
ჰერბიციდების და  პესტიციდების შეტანა III-VI
მიკროელემენტების შეტანა VI-VIII
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-IX