აგროსიახლეები

გადავარჩინოთ ბუნება – საქართველო

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაცია, პროგრამის  „გადავარჩინოთ ბუნება – საქართველო” ფარგლებში, სამუშაო ვიზიტით ჩეხეთში იმყოფებოდა.
ვიზიტის ფარგლებში, სამუშაო შეხვედრები გაიმართა ჩეხეთის გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, გარემოს დაცვის ინსპექციასა და გარემოს დაცვის სახელმწიფო ფონდთან. შეხვედრებზე მხარეებმა გარემოსდაცვითი მიმართულებით არსებულ გამოწვევებსა და ხედვებზე იმსჯელეს.

საქართველოს დელეგაციის წევრებმა ჩეხი კოლეგებისგან რეკომენდაციები მიიღეს დაზიანებული ტერიტორიების აღდგენის ღონისძიებების და რისკების ანალიზის ჩატარების მეთოდოლოგიის მიმართულებით, გაეცნენ გარემოს დაცვის ფონდის საქმიანობას, მის სტრუქტურულ მოწყობას, დაფინანსების წყაროებს და პროექტების დაფინანსების სქემებს, იმსჯელეს გარემოსდაცვით პასუხისმგებლობასა და საკანონმდებლო საკითხებზე, კანონმდებლობის აღსრულების ნაწილში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებზე.

დელეგაციის წევრებმა ლიტვინოვის ნავთობის გადამმუშავებელ ქარხანა „უნიპეტროლში” და მინის (ბროლის) წარმოების ყოფილ საწარმო „ელიაშკაში” დაზიანებული ტერიტორიები დაათვალიერეს, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის გამოსასწორებლად მიმდინარე და დაგეგმილ სამუშაოებს, განხორციელებულ აღდგენით პროცესებს და მიღწეულ შედეგებს გაეცნენ, განიხილეს არსებული გამოწვევები და გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად განსახორციელებელი ქმედებები.

სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ქართულმა მხარემ გაიზიარა ევროპული დირექტივების შესაბამისი საუკეთესო გამოცდილება და ორ მხარეს შორის დაისახა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები.

პროგრამა „გადავარჩინოთ ბუნება-საქართველო“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, 2021 წლიდან წარმატებით მიმდინარეობს. პროექტი გარემოსდაცვითი მიმართულებით სხვადასხვა მნიშვნელოვან აქტივობას ახორციელებს, მათ შორისაა საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის გაფართოება, ჰაერის ხარისხის და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის გაუმჯობესება, ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და აღდგენის ხელშეწყობა, სამინისტროსა და მასში შემავალი უწყებების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება. აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ გარემოსდაცვითი მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები დადებითად შეფასდა ევროკავშირის მოხსენებაში.