აგროსიახლეები

„ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ SQIL _ ჩანართი №4

​წინამდებარე ჩანართის მეოთხე გამოცემაში მკითხველს ვთავაზობთ ინფორმაციას მსხვილფეხა პირუტყვის და სხვა ცხოველების ვექტორული დაავადებების,  ასევე მსხვილფეხა საქონლის მასტიტის სხვა ძირითადი არაგადამდები დაავდებების შესახებ.

ტრადიციულად გაეცნობით ინფორმაცია საქართველოს ათი რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრებში მეცხოველეობის ინდუსტრიაში არსებული პროდუქტების საბაზრო ფასების დინამიკის თაობაზე.

მოცემული პუბლიკაცია მიმოიხილავს მეცხოველეობის ინდუსტრიაში არსებული პროდუქტების საბაზრო ფასების დინამიკას 2021 წლის დეკემბრის თვის მდგომარეობით, თბილისისა და საქართველოს 10 რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრების მასშტაბით.

ეტიკეტირებულ პროდუქტებზე დაკვირვება პროექტის ფარგლებში შერჩეულ ქსელური მარკეტების ფილიალებსა და ადგილობრივ, არაქსელურ მარკეტებში ხორციელდება, ხოლო არაეტიკეტირებულ პროდუქტებზე დაკვირვება – აგრარულ ბაზრებში.

პუბლიკაციაში ასახული ფასები მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში.

საშუალო ფასების გამოანგარიშებისას გამოყენებულია საშუალო შეწონილი მეთოდი.

 ჩანართი მომზადებულია პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ SQIL  ფარგლებში, რომელსაც ამერიკული ორგანიზაცია  Land O’Lakes Venture37 ახორციელებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) პარტნიორობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) დაფინანსებით.

ჩანართის სანახავად გახსენით ბმული, ან თანდართული ფოტოსურათი: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19Njz9JDIY5NELrsMBns568XYHDCviW9e

სსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსქქქქქქქქქქქქქქქქიიიიიიიიიიიიიიიიიიილლლლლლლლლლლლლლლლლლ