აგროსიახლეები

ჯიღაურას ბაზაზე ვაზის სხვლა-ფორმირებაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საველე ტრენინგი ჩატარდა

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მრავალწლოვანი კულტურების საცდელ სადემონსტრაციო ბაზაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკლუტეტის აგრონომიის პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის ვაზის სხვლა-ფორმირებაზე საველე სწავლება ჩატარდა.

საველე ლექციაზე სტუდენტებმა მოისმინეს ინფორმაცია ვაზის ჯიშების მახასიათებლებზე, სანერგე მეურნეობის სერტიფიცირების და ჯანსაღი ნერგის წარმოების პროცესებზე, ვენახის აგროტენქოლოგიაზე, ნიადაგის შერჩევასა და სწორი საძირის გამოყენებაზე, ასევე, რეგიონებისთვის ვაზის ჯიშების სწორედ შერჩევაზე და ნერგის დარგვის წესებზე.

სტუდენტებმა ვენახის სხვლის პროცესშიც მიიღეს მონაწილეობა.