ხუთშაბათი, მაისი 23, 2024
ახალი:
აგროსიახლეები

ჯიღაურაში დაავადებისადმი გამძლე თუთის 40-მდე ფორმაა მოძიებული და დაცული

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას მრავალწლოვანი კულტურების საცდელ-სადემონსტრაციო ბაზაზე, თუთის სადემონსტრაციო ნაკვეთში ახალი ფორმების გაშენება მიმდინარეობს. აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახური, 2014 წლიდან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აქტიურად ახორციელებს ექსპედიციებს და კვლევებს ფიტოპლაზმური დაავადებების მიმართ რეზისტენტული თუთის ფორმების მოძიების, შესწავლის, გამრავლების და გავრცელების მიმართულებით.

ამ ეტაპისთვის თუთის საკოლექციო ნაკვეთში თუთის 40-მდე რეზისტენტული ფორმაა მოძიებული და დაცული.

თუთის კულტურის შესწავლის მიზნით, აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახური, სხვადასხვა კვლევას ახორციელებს, მათ შორის უვირუსო ნერგის მიღების მიზნით სრულიად ახალი მეთოდის დანერგვას და თუთის ნერგების დაჩქარებული მეთოდით მიღებას. ამ ეტაპზე მეცნიერები თუთის ინ-ვიტრო მცენარის გამოყვანის მიმართულებით აგრძელებენ მუშაობას.

საქართველოში თუთა მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მას ძირითად აბრეშუმის ჭიის საკვებ ბაზად იყენებენ, თუმცა ასევე აქტიურად გამოიყენება ეროზიის საწინააღმდეგოდ და ქარსაფარ ზოლებში, მისი ღრმად განვითარებული ფესვთა სისტემის და ტოტების სწრაფი ზრდის გამო.

ჯიღაურას ბაზაზე, თუთის საკოლექციო ნაკვეთის გარდა, გაშენებულია სადედე-საკალმე და სადედე-სათესლე სანერგე, სადაც საშუალოდ 500-1000 ნერგის გამოზრდაა შესაძლებელი. დაგეგმილია თუთის ინტენსიური პლანტაციის გაშენება და ბიომასის გადამუშავებით საწვავი ბრიკეტის მიღება.