დარგებიმებოსტნეობაფერმერი ფერმერს

კარტოფილის უხვმოსავლიანი ჯიშები: „ჯელი“,  „პაპტივა“, „რედ ფანტაზი“

კარტოფილის მრავალი ჯიში ნაირსახეობა არსებობს, საადრეო, საშუალო-საადრეო, საგვიანო. არის სასუფრე და ტექნიკური ჯიშები. ყველა ფერმერი საკუთარი მოთხოვნილების, რეგიონის კლიმატური და სხვა პირობების შესაბამის ჯიშებს ირჩევს. ჩვენ დღეს გთავაზობთ კარტოფილის უნივერსალურ, უხვმოსავლიანი ჯიშების მოკლე დახასიათებას. არჩევანი თქვენზეა:

ჯელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საშუალო საგვიანო;

უხვმოსავლიანი;

ტუბერი: საუკეთესო სასაქონლო ფირმის,  ზომით საშუალო და დიდი;

შიგთავსი ყვითელი;

ადვილად ადაპტირებადი სხვადასხვა კლიმატური პირობების მიმართ;

გამოირჩევა მაღალი საგემოვნო თვისებებით.

პაპტივა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აშუალო საადრეო

საუკეთესო სასაქონლო სახის, მოგრძო,  გლუვი კანით;

ტუბერი დიდი ზომის;

უხვმოსავლიანი;

ღია ყავისფერი რბილობით.

რედ ფანტაზი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გლუვი წითელი კანი, კარგი ფორმის ტუბერი;

საუკეთესო გემოვნური თვისებებით;

დაავადებებისადმი მდგრადი;

ადვილად ადაპტირებადი სხვადასხვა კლიმატური პირობების მიმართ.

https://drive.google.com/file/d/1pF3Ep5Qe4QjMMXuOiTlKfZUIfbuxlYJ1/view

მოსკოვის გამზირი N6

მაღაზია ”AGROSERVICE”

ტელ: 579 79 74 17