დარგებიმებოსტნეობა

ხახვნაირი ბოსტნეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

ეს ინფორმაცია დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ ხახვნაირი ბოსტნეული კულტურების  მოვლა-მოყვანის დროს დასაცავი ძირითადი აგრო-ღონისძიებების ვადები.

ხახვი 4444444444444444444444        ხახვი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის განოყიერება II-III
მოხვნა II-III ან X-XII
დადისკვა-კულტივაცია II- III
დათესვა II-III ან X
წამლობები IV-VIII
მოსავლის აღება IV-VIII

ნიორი 40000000000000000000000000000                    ნიორი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის განოყიერება X
მოხვნა X
დადისკვა-კულტივაცია X
დარგვა X-XI ან VIII
წამლობები IV-VIII
მოსავლის აღება IV-VIII