აგროსიახლეებიმემცენარეობა

ხორბლის დაავადებები

ხორბლის მურა სილაქავე, ხორბლის ყვითელი სილაქავე, ხორბლის ფოთლისა და თავთავის სეპტორიოზი და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები

წყარო: საქართველოს ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტი