აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობა

კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

მოცემული რეკომენდაცია დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული კულტურების კულტურების წარმოებისას განსახორციელებელი ძირითადი აგროღონისძიებების ვადები.
2fc18cae6e833319eaf286a2a8bf959a                  კომბოსტო
სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის მოხვნა XI-X
დადისკვა III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა II-III
ჩითილების დარგვა და გამორგვა III-IV
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

skywacker                 ყვავილოვანი კომბოსტო

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის განოყიერება II-III
მოხვნა II-III
დადისკვა-კულტივაცია II- III
ჩითილის გადარგვა II-III და VI-VII
წამლობები IV-VI და VI-VII
მოსავლის აღება VI-VII და X-XI

364175-0                  ბროკოლი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის განოყიერება II-III
მოხვნა II-III
დადისკვა-კულტივაცია II- III
ჩითილის გადარგვა II-III და VII
წამლობები III-IV და VII-IX
მოსავლის აღება V-VI და X-XI

kapusta-kolrabi-foto-vyrashhivanie-i-uxod-v-otkrytom-grunte-13-250x250                კოლიბრი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის განოყიერება II-III
მოხვნა II-III
დადისკვა-კულტივაცია II- III
ჩითილის გადარგვა II-III და VII
წამლობები III-IV და VII-IX
მოსავლის აღება V-VI და X-XI