კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

მოცემული რეკომენდაცია დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული კულტურების კულტურების წარმოებისას განსახორციელებელი ძირითადი აგროღონისძიებების ვადები.
2fc18cae6e833319eaf286a2a8bf959a                  კომბოსტო
სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის მოხვნა XI-X
დადისკვა III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა II-III
ჩითილების დარგვა და გამორგვა III-IV
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

skywacker                 ყვავილოვანი კომბოსტო

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის განოყიერება II-III
მოხვნა II-III
დადისკვა-კულტივაცია II- III
ჩითილის გადარგვა II-III და VI-VII
წამლობები IV-VI და VI-VII
მოსავლის აღება VI-VII და X-XI

364175-0                  ბროკოლი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის განოყიერება II-III
მოხვნა II-III
დადისკვა-კულტივაცია II- III
ჩითილის გადარგვა II-III და VII
წამლობები III-IV და VII-IX
მოსავლის აღება V-VI და X-XI

kapusta-kolrabi-foto-vyrashhivanie-i-uxod-v-otkrytom-grunte-13-250x250                კოლიბრი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის განოყიერება II-III
მოხვნა II-III
დადისკვა-კულტივაცია II- III
ჩითილის გადარგვა II-III და VII
წამლობები III-IV და VII-IX
მოსავლის აღება V-VI და X-XI