დარგებიმებაღეობაფერმერი ფერმერს

მოცვის დაფესვიანება და გაშენების პირობები

ლოგო 111111111111111111111111111111
„Van der Knaap Group-ი“ არის, ოჯახური კორპორაცია, რომელსაც მთელ  მსოფლიოში  აქვს  წარმოების ლოკაციები და სუბსტრატის წარმოებაში 40 წლის გამოცდილებით იგი ხელს უწყობს მწარმოებლებს.

Antalya Substrat-ი გახლავთ  „Van der Knaap Group“-ის შვილობილი კომპანია,  რომლის ცენტრალური ფილიალი მდებარეობს ჰოლანდიაში და მიზნად ისახავს,  რომ მოცვის მწარმოებლებს საუკეთესო შედეგების მიღწევაში ხელი შეუწყოს.

Antalya Substrat-ი თურქეთის ბაზარზე პოპულარულობით სარგებლობს   და  „Van der Knaap Group-ის“ ცოდნასა და გამოცდილებას იზიარებს.  Antalya Substrat-ის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, მწარმოებლებთან კონტაქტს იოლად და სწრაფად ამყარებს. 

ჩვენს მომხმარებლებთან ერთად პროფესიონალური მებაღეობის დასანერგად  ვუზრუნველვყოფთ მდგრადი და მაღალი ხარისხის დაფესვიანებისა და გაშენების პირობებს.  ინოვაცია და ხარისხი ჩვენი უპირველესი მიზანია.

   ხარისხი

ლადკლაკდჯლაკდჯფლკჯდფლასჯ„Van der Knaap-ი“  ნიშნავს მაღალი ხარისხის პროდუქტებს, რომლის მიღებაც პირდაპირ კავშირშია ხარისხიან მასალებთან და ხარისხის მუდმივ კონტროლთან. პროდუქციის დასამზადებლად საჭირო ნედლეულის   ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შემოწმება  ხორციელდება როგორც  ჩვენს წარმოებაში, ისე  სხვა ლაბორატორიებში.  პროდუქციის გადაცემამდე იგი კიდევ რამდენიმე ეტაპიან კონტროლს გადის. ეს გახლავთ ერთგვარი გარანტია  ჩვენი პროდუქტების ხარისხზე.   Antalya Substrat-ის  მიერ წარმოებული პროდუქტების ნიმუშები ინახება 6 თვის       განმავლობაში და საჭიროების შემთხვევაში ხელმეორედხორციელდება მათი შემოწმება.

   ინოვაცია

თავი თავი ლკაჯდლფჯაჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ არსებული პროდუქციის  ოპტიმიზაციას.  „Van der Knaap Group-ს“ გააჩნია თავისი კვლევის და პროდუქტთა განვითარების დეპარტამენტი.  ინოვაციის ცენტრი მდებარეობს ყარსში და ჩვენ გაგვაჩნია ფართო მასშტაბიანი ლაბორატორიის და სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების სათბურები, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა გაშენების პირობების სიმულირებას.

                            მდგრადი განვითარება

ქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქქმდგრადი განვითარება და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა „Van der Knaap Group-სთვის“ წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრინციპებს.   ჩვენ ვსარგებლობთ ბუნებრივი ნედლეულით, როგორიცაა ქოქოსის ტორფით და ჩვეულებრივი ტორფი. ორივე სრულიად ორგანული და აღდგენადია, რაც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას.  გარდა ჩვენი საქმიანობისა, გარემოს უსაფრთხოებაზეც ვზრუნავთ.

მოცვი

მოცვის ფოტო ლკადლფჯა თურ

მოცვის გაშენებისას, სამომავლოდ მისი ხანგრძლივი გამოყენების გამო, სუბსტრატი უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს ასრულებს. სუბსტრატის  დაზიანება გრძელვადიანი პერიოდის გათვლებით  უნდა იქნეს თავიდან აცილებული.  ძალიან სველი სუბსტრატის გამო, შეიძლება გამოვლენილი იქნეს ფესვების პრობლემა.   „Van der Knaap-ი“ გთავაზობთ ისეთ ნარევებს, რომელშიც ჰაერისა და წყლის თანაფარდობა ოპტიმალურია რამდენიმე წლის განმავლობაში.  ჩვენ მზად ვართ მომსახურეობა გაგიწიოთ მთელი პროცესის განმავლობაში: მოცვის გაშენება, დაფესვიანება, ნერგების მოვლა,  ნაყოფის გამოყვანა. შესაბამისი სუბსტრატები უზრუნველყოფს ნაყოფიერ და ხარისხიან მოსავალს.

დაფესვიანება (ქსოვილოვანი კულტურა)

ქსოვილოვანი კულტურიდან გამოყვანილი მოცვები ძალიან სათუთია, ამიტომ საჭიროებს ფრთხილად მოვლას.  მათი მცენარეების დაფესვიანება ასევე დიდი სიფრთხილით უნდა განხორციელდეს. ამ ყოველივეს კი უზრუნველყოფს  იდეალური წყლისა და ნესტის თანაფარდობის გათვალისწინებით დამზადებული  სუფთა სუბსტრატი.

ფაფერფოთები, ქსოვილის კულტურიდან გამოყვანილი ამ ნაზი მცენარეებისთვის, არაჩვეულებრივ გარემოს ქმნიან. ისინი ირგვლივ ქაღალდით იფარება და ივსება სპეციალურად შერჩეული ქოქოსის ტორფით, ჩვეულებრივი ტორფითა და პერლიტით.  შესაძლებელია მომხმარებლისთვის სასურველი პროპორციების გათვალისწინებაც.  ჯანსაღი და სწრაფი დაფესვიანების გარდა,  ე.წ  ფაფერფოტები უზრუნველყოფენ მათ უხვმოსავლიანობას.

გარდა ამისა,  ფაფერფოტები გამოსაყნებლად მზა მდგომარეობაშია, შეფუთულია და ყუთებშია მოთავსებული, რაც  მწარმოებელს აძლევს საშუალებას დაზოგოს   დრო  და მუშახელი.   

ნერგების გამოყვანა

ქსოვილოვანი კულტურის შემდეგ, სუბსტრატებში დაფესვიანებული მოცვები ადაპტაციის შემდეგ  განვითარებისთვის ყვავილის ქოთნებში გადაინერგება.  ქოთნებში გადანერგვის პერიოდშიც Antalya Substrat-ი დაამზადებს სუბსტრატს, რომელიც სჭირდება წარმოებასა თუ მცენარეს.  მცენარის ტიპის, მორწყვის სისტემისა და რეგიონის გათვალისწინებით, მწარმოებლისთვის სასურველი თვისებების მქონე სუბსტრატები მზადდება როგორც 70 ლიტრიან, ისე 3 კუბურ მეტრიან შეფუთვებში.


მოცვის გამოყვანა

მოცვი მოცვი ლადლალსკდფლასდკფჯსა თურქარცერთი პროდუქტი ან გაშენების მეთოდი ერთი და იგივე არ არის. ისინი სუბსრატზე თავიანთ თვისებებს ავლენენ.   შესაბამისად, ყველა ნარევი განსხვავებულია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია კონსულტაციები მომხმარებელთან.   Antalya Substrat-ს გააჩნია  ფართო მასშტაბისა და მაღალი ხარისხის ნედლეული, შესაბამისად  მინარევიც, რაც იძლევა საშუალებას დაკმაყოფილდეს მომხმარებლის მოთხოვნები.

Antalya Substrat-ს მოცვის მოსაყვანად განვითარებული აქვს სუბსტრატი. ზოგადად, სუბსტრატი  გრძელვადიანი მიზნით მოშენების გამო უნდა აკმაყოფილებდეს სხვადასხვა მოთხოვნებს, როგორიცაა დაბალი PH და მაღალი ჰაერის ნაკადი. გარდა, ამისა  ლპობით/დაშლით გამოწვეული პროცესები თავიდან უნდა იქნას  აცილებული. მოცვისთვის განკუთვნილი სუბსტრატის ნარევი  ქოქოსის ტორფის, პერლიტის და  ტორფისგან შედგება, გააჩნია შესაბამისი pH და EC.

ტორფისა და ქოქოსის კომბინაციის გამო, ეს სუბსსტრატი  ხანგრძლივი წარმოების მხრივ  უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს და მცენარის განვითარებისთვის გააჩნია ოპტიმალურ დონეზე მაღალი ჰაერის ნაკადი.  მიბოჭკოების  სტრუქტურის გამო, ქოქოსის ტორფს გააჩნია, ტორფის ნარევთან შედარებით უფრო ჰაეროვანი ნარევი, რის გამოც უფრო გამძლეა.  თურქეთში დღითიდღე უფრო მეტი მოცვის მწარმოებელი სარგებლობს Van der Knaap-ის ნარევით,  რითაც არაჩეულებრივ შედეგებს აღწევენ.

Forteco Growpot-ი მოცვის გაშენებისთვისაც  ხელსაყრელია.  სასარგებლოა როგორც გაშენებისთვის, ისე მისი გამრავლებისთვის.  100% ქოქოსის ტორფისგან შედგება.  სუბსტრატის დანერგვის შემდეგ, მრავალი უპირატესობა გააჩნია, როგორიცაა ხარისხიანი ნაყოფი  , მაღალი მსხმოიარობა.

Growpot-ს გააჩნია ერთიდან ოცდაათ ლიტრამდე მოცულობა.  Growpot-ი რბილი  ხილებისთვის იდეალურია და სხვადასხვა ტიპის ქოქოსის ნედლეულით მზადდება.  სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მათი დამზადება ინდივიდუალური მოთხოვნების გათვალისწინებით.


სხვა რბილი ხილი

Van der Knaap ყველასთვის მორგებულ  და მისაღებ გამოსავალს გთავაზობს. სხვა  რბილი ხილისთვის  შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.  დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ,  დაუკავშირდეთ ჩვენ კონსულტანტებს:

www.antalyasubstrat.com

satis@vanderknaap.info