დარგებიმეფრინველეობა

მეხორცული ქათმის მინიმალური დაცვის წესი დამტკიცდა

წესის შესრულებაზე კონტროლს  სურსათის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს.

დოკუმენტის თანახმად,  გუნდის (ქათმების ჯგუფის) მაქსიმალური სიმჭიდროვე სადგომში ან სადგომის საფრინველეში, ნებისმიერ დროს, არ უნდა აღემატებოდეს კვადრატულ მეტრზე 33 კილოგრამს. თუმცა გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია ეს მაჩვენებელი მაქსიმუმ 39 კგ იყოს.

ამასთან, მომვლელს უნდა ჰქონდეს სერტიფიკატი, რომელიც შეთანხმებულია სამინისტროსთან და ადასტურებს ასეთი სასწავლო კურსის დასრულებას ან შეძენილი გამოცდილების ეკვივალენტურ სწავლებას.

სასწავლო კურსები, სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს შესაბამისი კანონმდებლობის გაცნობას და, კერძოდ, შემდეგ საკითხებს:

ამ წესის დანართები: №1 (სადგომთან დაკავშირებული მოთხოვნები) და №2 (მაღალი სიმჭიდროვის გამოყენებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები); ფიზიოლოგია, კერძოდ, სასმელსა და კვებაზე მოთხოვნილებები, ცხოველების ქცევა და სტრესის კონცეფცია; ქათმების ფრთხილად მოპყრობის, დაჭერის, დატვირთვისა და ტრანსპორტირების პრაქტიკული ასპექტები; გადაუდებელი დახმარება ქათმებზე, გადაუდებელი მოკვლა და გამოწუნება; პრევენციული ბიოუსაფრთხოების ზომები.

რაც შეეხება სადგომთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს, დოკუმენტის თანახმად, კვება არ უნდა იქნეს შეწყვეტილი ქათმების მოსალოდნელ დაკვლამდე 12 საათით ადრე; ვენტილაცია საკმარისი უნდა იყოს გადახურების თავიდან ასაცილებლად და, საჭიროების შემთხვევაში, გათბობის სისტემებთან ერთად, ზედმეტი ტენის მოსაცილებლად;  ხმაურის დონე უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ვენტილატორები, კვების დანადგარები ან სხვა აღჭურვილობა უნდა იყოს აშენებული, განლაგებული, ექსპლუატირებული და შენახული ისე, რომ გამოიწვიოს ხმაურის მინიმალური დონე.

წესი 2028 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება.