აგროსიახლეები

დღეს! შემოურთდით ფინური ვალტრას V თაობის ტრაქტორების პრეზენტაციას

დღეს, 2021 წლის 16 აპრილს შემოურთდი ვალტრას ახალი V (მეხუთე) თაობის ტრაქტორების პრეზენტაციის ონლაინ ღონისძიებას!

www.valtra.com