ქართული სიმინდი

საქართველოში სიმინდი XVII საუკუნის II ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს. თავდაპირველად ის დასავლეთ საქართველოში გავრცელდა, სადაც, თითქმის ყველგან, გამოდევნა ადრე იქ გავრცელებული კულტურები: ფეტვი, ღომი, ხორბალი…
 სიმინდის გავრცელება აღმოსავლეთ საქართველოში XVI საუკუნის I ნახევარში დაიწყო.

XVI საუკუნის 70-იან წლებამდე საქართველოში ადრეული და საშუალო ვეგეტაციის კაჟა მარცვლის მქონე სიმინდის ჯიშ-პოპულაციები ითესებოდა. 1862 წელს კავკასიის სოფლის მეურნეობის საზოგადოების მიერ ამერიკიდან, ვირჯინიის შტატიდან ჩამოიტანეს საგვიანო ვეგეტაციის კბილა  ტიპის მარცვლის მქონე სიმინდის ჯიშები, რომელიც ი. მარრის ხელმძღვანელობით 1863 წელს ქუთაისის მებაღეობის სასწავლებლის ნაკვეთში დაითესა. ამ საგვიანო ჯიშების შემოტანამ გამოიწვია ფრიად მნიშვნელოვანი პროცესი: მოხდა მოსახლეობაში ადრე გავრცელებული კაჟა ტიპის სიმინდების ბუნებრივი შეჯვარება ახლად შემოტანილ საგვიანო კბილა სიმინდებთან, რის შედეგადაც წარმოიშვა ჰიბრიდული პოპულაციები.

ჰიბრიდული პოპულაციებისათვის დამახასიათებელია მეორე და შემდგომ თაობებში ფორმათა წარმოქმნის პროცესი. ამ პროცესის შედეგად წარმოიშვა მრავალრიცხოვანი, ერთმანეთისგან განსხვავებული ფორმები. მათ შორის ყველაზე მეტი რაოდენობით — ახალი, ნახევრადკბილა სახესხვაობები. ამ მასალიდან ხალხურმა სელექციამ შექმნა ადგილობრივ პირობებთან კარგად ადაპტირებული მრავალი ჯიში. აღსანიშნავია, რომ ნახევრად კბილა ჯიშები უფრო პროდუქტიული აღმოჩნდა, ვიდრე ძველი კაჟა ჯიშები, რამაც გამოიწვია სიმინდის მარცვლის წარმოების მნიშვნელოვანი ზრდა და შესაძლებელი გახდა დასავლეთ საქართველოდან სიმინდის მარცვლის უცხოეთში ექსპორტირება. კერძოდ: 1880-1898 წლებში ფოთისა და ბათუმის ნავსადგურებიდან ყოველწლიურად, საშუალოდ, 5-6 მილიონი ფუთი სიმინდის მარცვალი გაჰქონდათ თურქეთში, იტალიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, ინგლისში.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა: საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში სიმინდი მჭადისა და ღომის სახით ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტია. დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობა სასურსათოდ ადგილობრივი ჯიშების სიმინდს იყენებს, ვინაიდან მათ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის სასურველი გემური თვისებები აქვთ. ადგილობრივმა ჯიშებმა ასეთი გემური თვისებები 350 წლიანი ხალხური სელექციის შედეგად შეიძინა. ასეთი გემური თვისებები არ აქვს დღემდე შემოტანილ არცერთ ჰიბრიდს.

ამრიგად, ჰიბრიდიზაციის პროცესებისა და ხალხური სელექციის შედეგად დასავლეთ საქართველოში შეიქმნა სიმინდის ჯიშები, რომლის მსგავსი, როგორც პროფესორი ლ. დეკაპრელევიჩი აღნიშნავდა, “სიმინდის პირველად სამშობლოშიც კი შეიძლება არ არსებობდეს.”

სიმინდის ქართულმა ჯიშებმა დიდი როლი შეასრულა და ეხლაც ასრულებს სასურსათო მარცვლით ქვეყნის უზრუნველყოფის საქმეში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდებოდა მისი საჭიროება, როდესაც ქვეყანა დიდი საფრთხეების წინაშე იდგა: I და II მსოფლიო ომები, ხორბლის დეფიციტი. ასეთ პერიოდებში საქართველოში სიმინდი 350,000-436,000 ჰექტარზე ითესებოდა.

ამჟამად, მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში ითესება სიმინდის ჰიბრიდები, რადგანაც ისინი მარცვლის მოსავლიანობით 20-50 და ზოგჯერ მეტი პროცენტით სჯობნის ჯიშ-პოპულაციებს. დღეს ჰიბრიდების გავრცელების პროცესი საქართველოშიც დაწყებულია და იგი მომავალში კიდევ უფრო მასშტაბური გახდება. მაგრამ, რადგანაც ჩვენ ვართ სასურსათო სიმინდის მომხმარებელი, სასურსათო მარცვლის მისაღებად უნდა ვთესოთ ადგილობრივი თეთრნაქუჩიანი, კაჟა და ნახევრადკბილა ჯიშ-პოპულაციები.

ხოლო ჰიბრიდები შეიძლება დაითესოს მხოლოდ საფურაჟე მარცვლის მისაღებად მეცხოველეობაში გამოსაყენებლად. ამასთან ჰიბრიდები არ უნდა იყოს გენმოდიფიცირებული.

სიმინდის ადგილობრივი ჯიშების მარცვლის წარმოება სასარგებლოა მოსახლეობისათვისაც და ქვეყნისათვისაც, რადგან:

— დასავლეთ საქართველოს ჯიშებიდან დამზადებული პროდუქტები:  მჭადი, ღომი და სიმინდისაგან მიღებული სხვა პროდუქტები სასურსათოდ უსაფრთხო და ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა. ისინი ქართული სამზარეულოს მრავალი კერძის განუყოფელი ნაწილია, მათი გამოყენებით ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში უგემრიელესი კერძების მომზადების რეცეპტებია შექმნილი;

— სასურსათო სიმინდის მწარმოებლებს ეზოგებათ ხარჯები პურის შეძენაზე, რომელიც საკმაოდ ძვირი და არც თუ ხარისხიანია;

— ყოველწლიურად მოსახლეობა სასურსათოდ 130-170 ათას  ტონა სიმინდის ფქვილს მოიხმარს ე.ი იზოგება ამდენივე ხორბლის მარცვალი, რომლის შესაძენად 40-50 მილიონი დოლარი უნდა დახარჯულიყო;

—  სიმინდის სასურსათო მარცვლის წარმოება ეკონომიურად ხელსაყრელია. 1 კგ. სიმინდის ფქვილი 1.5-2 ლარი ღირს. შემოტანილი ჰიბრიდის  1კგ. მარცვალი — 50 თეთრი. აქედან გამომდინარე  1 ჰა-ზე მოყვანილი ადგილობრივი სიმინდი მეტ ფულად შემოსავალს იძლევა, ვიდრე იმავე ფართობზე მოყვანილი ჰიბრიდი, თუნდაც მისი მარცვლის მოსავალი 2-3 ჯერ აღემატებოდეს ადგილობრივი ჯიშის მოსავალს;

— სასურსათო სიმინდი ხორბალთან ერთად სტაბილურს ხდის ქვეყნის უზრუნველყოფის სასურსათო მარცვლით;

ქართული სიმინდის ფქვილზე მოთხოვნები კიდევ უფრო გაიზრდება, თუკი მოსახლეობას მივაწვდით სრულყოფილ ინფორმაციას მისი გამოყენებისა და სარგებლიანობის შესახებ. გასაუმჯობესებელია მისი რეალიზაციის ფორმებიც. ამჟამად, სიმინდის ფქვილი მხოლოდ ბაზრებში, ხშირად ანტისანიტარულ გარემოში იყიდება. არადა ფქვილის რეალიზაცია, ისევე როგორც ყველა სასურსათო პროდუქტის, რეალიზაცია უნდა მოხდეს ბაზრებში და მარკეტში სათანადოდ დაცულ პირობებში დაფასოებული მყიდველისთვის მიმზიდველ ტარაში.

დღეისათვის, ქართულ სიმინდებზე მუშაობის აქტუალური საკითხებია: მათი შენარჩუნება, გაუმჯობესება და სელექციური გამოყენება. შენარჩუნების კუთხით უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებას წარმოადგენს: ჰიბრიდების ნათესები უნდა მოეწყოს ადგილობრივი ჯიშების ნათესებიდან 300-400 მეტრის დაშორებით. თუ ისინი ერთმანეთთან ახლოს დაითესება ჯიშები შეუჯვარდებიან ჰიბრიდებს და დაკარგავენ სასურსათო თვისებებს, რომელიც მათ შეიძინეს საუკუნეების მანძილზე.

ადგილობრივი  ჯიშების შენარჩუნება — გაუმჯობესებაზე, მასიური გამორჩევის მეთოდით მუშაობას ეწეოდა და დღესაც ეწევა სოფლის მოსახლეობა. ყველა მესიმინდეს ჰქონდა და დღესაც აქვს „თავისი” ჯიში, რომელსაც მრავალი ათეული წელია აუმჯობესებს და თესავს. ეს ტრადიცია უნდა გაგრძელდეს, ვინაიდან სიმინდი ჯვარედინად გამანაყოფიერებელი მცენარეა და ყოველთვის ექვემდებარება გამორჩევას.

ადგილობრივი ჯიშების შენარჩუნებაზე მუშაობს ი. ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი. იგი ატარებს ექსპედიციებს ქვეყანაში, აგროვებს ჯიშ-ნიმუშებს და ინახავს მინდვრის კულტურების გენ-ბანკში. ინსტიტუტი მუშაობს აგრეთვე ჯიშების აჯამეთის თეთრისა და აბაშური ყვითლის სელექციური მეთოდებით გაუმჯობესებაზე.

სიმინდის ქართულ ჯიშებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ თანამედროვე და მომავლის სელექციისათვის. მხოლოდ მათი მონაწილეობით არის შესაძლებელი ჩვენი პირობებისთვის სასურსათო დანიშნულების სიმინდის ჰიბრიდების გამოყვანა. ამ მიმართულებით მუშაობს მიწათმოქმედების ინსტიტუტი და შპს  „ფირმა ლომთაგორა”. ამ დაწესებულებებში უკვე გამოყვანილია თეთრმარცვლიანი, თეთრნაქუჩიანი ჰიბრიდები, რომელიც ხასიათდებიან მარცვლის მაღალი მოსავლიანობით და ადგილობრივი ჯიშებისათვის დამახასიათებელი გემური თვისებებით.

ზურაბ ჯინჯიხაძე

„აგროსამცინიერო ჯგუფი ლომთაგორა“ ,სმმ დოქტორი, სელექციონერი

 

94 thoughts on “ქართული სიმინდი

 • 07/07/2021 at 21:32
  Permalink

  all the time i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also
  happening with this post which I am reading here.

 • 08/07/2021 at 20:30
  Permalink

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and everything.

  However think about if you added some great pictures or video clips
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips,
  this site could definitely be one of the very best in its field.
  Wonderful blog!

 • 10/07/2021 at 07:58
  Permalink

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

  Keep up the superb work!

 • 12/07/2021 at 07:20
  Permalink

  Awesome things here. I am very glad to peer your article. Thanks a
  lot and I am taking a look forward to touch you.
  Will you please drop me a mail?

 • 21/07/2021 at 22:02
  Permalink

  Merhabalar, beykoz escort İnce belli zayıf kumral beykoz escort olmamdan etkilendiniz
  mi?
  Ben birileri her zaman beni sevdin düşünce değilim, elde olan budur!

 • 23/07/2021 at 06:43
  Permalink

  whoah this blog is wonderful i love studying your articles.
  Stay up the good work! You already know, a lot of
  persons are hunting around for this info, you can aid them greatly.

 • 24/07/2021 at 03:21
  Permalink

  It’s really a cool and useful piece of info. I’m happy that you just shared this useful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 • 24/07/2021 at 06:59
  Permalink

  We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

  Your website provided us with valuable info to
  work on. You have performed an impressive task and our entire neighborhood will probably be grateful to you.

 • 25/07/2021 at 03:29
  Permalink

  la/les pierre ou cristal convenant idéalement à chaque personne pour traiter un problème physique, émotionnel,
  psychological ou spirituel.

 • 25/07/2021 at 11:46
  Permalink

  Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual effort
  to generate a superb article… but what can I say… I put things off a whole
  lot and don’t manage to get anything done.

 • 26/07/2021 at 13:46
  Permalink

  Remarkable things here. I’m very satisfied to look your post.
  Thank you so much and I am looking forward to touch you.

  Will you please drop me a mail?

 • 29/07/2021 at 04:26
  Permalink

  I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles
  or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.

  Reading this info So i’m satisfied to convey that I have an incredibly
  just right uncanny feeling I came upon just what I needed.

  I most indisputably will make sure to don?t omit this web site and give it a look regularly.

 • 29/07/2021 at 21:52
  Permalink

  Hi to every one, since I am in fact keen of reading this weblog’s post to be updated daily.
  It contains fastidious stuff.

 • 30/07/2021 at 19:54
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog
  and was curious what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure.
  Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 • 31/07/2021 at 12:29
  Permalink

  Hi to every one, because I am actually eager of reading this website’s post to be updated regularly.
  It contains pleasant data.

 • 01/08/2021 at 21:50
  Permalink

  I absolutely love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site
  yourself? Please reply back as I’m attempting
  to create my very own site and want to find out
  where you got this from or just what the theme is named.
  Many thanks!

 • 02/08/2021 at 11:20
  Permalink

  I do not even understand how I ended up right here, but I believed this post was once good.
  I don’t realize who you might be but definitely you’re going to a well-known blogger in the event you are not already.
  Cheers!

 • 02/08/2021 at 11:47
  Permalink

  Useful information. Lucky me I discovered your site accidentally,
  and I am stunned why this coincidence did not took place earlier!
  I bookmarked it.

 • 03/08/2021 at 02:26
  Permalink

  Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but
  I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a
  free platform like WordPress or go for a paid option? There are so
  many choices out there that I’m completely confused ..
  Any tips? Thanks a lot!

 • 05/08/2021 at 06:48
  Permalink

  Remarkable! Its really awesome paragraph, I have got much clear idea regarding
  from this piece of writing.

 • 16/08/2021 at 17:40
  Permalink

  It’s perfect time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy.

  I’ve learn this publish and if I could I want to
  counsel you few fascinating issues or suggestions. Perhaps you
  can write subsequent articles regarding this article. I desire to learn more things
  approximately it!

 • 20/08/2021 at 23:16
  Permalink

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering difficulties with
  your RSS. I don’t know why I cannot join it.
  Is there anyone else getting the same RSS issues?

  Anyone who knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 • 21/08/2021 at 20:47
  Permalink

  Hello mates, its wonderful paragraph regarding educationand fully explained, keep
  it up all the time.

 • 23/08/2021 at 06:35
  Permalink

  I got this web page from my friend who informed me about this site and at the moment this time I am browsing this web site and reading very informative articles or reviews at this time.

 • 23/08/2021 at 22:21
  Permalink

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward
  to new updates.

 • 24/08/2021 at 12:00
  Permalink

  If you want to grow your experience simply keep visiting this web page and be updated with the most up-to-date gossip posted here.

 • 24/08/2021 at 15:39
  Permalink

  Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to
  be on the net the simplest thing to remember of. I say to you, I definitely get irked
  at the same time as other folks consider worries that they
  plainly do not recognise about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing
  with no need side effect , people can take a signal. Will
  probably be again to get more. Thank you

 • 25/08/2021 at 13:22
  Permalink

  Great work! That is the kind of info that are meant to be shared around the net.
  Shame on the search engines for now not positioning this
  put up upper! Come on over and talk over with my site . Thank you =)

 • 25/08/2021 at 16:00
  Permalink

  Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us
  so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Excellent blog and brilliant design.

 • 25/08/2021 at 23:20
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the
  same nearly very often inside case you shield this hike.

 • 26/08/2021 at 07:44
  Permalink

  It’s truly very complicated in this active life to listen news on TV, so I only use web for that reason, and get the latest news.

 • 27/08/2021 at 13:41
  Permalink

  Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes which will make the most important changes.

  Many thanks for sharing!

 • 28/08/2021 at 16:05
  Permalink

  Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for
  a blog site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 • 29/08/2021 at 17:28
  Permalink

  I think everything typed made a great deal of sense. However, what about this?
  what if you were to write a killer headline? I am not saying your information is not solid, however what if
  you added a post title that makes people want more?
  I mean ქართული სიმინდი | AgroNews.ge is a little boring.
  You could look at Yahoo’s home page and watch how they write news
  headlines to grab people to click. You might add a video or a pic or
  two to get people interested about everything’ve written. In my
  opinion, it could bring your website a little
  livelier.

 • 30/08/2021 at 01:43
  Permalink

  I get pleasure from, result in I discovered exactly what I was taking a look for.
  You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.

  Bye

 • 30/08/2021 at 05:03
  Permalink

  Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed browsing
  your weblog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write
  once more soon!

 • 31/08/2021 at 19:19
  Permalink

  Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos.
  I would like to peer extra posts like this .

 • 01/09/2021 at 13:47
  Permalink

  Wow! At last I got a blog from where I can truly
  take helpful facts concerning my study and knowledge.

 • 01/09/2021 at 13:52
  Permalink

  Wow, superb blog structure! How lengthy have you been running a blog for?
  you make running a blog look easy. The entire look
  of your site is magnificent, as smartly as the content
  material!

 • 01/09/2021 at 23:41
  Permalink

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand
  your stuff previous to and you’re just too great.
  I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way
  in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to
  keep it wise. I cant wait to read much more from you.
  This is really a terrific web site.

 • 02/09/2021 at 02:20
  Permalink

  Hi there just wanted to give you a quick heads up.

  The words in your content seem to be running off the screen in Chrome.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.

  The style and design look great though! Hope you get
  the problem solved soon. Thanks

 • 02/09/2021 at 02:32
  Permalink

  Thank you for every other wonderful post. The place else could anybody get that type
  of information in such an ideal approach of writing?
  I’ve a presentation next week, and I’m on the
  look for such info.

 • 03/09/2021 at 08:50
  Permalink

  What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also
  create comment due to this good piece of writing.

 • 03/09/2021 at 12:42
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this excellent blog!

  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will share this website with
  my Facebook group. Talk soon!

 • 03/09/2021 at 21:51
  Permalink

  Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have done a great job. I will certainly
  digg it and personally suggest to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this web site.

 • 04/09/2021 at 07:28
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking
  and adding your RSS feed to my Google account. I
  look forward to brand new updates and will talk about this website with
  my Facebook group. Chat soon!

 • 04/09/2021 at 10:59
  Permalink

  What’s up to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are
  pleasant in support of new people.

 • 05/09/2021 at 22:31
  Permalink

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered
  It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & aid other customers like its aided me.
  Great job.

 • 06/09/2021 at 12:07
  Permalink

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so
  much, However I am going through problems with your RSS.

  I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody getting identical
  RSS problems? Anyone that knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 • 06/09/2021 at 22:06
  Permalink

  Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views are nice for new viewers.

 • 08/09/2021 at 09:42
  Permalink

  Antrparantez tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece dişetlerinin baştan aşağı esenlıklı olması gerekmektedir.
  Hastanın umumi dirlik durumu hayırlı olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş hatı yoktur.
  Umumi keyif durumu iyi olan her insana implant uygulanabilir.
  Fakat kemik vürutimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması yeğleme edilmeyebilir.

  Dikişsiz implant uygulaması sonrasında hastamıza kullandırılan ağrı
  kesiciler sonrasında umumiyetle ağrı olmamaktadır. Bazen çok
  sıkıntısız yanakta şçalışmame olabilmektedir.
  İşlem sonrasında uygulanan buz ile şemekme denetleme altına hileınabilir.

  Hastalanınca ve doktora gitmemiz gerekirse, çoklukla karınimizi bir düşünce ve haşyet sarar.

  Bu his elan çok kendimize uygulanacak otama ile alakadar malumat sahibi
  olmadığımız yahut esaskalarının deneyimleri ile ilgilidir.

  İmplant ile kemiğin kontaksının gerçekleşmesi yürekin ortalama 3 ay beklenilir ve bu
  sürenin nihayetinde protez gestaltluzak implant çiğneme
  fonksiyonuna zalimlır. Bekleme sürecinde hastaya geçici
  bir protez gestaltlabilir ve rahatsız bu devri dişsiz geçirmemiş olur.

  Rutin olarak diş fırçalamak ve kenar hizmet
  suyu istismar etmek üzere rutin ağız temizliği davranışlemleriyle implantlarınızın hizmetını da
  sağlamlayabilirsiniz. Bu işçiliklemleri aksatmamanın implantlarınızın ömrü yürekin çok önemli olduğunu unutmamalkaloriız.
  Eğer implantınız ulaşılması güçlük bir noktadaysa hekiminizin önerdiği yöntemlerle implantınızın bakımını sağlayabilirsiniz.

  Üst total protezlerin damağı kapatan tasarımından dolayı oluşan tatlılık transfer duyusunun azalması ve iç bulantısı kabil sorunlar
  ortadan kaldırılmış evet.

  Eot Diş kliniğimizde her biri sahaında spesiyalist hekim kadromuz ve deneyimli
  set arkadaşlarımızla hastalarımızın tedavi sürecini kolaylaştırarak sizlere ayrıcalıklı bir hizmet
  sunuyoruz.

  Diş eti hastalığı ise diş etinin üzerine birikin tüketmek arkaığı ve bakteriler ile oluşan iltihabi bir durumdur.

  Dikişsiz implant her vakaya mutabık bir usul olmadığından kullanılıp kullanılmayacağına diş hekiminin tedavisi
  sonrasında hüküm verilir.

  İmplant uygulaması sonrası şayet kemik kalitesi uygunsa aynı
  çağ dişlerin gestaltlması yönlü olabilmektedir.

  Bunun midein cad sırça sistemleri ile takkadak üretim mimarilır.
  Hastanın dişsizlik süresi en aza indirilir.

  Her dü planlamanın da üstünlük ve dezavantajları vardır ve sizin dâhilin birebir olan tasar
  çizimı hekiminiz tedaviniz kellelamadan önce size anlatacaktır.

  maddesine için bilgilendirme lakinçlı tanıtım
  ve duyuru kapsamına uygundur.Bu sitede görev alan işlemlemlerin hepsini Dr.
  Cömertlik Aras’ın uyguladığı medlulı çıkarılamaz ahaliı bilgilendirmek ammaçlı yazılmıştır.

  Diş anlamsızluklarına bitişik olan dişlere tek şekilde ziyan vermez.
  Mıhlı diş kuruluşlmasına imkân tanır.

  Diabet ( şeker hastalığı ) olan hastalarda; denetleme şeşnda olmayan ve diabetin kararlı seyretmediği durumlarda

 • 09/09/2021 at 12:59
  Permalink

  Hello, Neat post. There is a problem along with your
  web site in web explorer, would test this? IE nonetheless is the market leader and a large part of
  other folks will miss your magnificent writing because of this problem.

 • 10/09/2021 at 17:48
  Permalink

  Nice post. I used to be checking continuously this blog
  and I am impressed! Extremely helpful info specially the closing section :
  ) I handle such information much. I used to be seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 • 10/09/2021 at 23:42
  Permalink

  Great post. I was checking constantly this blog and I
  am impressed! Very useful info particularly the last part :
  ) I care for such info much. I was seeking this particular
  info for a very long time. Thank you and good luck.

 • 11/09/2021 at 19:54
  Permalink

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining,
  and let me tell you, you have hit the nail on the head. The
  issue is something which too few folks are speaking intelligently
  about. I’m very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 • 11/09/2021 at 21:54
  Permalink

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long)
  so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still
  new to the whole thing. Do you have any recommendations
  for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.

 • 12/09/2021 at 15:01
  Permalink

  I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all web owners and bloggers made good
  content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 • 13/09/2021 at 16:01
  Permalink

  I feel this is one of the most vital info for me. And i’m glad reading your article.
  But want to remark on some normal things, The website style is
  wonderful, the articles is really excellent :
  D. Excellent task, cheers

 • 15/09/2021 at 02:52
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your posts as
  long as I provide credit and sources back to your webpage?
  My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would really
  benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Many thanks!

 • 15/09/2021 at 06:55
  Permalink

  Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I cliked submit my comment
  didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just
  wanted to say fantastic blog!

 • 15/09/2021 at 07:03
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering
  what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any tips or advice would
  be greatly appreciated. Thanks

 • 15/09/2021 at 14:13
  Permalink

  Tenemos los mejores software y libros gratis sobre mecánica de suelos, taludes, mecánica de rocas,
  geofísica, asimismo realizamos consultorías de suelos para su construcción, tenemos experiencia en la rama y con los mejores especialistas profesionales en el
  área

 • 15/09/2021 at 19:08
  Permalink

  Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve truly loved browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing on your rss feed and I am hoping you write again soon!

 • 15/09/2021 at 21:24
  Permalink

  Hi all, here every person is sharing these knowledge, thus
  it’s nice to read this blog, and I used to pay a quick visit
  this weblog every day.

 • 15/09/2021 at 23:25
  Permalink

  This post is invaluable. How can I find out more?

 • 16/09/2021 at 06:27
  Permalink

  Awesome site you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?

  I’d really love to be a part of online community where I can get feed-back
  from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Bless you!

 • 16/09/2021 at 09:03
  Permalink

  If you desire to grow your experience just keep visiting this web site and be updated with
  the latest news posted here.

 • 17/09/2021 at 02:04
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough
  to get that “perfect balance” between superb usability and
  visual appearance. I must say you’ve done a very
  good job wit this. Also, the blog loads siper quick for me
  on Safari. Exceptional Blog!

 • 17/09/2021 at 18:41
  Permalink

  May I simply just say what a relief to uncover somebody
  that truly knows what they are talking about online.
  You certainly understand how to bring a problem to light and make it
  important. More people have to check this out and understand this side of the story.
  I was surprised you aren’t more popular since you surely possess the gift.

 • 17/09/2021 at 20:23
  Permalink

  You really make it appear so easy along with your presentation however I find
  this matter to be really one thing that I think I’d by no
  means understand. It sort of feels too complex and very broad for me.
  I am looking forward to your subsequent submit, I will attempt to get the hang of it!

 • 18/09/2021 at 01:11
  Permalink

  I have been exploring for a little for any high quality articles
  or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
  Reading this information So i am happy to convey that I have an incredibly
  just right uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I such a lot unquestionably will make sure to do not overlook this site and give it a glance regularly.

 • 18/09/2021 at 04:06
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it
  but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog
  you might be interested in hearing. Either way,
  great blog and I look forward to seeing it improve over time.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.