აგროსიახლეები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემების აღდგენის სამუშაოები  მიმდინარეობს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მდინარე აჭყვას   მასივზე გაწმენდით სამუშაოებს ახორციელებს.
სამუშაოების ფარგლებში, კოლექტორებისა და შემკრები არხების მცენარეული საფარით დაფარული მონაკვეთების გაწმენდა მიმდინარეობს.

ჩატარებული სამუშაოები არხებში წყლის შეუფერხებლად გადინებას უზრუნველყოფს. შედეგად,   5 ჰექტარამდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურება აღდგება, რაც მოსავლიანობის გაზრდას შეუწყობს ხელს. 

მიმდინარე  სამუშაოები   აგვისტოს ბოლოს   დასრულდება.

აღსანიშნავია, რომ 2012 წლიდან დასავლეთ საქართველოში   სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის დაახლოებით 45,6 მლნ ლარის ღირებულების პროექტები განხორციელდა. შედეგად, წყალუზრუნველყოფილი  ფართობი  12,000 ჰექტარით გაიზარდა, სარწყავი წყლის მიწოდება  15,270 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე გაუმჯობესდა, მიწების დაშრობა 18,700 ჰექტარზე, ხოლო ჭარბი წყლის მოცილება  24,925 ჰექტარზე განხორციელდა.