აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვაფერმერი ფერმერს

რა ზიანს აყენებს მახრა ვაზს და, მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

მახრა, საქართველოში ამ მავნებელს ბოსტანას სახელითაც იცნობენ. მახრა საქართველოში ყველგან არის გავრცელებული და სხვა კულტურებთან ერთად ძლიერ აზიანებს ვაზს, როგორც სანერგეში, ისე ახალგაშენებულ ვენახებში, ანადგურებს ფესვთა სისტემას, ფესვის ყელს და ნორჩ ყლორტებს…

ვრცლად თუ რა ზიანს აყენებს მახრა ვაზს,  იხილეთ თანდართულ დოკუმენტურ ვიდეოფილმში.

 

 

ავტორი და წამყვანი

სმმდ. კობა კობალაძე,

ავტორები აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე,

პროფესორი ნოე ხოზრევანიძე