რამდენიმე რჩევა ფრინველის ხორცის მწარმოებლებს

თუ გსურთ აწარმოოთ ფრინველის ხარისხიანი ხორცი  და  მომხმარებელიც კმაყოფილი გვყავდეთ, გაითვალისწინეთ:
 • ფრინველის ხორცში 180-მდე კომპონენტია, რაც  ხორცის საგემოვნო თვისებებს განაპირობებს;
 • ფრინველის ხორცის ხარისხი დამოკიდებულია ფრინველის ჯიშზე;
 • ჯიშის მონაცემების მიხედვით ფრინველის ზრდა არ გადააცილოთ დასაკლავ ასაკს, რადგან ამ დროს უარესდება სრულფასოვანი და არასრულფასოვანი ცილის შეფარდება,  მცირდება ხორცის ხარისხი;
 • ფრინველის ხორცის ხარისხს გამოზრდის ოპტიმალური დრო განაპირობებს ;
 • საკვები რაციონიდან ამოიღეთ ზედმეტი ცილა, რადგან ის აუარესებს  ფრინველის ჯანმრთელობას და ხორცის ხარისხს;
 • დაბალანსებული კვება და ზრდის ოპტიმალური დრო არის ფრინველის ხორცის ხარისხის ერთ-ერთი პირობა;
 • სხვადასხვა სტიმულატორები, ანტიბიოტიკები, ვეტპრეპარატები რაციონიდან უნდა ამოვიღოთ დაკვლამდე 1კვირით ადრე  (ან ანტიბიოტიკებზე დაყოვნების პერიოდის მიხედვით);
 • გაზრდის დროს არ გამოიყენოთ ფოსფატები, რომლებიც წყალს აკავებს ცხოველის ხორცში.  ამ დროს ვატყუებთ მომხმარებელს  – ვყიდით წყალს;
 • უცილებელია დაიცვათ დაკვლის წინა შიმშილის ლოდინის დრო ( 6-12საათი),  არც ხანგრძლივი შიმშილი შეიძლება;
 • დაბალი ხარისხის ცხიმის გამოყენება კვებაში აუარესებს ხორცის საგემოვნო თვისებებს;
 • თევზის ცხიმი და თევზის  ფქვილი არ გამოიყენოთ დაკვლამდე ერთი კვირით ადრე;
 • ყვითელი სიმინდი და ბალახის ფქვილი, აუმჯობესებს ხორცის საგემოვნო თვისებებს და ვიზუალურ მხარეს, ზრდის მასში A ვიტამინის რაოდენობას;
 • ფრინველის ხორცის ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია ნორმალური  მიკროკლიმატი: ტემპერატურა, სინესტე, განათება, მავნე აირებისა და მტვერის არარსებობა;
 • ფრინველებს, რომლებიც იმყოფებიან სტრესულ მდგომარეობაში ხორცის ხარისხი აქვთ დაბალი;
 • ფრინველის ხორცის ხარისხი ბევრად დამოკიდებულია მის პირველად დამუშავებაზე, გაცივებაზე, დაფასოებაზე, გაყინვასა და შენახვაზე;
 • ფრინველის დაკვლის წინ ხანგრძლივი ტრანსპორტირება ამცირებს ღვიძლსა და კუნთში  გლიკოგენის დონეს, რითაც უარესდება ხორცის მომწიფება.
მიხეილ ჭიჭაყუა,
აგრექსპერტთა ასოციაცია
წყარო: agroface.ge