მედია ფერმერებისთვის TVრუბრიკები

საზღვარგარეთ დაცული ქართული ადგილწარმოშობის აღნიშვნები

ბოლო წლების განმავლობაში საზღვარგარეთ სულ უფრო მეტი ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები რეგისტრირდება.
წარმოგიდგენთ ქვეყნებს, სად, რომელი ადგილწრმოშობის დასახელების და გეოგრაფიული აღნიშვნებია დარეგისტრირებული.

ბელარუსის რესპუბლიკა

ადგილწარმოშობის დასახელებები ღვინოები:

1. ატენი;
2. ახაშენი;
3. წინანდალი;
4. გურჯაანი;
5. კარდენახი;
6. კახეთი (კახური);
7. კოტეხი;
8. ყვარელი;
9. მანავი;
10. მუკუზანი;
11. ნაფარეული;
12. ქინძმარაული;
13. სვირი;
14. თელიანი;
15. ტიბაანი;
16. ტვიში;
17. ვაზისუბანი;
18. ხვანჭკარა;
19. ბორჯომი;
20. საირმე;
21. ნაბეღლავი.

ყაზახეთის რესპუბლიკა

ადგილწარმოშობის დასახელებები ღვინოები:

1. ყვარელი;
2. გურჯაანი;
3. კარდენახი;
4. მანავი;
5. ტვიში;
6. კახეთი (კახური);
7. ატენი (ატენური);
8. ტიბაანი;
9. ქინძმარაული;
10. წინანდალი;
11. ხვანჭკარა;
12. მუკუზანი;
13. ნაფარეული;
14. ახაშენი;
15. თელიანი;
16. ვაზისუბანი;
17. კოტეხი;
18. საირმე;
19. ნაბეღლავი;
20. სვირი;
21. ბორჯომი.

ყირგიზეთის რესპუბლიკა

ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. წინანდალი;
2. მუკუზანი;
3. ახაშენი;
4. ქინძმარაული;
5. ხვანჭკარა;
6. ტვიში;
7. ნაფარეული.

სომხეთის რესპუბლიკა

ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. ხვანჭკარა;
2. მანავი;
3. ახაშენი;
4. წინანდალი;
5. ქინძმარაული;
6. მუკუზანი.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. ტვიში;
2. ხვანჭკარა;
3. წინანდალი;
4. ახაშენი;
5. მუკუზანი;
6. ქინძმარაული.

რუსეთის ფედერაცია

ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. ტვიში;
2. ხვანჭკარა;
3. წინანადალი;
4. ახაშენი;
5. მუკუზანი;
6. ქინძმარაული;
7. ვაზისუბანი;
8. ნაფარეული;
9. გურჯაანი;
10. მანავი;
11. თელიანი;
12. ყვარელი;
13. კახეთი.

უკრაინა

ორმხრივი ხელშეკრულების ფარგლებში დაცულია ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. ატენი;
2. ახაშენი;
3. წინანდალი;
4. გურჯაანი;
5. კარდენახი;
6. კახეთი (კახური);
7. კოტეხი;
8. ყვარელი;
9. მანავი;
10. მუკუზანი;
11. ნაფარეული;
12. ქინძმარაული;
13. სვირი;
14. თელიანი;
15. ტიბაანი;
16. ტვიში;
17. ვაზისუბანი;
18. ხვანჭკარა;
19. ბორჯომი;
20. საირმე;
21. ნაბეღლავი.

გეოგრაფიული აღნიშვნები:

1. ჭაჭა.

აშშ

ადგილწარმოშობის დასახელებები (დაცულია, როგორც სასერტიფიკაციო ნიშნები):

1. ბორჯომი;
2. წინანდალი;
3. მანავი;
4. კახური;
5. ხვანჭკარა;
6. კარდენახი;
7. მუკუზანი;
8. ტვიში;
9. ახაშენი;
10. ყვარელი;
11. ქინძმარაული;
12. ნაფარეული;
13. თელიანი;
14. ვაზისუბანი;
15. გურჯაანი.

ევროკავშირი

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში დაცულია ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. ატენი;
2. ახაშენი;
3. წინანდალი;
4. გურჯაანი;
5. კარდენახი;
6. კახეთი (კახური);
7. კოტეხი;
8. ყვარელი;
9. მანავი;
10. მუკუზანი;
11. ნაფარეული;
12. ქინძმარაული;
13. სვირი;
14. თელიანი;
15. ტიბაანი;
16. ტვიში;
17. ვაზისუბანი;
18. ხვანჭკარა;
19. ხაშმის საფერავი.

გეოგრაფიული აღნიშვნები, პროდუქტები: 

1. სვანური სულგუნი;
2. კობი;
3. იმერული ყველი;
4. მესხური ჩეჩილი;
5. დამბალხაჭო;
6. თუშური გუდა;
7. მაწონი;
8. მეგრული სულგუნი;
9. სულგუნი;
10. ქართული ყველი;
11. ტენილი;
12. აჭარული ჩლეჩილი;
13. ჩოგი;
14. ჩურჩხელა;
15. ჭაჭა;
16. მაჭახელას თაფლი;
17. ახალქალაქის კარტოფილი;
18. ტყიბულის მთის ჩაი;
19. ქუთაისის მწვანილი.

შვეიცარიის კონფედერაცია

საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის, ორმხრივი ხელშეკრულების ფარგლებში დაცულია:

ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. ატენი;
2. ახაშენი;
3. წინანდალი;
4. გურჯაანი;
5. კარდენახი;
6. კახეთი (კახური);
7. კოტეხი;
8. ყვარელი;
9. მანავი;
10. მუკუზანი;
11. ნაფარეული;
12. ქინძმარაული;
13. სვირი;
14. თელიანი;
15. ტიბაანი;
16. ტვიში;
17. ვაზისუბანი;
18. ხვანჭკარა;
19. ნაბეღლავი;
20. საირმე;
21. ბორჯომი;
22. მიტარბი;
23. უწერა;
24. სქური;
25. ბოლნისი;
26. ზვარე.

გეოგრაფიული აღნიშვნები:

1. სვანური სულგუნი;
2. კობი;
3. იმერული ყველი;
4. მესხური ჩეჩილი;
5. დამბალხაჭო;
6. თუშური გუდა;
7. მაწონი;
8. გუდა;
9. მეგრული სულგუნი;
10. სულგუნი;
11. ქართული ყველი;
12. ტენილი;
13. აჭარული ჩლეჩილი;
14. ჩოგი;
15. ჩურჩხელა;
16. ჭაჭა;
17. მაჭახელას თაფლი;
18. ახალქალაქის კარტოფილი;
19. ტყიბულის მთის ჩაი;
20. ქუთაისის მწვანილი.

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. ტვიში;
2. მუკუზანი;
3. ნაბეღლავი;
4. ბორჯომი.

გეოგრაფიული აღნიშვნები

1. ჭაჭა.

გაერთიანებული სამეფო

საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმებით დაცული 
ადგილწარმოშობის დასახელებები:

1. თუშური გუდა;
2. ახაშენი;
3. ატენური;
4. გურჯაანი;
5. კახეთი (კახური);
6. კარდენახი;
7. ხვანჭკარა;
8. კოტეხი;
9. ქინძმარაული;
10. ყვარელი;
11. მანავი;
12. მუკუზანი;
13. ნაფარეული;
14. სვირი;
15. თელიანი;
16. ტიბაანი;
17. წინანდალი;
18. ტვიში;
19. ვაზისუბანი;

გეოგრაფიული აღნიშვნები:

1. აჭარული ჩლეჩილი;
2. ჩოგი;
3. დამბალხაჭო;
4. იმერული ყველი;
5. ქართული ყველი;
6. კობი;
7. მეგრული სულგუნი;
8. მესხური ჩეჩილი;
9. სულგუნი;
10. სვანური სულგუნი;
11. ტენილი;
12. მაჭახელას თაფლი;
13. მაწონი;
14. ახალქალაქის კარტოფილი;
15. ქუთაისის მწვანილი;
16. ჩურჩხელა;
17. ტყიბულის მთის ჩაი;
18. ჭაჭ.

წყარო: https://www.sakpatenti.gov.ge