სტაფილო

ძირხვენებს შორის სტაფილო კვებითი ღირებულების მიხედვით პირველ ადგილზეა. შეიცავს ნაცარს, ნახშირწყლებს, ვიტამინებს. გამოიყენება ახალი, მოხარშული და დაკონსერვებული სახით. მისი მოყვანა თითქმის ყველა ზონაშია შესაძლებელი.
აგროტექნიკური ღონისძიებები

სტაფილოს გაზაფხულზე დასათესად ნიადაგის დამუშავება იწყება შემოდგომაზე მზრალად ხვნით. ადრე გაზაფხულზე როგორც კი შესაძლებელი გახდება მინდვრად გასავლა და სამუშაოების დაწყება მზრალს 1-2 ჯერად კარგად ფარცხავენ. თესვის წინ თუ ნიადაგი სარეველებისაგან სუფთაა, მსუბუქი და ფხვიერია აწარმოებენ კულტივაციას 8-10 სმ სიღრმეზე. ხოლო თუ ნიადაგი მძიმეა, მზრალი უნდა გადაიხნას 15-16სმ სიღრმეზე, დაიფარცხოს 2-3 ჯერადად და შემდეგ დაითესოს. სტაფილოს მოყვანისას ძალზედ მნიშვნელოვანია კარგი მოვლა და სარეველებისაგან გაწმენდა. შესანახი სტაფილოს მოსავლის აღება ყინვების დადგომამდე უნდა მოხდეს ისე, რომ სტაფილომ მექანიკური დაზიანება არ მიიღოს.

გარემო პირობები

სტაფфილო სინათლის მომთხოვნი მცენარეა და დეფიციტი იწვევს მოსავლის შემცირებას. სტაფილო სიცივის ამტანი მცენარეა. მისი თესლი გაღივებას იწყებს 3-4º ტემპერატურის პირობებში. ზრდა-განვითარებისათვის ოპტიამლური ტემპერატურაა 16±7º. სტაფილოს ღივებს შეუძლიათ აიტანონ ტემპერატურის დაწევა -2-3º-მდე. სტაფილო ტენის მიმართ ზომიერად მომთხოვნია. საუკეთესოდ ითვლება როცა ნიადაგის ტენიანობა 60%-ის ფარგლებშია.

თესვა

სტაფილოს პირველი თესვა ხდება ადრე გაზაფხულზე 15 თებერვლიდან. მეორე თესვა ივნისის ბოლოდან. მესამე თესვა გვიან შემოდგომაზე ზამთრის პირას. თესლის ჩათესვის სიღრმე 1-3 სმ. კვლებს შორის მანძლილი 25-30 სმ. 10მ²-ზე ითესება 6-10 გრამი თესლი. თესვის ნორმა 1,5-3კგ/ჰა. 1 მილიონი – 1.2 მილიონ მცენარე.

სტაფილოს საჭიროებს ნიადაგის გაფხვიერებას გამეჩხერებას, მორწყვასა და დამატებით კვებას. თუ ნათესი ხშირია, 2-3 ფოთლის ფაზაში უნდა გამეჩხერდეს ისე, რომ მცენარეთა შორის დარჩეს 4-6 სმ მანძილი.

თესლბრუნვა

სტაფილოსათვის საუკეთესო წინამორბედებია: კომბოსტო, კიტრი, პამიდორი, ხახვი, მრავალწლოვანი ბალახები და პარკოსანი კულტურები.

ნიადაგები

სტაფილოსათვის საჭიროა, ღრმად დამუშავებული, განსაკუთრებით სარეველა ბალახებისაგან კარგად გაწმენდილი და ფხვიერი ნიადაგები. კარგად იზრდება ნეშომპალით მდიდარ ნიადაგზებზე. ნიადაგი უნდა იყოს მსუბუქი, კარგი სტრუქტურის მქონე და საკვები ნივთიერებებით მდიდარი. საკმაოდ მგრძნობიარეა ნიადაგის მჟავიანობის მიმართ. მისთვის ოპტილამურია PH=6-7.

ნიადაგის გამოყენება

სასუქების გამოყენება დამოკიდებულია ნიადაგის მდგომარეობაზე, მისი გამოყენება ხდება შემდეგი პროპორციულობით: ამონიუმის გვარჯილა 150-200კგ/ჰა. სუპერფოსფატი 300-350კგ/ჰა. კალიუმის მარილი 100-150კგ/ჰა. სასუქების 2/3 შეიტანება ხვნის წინ შემოდგომაზე.

სტაფილოს მოყვანის ტექნოლოგიაში მნიშვენლოვანია ფოთლოვანი გამოკვება. სხვადასხვა ფოთლოვანი სასუქები, იგი მნიშვნელოვანდ ზრდის მოსავლიანობას და აუმჯობესებს მის ხარისხს. შესხურება ხდება 2-4 ჯერ 10-14 დღის ინტერვალით მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ წამლობასთან კომბინაციაში.

მორწყვა

ჭარბი ტენიანობა იწვევს სტაფილოს ძირის სუსტ განვითარებას, სოკოვან დაავადებათა გავრცელებას და ძირხვენების ბოლოების დალპობას, რაც იწვევს მოსავლიანობის შემცირებას. რწყვა უნდა ხორციელდებოდეს სისტემატიურად. მცენარის ზრდის დროს ნათესი 5-7 ჯერ ირწყვება ანუ ყოველ მორწყვაზე 300-350 მ³ წყალი  ერთ ჰექტარზე. წვეთოვანი მორწყვისას, წყალში გახსნილი სასუქებით ნიადაგის მორწყვა, ძალზედ ეფექტუერ საშუალებას წარმოადგენს. მორწყვის ეს მეთოდი ნიადაგში სასუქების თანაბარი გადანაწილების და კარგი ტენიანობის შექმნის წინაპირობას იძლევა.

ბრძოლა მავნებლების წინააღმდეგ

მავნე მწერების (ბუგრები, თრიფსები) საწინააღმდეგოდ ინსექტიციდებიდან გამოიყენება:

თიამეთოქსამი 0,015 კგ/ჰა (აქტარა; მედალი), ან თიაკლოპრიდი 0,2-0,25 ლ/ჰა (კალიფსო; ულტრატოქსი;), ან იმიდაკლოპრიდი 0,1 კგ/ჰა (კონფიდორ მაქსი; იმიდორ მაქსი; მიდაში) ალფაციპერმეტრინი 0,3 ლ/ჰა (ფასტაკი; ალპაკი; სუპერ ჰექტამეტრინი), ან ლამბდა-ციჰალოტრინი ეკ 0,15-0,2 ლ/ჰა (კარატე; ვალსამბა; კუნგ-ფუ;), ან ლამბდა-ციჰალოტრინი წდგრ 0,4-0,8კგ/ჰა (კაიზო;), ან ციპერმეტრინი 0,2-0,35 ლ/ჰა (არივო; ალექსანდერი; რივომეტრინი; ციპერსანი) ანდელტამეტრინი ეკ 0,05-0,1ლ/ჰა (დეცის ექსტრა; დელტა; ), ან დელტამეტრინი  0,05-0,1კგ/ჰა (დეცის პროფი;).

სოკოვანი დაავადებებიდან სტაფილოს აზიანებს:

ალტერნარიოზი, თეთრი სიდამპლე, ნაცრისფერი სიდამპლე, ფომოზი.

სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ გამოიყენება:

მეტალაქსილი+მანკოcები 2,5კგ/ჰა (რიდომილ გოლდი; რიდონეტი; ვიქტორი; უნივერსალი), ან დიმეტომორფი+მანკოცები 2,5კგ/ჰა (აკრობატი; ლიდერი; ავანგარდი)
სპილენძის ჰიდროქსიდი (იროკო 2-3კგ/ჰა; კონსული 2-2,5კგ/ჰა; კოსაიდი 3-4კგ/ჰა; პროტექტ ოაშ 2-5კგ/ჰა; ჩემპიონი 4 კგ/ჰა; ), ან სპილენძის ქლორჟანგი (კუპროფლო 3,5ლ/ჰა; კუპერმაქსი 4-8კგ/ჰა; სუპერ კოპერი 4-8კგ/ჰა; ჰექტაშბაკირი 4-8კგ/ჰა;), ან სპილენძის ქლოჟანგი+სპილენძის ჰიდროქსიდი (აირონი2,5კგ/ჰა).

სარეველების წინააღმდეგ გამოიყენება:

პრომეტრინი 1,5-3ლ/ჰა (გეზაგარდი; პრომეგოლდი;) ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, კულტურის აღმოცენებამდე ან 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში, ან ფენოქსაპროპ-ეთილი 1-2ლ/ჰა (ფურორე სუპერი) შესხურება ტარდება კულტურის 2 ფოთლის ფაზაში.

მოსავლის აღება

შემოდგომაზე, სიცივეების დაწყებითანავე, მოსავლის აღება ხდება ხელით ან სპეციალური ასაღები მანქანით. მოთხრის შემდეგ საჭიროა ფოჩის მოჭრა ძირხვენის თავიდან 2-3 სმ ზევით და გაშრობა, შემდეგ ფარდულში შენახვა, ძირხვენის დაჭკნობის თავიდან ასაცილებლად.

 

25 thoughts on “სტაფილო

 • 07/07/2021 at 22:20
  Permalink

  What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable experience concerning unpredicted feelings.

 • 09/07/2021 at 23:00
  Permalink

  Wow, this article is pleasant, my sister is analyzing these kinds of things, so I am going to convey her.

 • 10/07/2021 at 16:49
  Permalink

  An intriguing discussion is definitely worth comment.
  There’s no doubt that that you need to write more about this subject matter, it
  might not be a taboo subject but usually folks don’t
  talk about these subjects. To the next! Kind regards!!

 • 11/07/2021 at 04:53
  Permalink

  I believe what you posted was very reasonable. But, think about
  this, suppose you were to write a killer post title?

  I ain’t saying your content is not good, however what if you added a headline to maybe get people’s attention? I mean სტაფილო |
  AgroNews.ge is a little boring. You could peek at Yahoo’s home page and
  see how they create news headlines to get viewers to click.
  You might add a related video or a related pic or two to grab people excited about what you’ve got to say.

  Just my opinion, it would make your posts a little livelier.

 • 11/07/2021 at 17:37
  Permalink

  First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask
  if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and
  clear your head prior to writing. I have had difficulty
  clearing my thoughts in getting my thoughts out.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be
  wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Appreciate it!

 • 12/07/2021 at 05:52
  Permalink

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my facebook
  group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy
  your content. Please let me know. Thank you

 • 12/07/2021 at 07:44
  Permalink

  great points altogether, you just won a new reader. What could you suggest in regards to your post that you just made a few days in the past?
  Any certain?

 • 12/07/2021 at 08:16
  Permalink

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be at the net the
  simplest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get irked even as people consider concerns
  that they just do not understand about. You controlled to hit the nail
  upon the top as neatly as defined out the entire thing without having side effect , people can take a
  signal. Will probably be again to get more. Thanks

 • 12/07/2021 at 08:22
  Permalink

  Hi to all, the contents existing at this web site are genuinely remarkable for people knowledge, well,
  keep up the nice work fellows.

 • 12/07/2021 at 11:58
  Permalink

  Wonderful post but I was wondering if you could write a
  litte more on this topic? I’d be very thankful if you could
  elaborate a little bit further. Cheers!

 • 12/07/2021 at 17:40
  Permalink

  Quality articles or reviews is the key to interest the
  viewers to pay a quick visit the website, that’s what this website is providing.

 • 13/07/2021 at 02:47
  Permalink

  Hello! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask.

  Does running a well-established website such as yours take a lot of work?

  I am brand new to operating a blog however I do write in my journal every day.
  I’d like to start a blog so I can share my personal experience
  and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners.

  Appreciate it!

 • 28/08/2021 at 20:22
  Permalink

  Can I simply say what a relief to find an individual who actually knows what they are talking about on the web.

  You certainly realize how to bring an issue to light
  and make it important. More and more people have to read this
  and understand this side of the story. It’s surprising you
  are not more popular because you certainly have the gift.

 • 30/08/2021 at 13:16
  Permalink

  What i don’t understood is in fact how you are now not actually a lot more smartly-preferred
  than you may be now. You’re so intelligent. You know thus
  significantly with regards to this matter, produced me for my part believe it from numerous numerous angles.
  Its like men and women aren’t involved unless it’s something
  to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. At all times care for it up!

 • 31/08/2021 at 13:24
  Permalink

  I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really pleasant
  piece of writing on building up new weblog.

 • 01/09/2021 at 14:04
  Permalink

  whoah this blog is excellent i love reading your articles.
  Keep up the great work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you
  could aid them greatly.

 • 02/09/2021 at 11:12
  Permalink

  For the reason that the admin of this web site is working,
  no doubt very rapidly it will be well-known, due to its quality contents.

 • 04/09/2021 at 19:02
  Permalink

  Hello, yes this paragraph is genuinely good and I have
  learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

 • 06/09/2021 at 00:18
  Permalink

  After exploring a handful of the blog posts on your web page,
  I honestly like your technique of writing a blog. I saved it to my
  bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my
  website as well and let me know how you feel.

 • 06/09/2021 at 03:46
  Permalink

  Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the
  favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.