დარგებიმეფუტკრეობა

თაფლის წარმოებისა და ფუტკრის ოჯახების მოვლის ტექნოლოგიური რუქა

საქართველოში რეგიონების გეოგრაფიული მდებარეობის შესაბამისად, დაბლობსა და მაღლობში ფუტკრის ოჯახების განვითარებისა და ღალიანობის ვადებზე გავლენას სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს, მათ შორის აღსანიშნავია კლიმატურ პირობები, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია ადგილის მდებარეობაზე (ზღვის დონიდან სიმაღლე და ა.შ). ცნობილია, რომ დაბლობსა და მთას შორის ფუტკრის ოჯახების განვითარებაში დაახლოებით 2-3 კვირიანი სხვაობა შეინიშნება. თუმცა მეფუტკრის მიერ ჩასატარებელი სამუშაოების კალენდარული ვადები მაინც პირობითია და მეფუტკრისგან ფუტკრის ოჯახებსა და ბუნებაზე მუდმივ დაკვირვებასა და ანალიზს მოითხოვს. წარმოდგენლი გეგმა მეფუტკრისთვის ვერ იქნება ზუსტი გზამკვლევი, თუმცა ის ამომწურავად აღწერს საფუტკრეში ჩასატარებელი სამუშაოებისა და ფუტკრის ოჯახის ბიოლოგიური თავისებურებების საკვანძო მნიშვნელობის საკითხებს.

ვრცლად (ბროშურა) იხილეთ მიმაგრებულ ბმულზე: http://www.care-caucasus.org.ge/uploads/beekeeping.pdf