აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკები

თხილის წარმოების ტექნოლოგია

თხილის წარმოების ეს ტექნოლოგია შედგენილია სამეგრელოსა და გურიის თხილის მწარმოებელი კოოპერატივებისა თუ ცალკეული ფერმერებისთვის თხილის ნაკვეთებში ჩატარებული გამოკვლევის მასალების მიხედვით ჩვენსა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ინტეგრირებული დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ. მისი შექმნის მიზანს წარმოადგენს მომავალი 2017 წლის სავეგეტაციო სეზონში ტექნოლოგიური ოპერაციების/აქტივობების შეძლებისდაგვარად სწორად დაგეგმვა, რათა ჩვენი ფერმერების თხილნარებში მოხდეს ტექნოლოგიურად შედარებით დახვეწილი სისტემების აპრობირება. გასათვალისწინებულია ის ფაქტორიც, რომ კულტურული თხილის წარმოშობის ცენტრად საქართველოც მოიაზრება და სწორედ ამიტომ მის წარმოებას მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები აქვს, რომელსაც გეგმიური ეკონომიკის პირობებში ექსტენსიური ხასიათი ჰქონდა.

მასალა (ბროშურა) ვრცლად იხილეთ მაგრებულ ბმულზე: http://www.care-caucasus.org.ge/uploads/Hazelnut.pdf