ყველასთვის საყვარელი და პოპულარული პროდუქტი _ რა უნდა ვიცოდეთ კარტოფილის შესახებ

კარტოფილი ძალზე პოპულარულია, მაგრამ კონკრეტულად რა სასარგებლო ნივთიერებებს შეიცავს, რა სამკურნალო დანიშნულება გააჩნია და რა შემთხვევაში უნდა მოვერიდოთ მის მიღებას

Read more

პამიდვრის, კიტრის, წიწაკის პერსპექტიული ჯიშები/ჰიბრიდები და მათი მოსავლიანობა

საქართველოში ბოსტნეული კულტურების მოვლა მოყვანის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა  აქვს ფერმერებისათვის და სოფლის მეურნეობაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის  წინასწარი კვლევის შედეგებს, რომელიც  ბოსტნეული

Read more

ბოსტნეულის წარმოება ჰიდროპონიკურ სათბურებში

    ჰიდროპონიკურ სათბურებში ბოსტნეულის წარმოებას ჩვეულებრივ გრუნტთან შედარებით მრავალი უპირატესობა გააჩნია. ჰჰიდროპონიკის შემთხვევაში (ხელოვნურ სუბსტრატზე წარმოება, ნიადაგის გარეშე) რაციონალურადდვიყენებთ ტერიტორიას,

Read more

ბოსტნეულის მსოფლი რუკა _ დარგის განვითარების გლობალური ტენდენციები

მსოფლიოში ბოსტნეულზე მოთხონა დღითი დღე იზრდება და არა მარტო მოსახლეობის ზრდის გამო, არამედ მომხმარებელი საკვებად სულ უფრო მეტ ბოსტნეულს მოიხმარს.

Read more

კვლიავი Carum carvi L.

კვლიავი უძველესი კულტურაა. იგი ფართოდაა გავრცელებული ევროპისა და აზიის ქვეყნებში. საქართველოში ველურად მოზარდი კვლიავი დიდი რაოდენობით გვხვდება მთის შუა სარტყელში

Read more

თესლი, თესვის მეთოდები და ნორმები

მაღალი მოსავლის მიღების საქმეში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია თესლის ჯიშური და სათესი თვისებები. ისინი განისაზღვრება თესლის ჯიშური სიწმინდის ხარისხით. ჯიშური ხარისხის

Read more

კამა (ჩვეულებრივი და იტალიური) FOENICULUM VULGARE MILL.

კამა და ცერეცო ერთ ბოტანიკურ ოჯახში შემავალი ბიოლოგიურად და გამოყენებით მსგავსი მცენარეებია. სამწუხაროდ, მათი სახელწოდებები დღემდე აღრეულია. აღმოსავლეთ საქართველოში კამას

Read more

ბროკოლის ბიოლოგია,  მოყვანის აგროტექნიკა და ტექნოლოგიური რუკა

ზოგადი ცნობები ბროკოლი შედის კომბოსტოსებრთა (Brassicaceae) ოჯახში, (წინანდელი სისტემატიკით ჯვაროსანთა-Cruciferae ოჯახში). ამ ოჯახში კომბოსტოსნაირ მცენარეთა მრავალი სახეობა შედის. მიეკუთვნება  კომბოსტოს ყველა

Read more

ზაფრანა _ Crocus

მისი კულტურული სახეობაა _ C. Sativus. (ოჯახი-ზამბახისებრთა_Iridaceae, ქვეოჯახი _ ზაფრანასნაირნი, _ Crocoideae). არის გორგლოვან-ბოლქვიანი მცენარე. მისთვის დამახასიათებელია მიწისზედა  ორგანოს  

Read more

მებოსტნეობა ორგანულ სოფლის მეურნეობაში

ბოსტნეულ კულტურებს ადამიანი უხსოვარი დროიდან იცნობს. მებოსტნეობა სოფლის მეურნეობის ერთ–ერთი რთული დარგია, რაც იმითაა განპირობებული, რომ ბოსტნეული მცენარეების უმრავლესობა წარმოშობილი

Read more