კახეთში წინასწარი მონაცემებით 230 ათას ტონა ხორბალს ელოდებიან

კახეთში თავთავიანი კულტურის, მათ შორის, ხორბლის მოსავლის აღება აქტიურ ფაზაშია. რეგიონში 67 ათას ჰექტრამდე ნათეს ფართობზე, წინასწარი მონაცემებით, 230 ათას

Read more

კახეთში მკა დაიწყო

კახეთში  ქერის მოსავლის აღების სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შედის. ფერმერების განცხადებით,  ქერის მოსავლიანობა ერთ ჰექტარზე საშუალოდ 4 ტონამდე მერყეობს. სამუშაოები აქტიურად

Read more

სიმინდის ნათესის მოვლა _ კულტივაცია, მორწყვა, სარეველებთან ბრძოლა

ნათესის მოვლითი ღონისძიების ადრე დაწყების და მცენარეების დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, მით უფრო, თუ ნიადაგი თესვის დროს თესლის ჩათესვის სიღრმეზე

Read more

ხორბლის ელიტური თესლის მიღების დაჩქარებული მეთოდი და მოსავლიანობის გაზრდის პერსპექტივები

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა მაღალმოსავლიანი ჯიშებისა და ჰიბრიდების გამოყვანა, წარმოებაში დანერგვა, მათი წარმოების თანამედროვე ინტენსიური ტექნოლოგიების შესწავლა-შემუშავება რეგიონების

Read more

წაბლი — გამრავლება, დარგვა, აგროტექნიკა

წაბლის გვარი 12 სახეობამდეა. საქართველოში გავრცელებულია მხოლოდ ერთი სახეობა ჩვეულებრივი წაბლი (castanea sativa). იგი სიმაღლით 30-35 მეტრამდე იზრდება. გავრცელებულია ევროპის

Read more

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიური რუკა 1 ჰექტარზე 10 ტონა მარცვლის მისაღებად

სიმინდის მოვლა–მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიება–თა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ–ერთი მთავარი ადგილი უკავია. სიმინდი–სათვის სასურველი წინამორბედებია: აღმოსავლეთ საქართველოში

Read more

უხვმოსავლიანი ქართული სიმინდის თესლი ,,ლომთაგორა” 

ქართული სიმინდის თესლი „ლომთაგორა“  (ყვითელი მარცვალი) _  ენერგეტიკული კულტურა, შეიცავს პროვიტამინ  „A“ -ს, რომელიც აუცილებელია მოზარდი ცხოველისა და ფრინველის ზრდა–განვითარებისთვის, კვერცხდებისათვის და ა.შ. ასევე : ცილებს, ცხიმებს,

Read more

ხორბლის ნათესში შესატანი ორგანული და მინერალური სასუქების ფორმები, შეტანის ხერხები, წესები და ვადები

საქართველოში ხორბალი ორგანული და მინერალური სასუქების გამოყენების გარეშე მინიმალურ 8-12 ც. მარცვალს იძლევა. ამასთან ერთად ძალზე დაბალი და არასტანდარტულია მიღებული

Read more

       ბაღის პიტნა _ სასარგებლო თვისებები, აგროტექტნიკა

პიტნა (ლათ. Mentha), მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარის გვარი ტუჩოსანთა ოჯახისა. საქართველოში ველურად იზრდება მხოლოდ 4 სახეობა: – ომბალო (Mentha pulegium),  – მინდვრის

Read more

როგორი სქემით უნდა გმოიკვებოს გაზაფხულზე დასუსტებული პურის ყანა აზოტიანი სასუქებით?

დასუსტებული ხორბლის ყანებში ადრე გაზაფხულზე პირველ ჯერზე უფრო მეტი ოდენობის აზოტი შეაქვთ, რადგან სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ აზოტის მეტი დოზა დადებითა მოქმედებს

Read more