მარცვლეულის მზარდი წარმოება – გადაუდებელი სახელმწიფოებრივი აუცილებლობაა!

სასურსათო უშიშროების პრობლემის გადაწყვეტა ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ტოლფასია. როგორც დასავლეთის გამოცდილება გვიჩვენებს, საკუთარი წარმოების სასურსათო უზრუნველყოფა უნდა

Read more

დასავლეთ საქართველო – ხორბლის წარმოების შესაძლებლობები

მსოფლიოში კლიმატით გამოწვეული  ცვლილებები, მიმდინარე გაუთვალისწინებელ პროცესებთან ერთად    მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოებას  სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. სურსათისა და სოფლის მეურნეობის (FAO) მონაცემებით

Read more

ხორბლის თვითუზრუნველყოფის საკითხი და მისი გადაწყვეტის გზები

მსოფლიოს სასურსათე წარმოებაში ხორბლის კულტურას პირველი ადგილი მყარად უჭირავს და პოზიციებს არ თმობს. ეს შემთხვევითობა არ არის. ხორბალი ერთადერთი კულტურაა,

Read more

ურთხელი, უთხოვარი (Taxus baccata L.)

ურთხელი, უთხოვარი (Taxus baccata L.) ურთხლისებრთა ოჯახს (Taxaceae) მიეკუთვნება. სხვა წიწვოვნებისგან განსხვავებით, უთხოვარს არ აქვს გირჩები, მისი ნაყოფები „უთხოვრის კენკრის“

Read more

საშემოდგომო თავთავიანი კულტურების გაზაფხულზე აზოტით გამოკვება

გაზაფხულზე საშემოდგომო კულტურების აზოტით გამოკვების მაღალი ეფექტიანობა განპირობებულია იმით, რომ შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში წვიმისა და თოვლის დნობით წარმოშობილი წყლით, აზოტის თითქმის

Read more

თავთავიანი პურეულის წარმოება დასავლეთ საქართველოს ჭარბტენიან ზონაში

თავთავიან პურეულს მიეკუთვნებიან ხორბალი (რბილი და მაგარი), ქერი, ჭვავი და შვრია, მათი საშემოდგომო და საგაზაფხულო ფორმები, დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით მის

Read more

როგორ მიიღება ჰიბრიდული მცენარე და რა უპირატესობა აქვს ჰიბრიდულ სიმინდს

მცენარის ჰიბრიდული თესლი ერთი სახეობის ორი სხვადასხვა ჯიშის (ვთქვათ სიმინდის) ჯვარედინა დამტვერვის შედეგად მიიღება. სწერედ ასეთი დამტვერვით მიღებული მცენარის თესლი

Read more

14 ტონა სიმინდის მარცვალი ჰექტარზე – LG 31.630

აგროკომპანია ბარაქას აგრონომებმა ფრანგულ-ამერიკული ბრენდის – ლიმაგრეინის სიმინდის ჰიბრიდული ჯიში – LG 31.630 შეისწავლა და გამოსცადა საქართველოს მასშტაბით 32 ნაკვეთზე.

Read more

ენდემური სახეობების და ხალხური ჯიშების გადასარჩენად

რა საფრთხეს უქმნის, ან შეიძლება მომავალში შეუქმნას, თესლის სერტიფიცირების არსებული სისტემამ ენდემური სახეობების და ხალხური ჯიშების გადარჩენას? თესლის სერტიფიცირება ჯიშების გენეტიკური იდენტურობის დადგენისა და

Read more

ხორბალი ჩვენი საგანძურია

საქართველო ხორბლისა და პურის სამშობლოა და მას აქვს რესურსი გაზარდოს ხორბლის ადილობრივი წარმოება, რაც იმპორტზე დამოკიდებულებას შეამცირებს, გააძლიერებს სასურსათო უსაფრთხოებას,

Read more