გველებთან ეფექტიანად მებრძოლი _ „მანგუსტი“

ზაფხულის დადგომასთან ერთად აქტუალურია გველებთან ბრძოლა. ქართული წარმოების გველების ბიოლოგიური შემაჩერებელი /biologikal stopper- მანგუსტი ეფექტიანად დაგიცავთ გველებისგან, ეზოში, აგარაკზე, ბაღში

Read more

მასტიტები, მკურნალობა და პროფილაქტიკა

 მასტიტის სარძევე ჯირკვლის ანთებაა, რომელიც ვითარდება ცურზე მექანიკური, თერმული, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენით. მიკროორგანიზმებიდან მასტიტებს ძირითადად იწვევს: სტრეპტოკოკები, სტაფილოკოკები,

Read more

ღორის ჭირი /Pestis suum/

ღორის ჭირი არის ყველა ასაკის ღორების, გადამდები, ინფექციური დაავადება. მწვავე ფორმის დროს ვითარდება ჰემორაგიული დიათეზის მოვლენები, გახანგრძლივებულ შემთხვევაში კი ფილტვების

Read more

ფრინველის ჭირი

ფრინველის ჭირი ვირუსული ძლიერ გადამდები დაავადებაა. ჭირით ავადდებიან ქათმები, ციცრები, ინდაურები, ხოხბები. ყველაზე უფრო ამთვისებელია ქათმები. ინფექციის ძირითადი რეზერვუარი და

Read more

პასტერელოზი /ჰემორაგიული სეპტიცემია/ Pasteurelosis

პასტერელოზი სხვადასხვა სახის შინაურ და გარეულ ცხოველთა, ასევე ფრინველთა ინფექციური დაავადებაა. მიმდინარეობს მწვავე და ქრონიკული ფორმით. მწვავე ფორმა ხასიათდება სეპტიციმიური

Read more

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა განაზომებით

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ცოცხალი მასის განსაზღვრა შეიძლება განაზომებით: 1. ტანის ირიბი სიგრძე; 2. გულმკერდის ირგვლივა. ტანის ირიბი სიგრძის განაზომი აიღება (საჯდომი

Read more

ცხოველთა ინფექციური დაავადებები: ემფიზემატოზური კარბუნკული /ჭიჭინა/, ტუბერკულოზი, თურქული

საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით ეპიზოოტიური რისკის ზონას წამოადგენს. ცხოველთა ეპიზოოტიური (ინფექციური დაავადებების გავრცელებით მცირდება ცხოველთა სულადობა , ირღვევა აღწარმოება, კოლებულობს

Read more

ცხოველთა პარაზიტული დაავადებები და მათთან ბრძოლის მეთოდები

 მეცნიერებას, რომელიც განიხილავს პარაზიტების გრანდიოზულ სამყაროს და ამუშავებს ცხოველთა ინვაზიურ დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებებს, პარაზიტოლოგია ეწოდება.  პარაზიტოლოგია  ორ ძირითად ნაწილად იყოფა: ფიტოპარაზიტოლოგიად

Read more

ფრინველის ზოგიერთი დაავადება მათი პროფილაქტიკა და მკურნალობა

 მეფრინველეობის ფერმებსა თუ შინამეურნეობებში ჯანსაღი ფრინველის გამოზრდას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ფრინველები სუსტი არსებები არ არიან, ისინი იოლად არ ავადდებიან, მაგრამ

Read more

ღორის დაავადებები და პროფილაქტიკა

    ღორებში დაავადებები შემდეგ კატეგორიებად იყოფა: ინფექციური, ინვაზიური და არაგადამდები. ინფექციური დაავადებებია ღორის ჭირი წითელი ქარი, პასტერელოზი აუესკი და სხვა.

Read more