ცოტა რამ ლურჯი მოცვის სასარგებლო თვისებების და ფინანსური ეფექტიანობის შესახებ

ლურჯი მოცვი მრავალწლოვანი კენკროვანი კულტურაა, რომელიც 50 წელზე მეტ ხანს ცოცხლობს და იძლევა ლურჯი ფერის მრგვალ ნაყოფს. ლურჯი მოცვი ფართოდ

Read more

ბოსტნეულის მყნობა_ ახალი ტექნოლოგია  საქართველოსთვის

მეცნიერება სწრაფად ვითარდება, მათ შორის, სოფლის მეურნეობაშიც. ბოსტნეულის მყნობაზე გვესაუბრება სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,სმ მეცნიერებათა აკადემიის  ბოსტნეული კულტურების ეროვნული კოორდინატორი,

Read more

სასოფლო-სამეურნეო პირუტყვის განაყოფიერების მეთოდები და მათი როლი მეცხოველეობის პროდუქტიულობაში

ცხოველთა მოშენებისას განაყოფიერების ორ მეთოდს იყენებენ: ბუნებრივს და ხელოვნურს. ბუნებრივი განაყოფიერების დროს მეცხოველის ამოცანას წარმოადგენს სასურველი ნიშან-თვისებების მქონე ცხოველების გულდასმით

Read more

ვაზის გამრავლების წესები _ თესლით, კვირტით, რქით, გადაწინდვით, ჩინური წესით გადაწინდვით და მყნობით გამრავლება

თესლით გამრავლება მევენახეობაში ვაზის თესლით გამრავლება, როგორც სარგავი მასალის მიღების ერთ-ერთი ღონისძიება, წარმოების თვალსაზრისით გამოუყენებელია, რადგან წიპწიდან მიღებული ახალი ვაზი

Read more

თავიანი კომბოსტო _ წითელთავიანი კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ხვიტი, ანუ კოლრაბი, მოვლა-მოყვანის თავისებურებები

არსებობს კომბოსტოს რამდენიმე სახე: თავიანი, ყვავილოვანი, ხვიტი (კეჟერა), საკვები (პირუტყვისათვის). მათგან ყველაზე მეტად გავრცელებულია თავიანი კომბოსტო. ომბოსტო შეიცავს ნახშირწყლებს, მინერალურ

Read more

სეტყვით დაზიანებული ვენახი და დასეტყვილი ვაზის მოვლა

საქართველოში სეტყვის საშიშროება და გარკვეული სიხშირე არსებობს კახეთსა და ქართლში. დაფიქსირებულია საკმაოდ ძლიერი სეტყვა დასავლეთ საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში. სეტყვის ფაქტორისა

Read more

ვენახის ქარსაფარისა და წყლის მარეგულირებელი ბუჩქნარის მოწყობა

ტყის ზოლები ვენახში წყლის ეროზიისაგან დამცავ როლს ასრულებს. ამიტომ მის სტრუქტურაში უნდა ჭარბობდეს ტყის ჯიშები, რომელთა სიმაღლე 1,5-2,0 მეტრზე მეტით

Read more

ზუსტი მიწათმოქმედება _ რა არის, ვისთვის და რატომ არის საჭირო?

ზუსტი მიწათმოქმედება (precision agriculture) საუკეთესო შედეგების მისაღებად სასოფლო სამეურნეო წარმოები თანამედროვე კოსმოსური ტექნოლოგიები მართვაა. ცნება, ზუსტი მიწათმოქმედება ნიშნავს, რომ ნიადაგი

Read more

სართავი მცენარეები, ბამბა _ ,,თეთრი ოქრო” , დახასიათება, მოვლა-მოყვანის თავისებურებები

სართავ მცენარეთა ჯგუფში გაერთიანებული არიან ისეთი კულტურები, რომლებიც მრეწველობისათვის იძლევიან ნატურალურ ბოჭკოს. ისინი ბოტანიკურად სხვადასხვა ოჯახის, გვარისა და სახეობათა წარმომადგენლები

Read more

ნიახური, მოვლა – მოყვანის აგროტექნოლოგია

   ნიახური (Aplium graveolens) ორწლიანი მცენარეა, ოხრახუშისებრთა ოჯახიდან. მისი ველური ფორმები გვხვდება ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, მცირე აზიაში და აფრიკაში. ეფექტური

Read more