საშემოდგომო ხორბლის თესვის ვადები და ზონირება გლობალური დათბობის პირობებში

გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან კლიმატის გლობალური ცვლილება მეტად საყურადღებო პრობლემა გახდა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, რაც გამოწვეულია ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად. ამიტომ,

Read more

ქარსაფარ ზოლები _ გაუდაბნოებას და მცირემოსავლიანობის წინააღმდეგ

 რა არის ქარსაფარი ზოლი? ქარსაფარი ზოლების გაშენების ისტორია ასეულ წლებს ითვლის. 21-ე საუკუნეში კლიმატის გლობალური ცვლილების და გაუდაბნოების ფონზე, მათი არსებობა

Read more

ნიმის ზეთი, ბიოლოგიური ინსექტიციდი

ბიოლოგიური ინსექტიციდი, რომლის მთავარი მოქმედი ნივთიერება აზადირაქტინია და შეიცავს ასევე სხვა ლიმონოიდებს. პრეპარატის დამზადებისას გამოიყენება ნიმის ზეთი და საპნის ხის

Read more

ბოსტნეულის შენახვა სასაწყობო და სამაცივრო მეურნეობებში

გზამკვლევი სასაწყობო მურნეობის სწორი დაგეგმის და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად ფერმერები დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან. სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაცემებით დღეს მილიარდზე

Read more

ხე­ხი­ლო­ვან მცე­ნა­რე­თა ას­აკ­ობ­რი­ვი ციკ­ლუ­რო­ბა და გან­ვი­თა­რე­ბის პე­რი­ოდ­ე­ბი

ას­აკ­ობ­რი­ვი ციკ­ლუ­რო­ბის თე­ორ­ი­ის არ­სი შემ­დეგ­ში მდგო­მა­რე­ობს: ბი­ოლ­ოგ­ი­უ­რად მობერება, ე.ი. სა­სი­ცოც­ხლო პო­ტენ­ცი­ალ­ის დაქ­ვე­ით­ე­ბა მთლი­ან­ად ორ­გა­ნიზ­მი­სა და მი­­სი შე­მად­გე­ნე­ლი ორ­გა­ნო­ებ­ის თვი­სე­ბაა, რომელიც

Read more

შინაურ ცხოველთა ადგილობრივი ქართული ჯიშები

ცხოველთა მოვლა-შენახვის თუ მკურნალობის ტრადიციებთან ერთად, რომლებიც ათეული საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდე­ბო­და საქართველოში,  ცხოველთა ახალი ჯიშების გამოყვანისა და გაუმჯობესების პროცესიც მიმდინარეობდა.

Read more

ბიოგაზი საოჯახო მეურნეობებში

ბოლო წლების განმავლობაში სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს ენერგიის არატრადიციული რესურსები: მზე, ქარი, ბიომასა, წყალი და ა.შ. ყოველ მათგანს ფართოდ

Read more

ბიოგაზის დანადგარის აშენება და ექსპლოატაცია

სამყაროს მრავალ მილიონ პლანეტათა შორის დედამიწა ერთ-ერთი გამორჩეულია. მას ზომიერად ანათებს მზე, ატმოსფეროში ჟანგბადია, ზღვებსა და მდინარეებში კი წყალი. მათი

Read more

როგორ მოვაცილოთ კრაზანები (ბზიკები)?

იცით თუ არა, რომ კრაზანები კონსერვატიული მწერები არიან? რომც გაანადგუროთ მათი ბუდე, უახლოეს მომავლში, იმავე ადგილას ან ახლო-მახლო ახალ ბუდეს

Read more

კაკლის ქლოროზი

ქლოროზი საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა და მცენარეთა ფოთოლში ქლოროფილის წარმოქმნის მექანიზმის დარღვევით ვლინდება.  ქლოროზის დროს ფოთოლი ყვითლდება, მაგრამ ძარღვები მწვანედ რჩება.

Read more