არის თუ არა საქართველოს ექსპორტის ზრდა მდგრადი?

შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში ჩართულობის სტაბილური და განვითარებადი ხასიათი ნებისმიერი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური პროგრესის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ბევრი განვითარებული ქვეყნის სავაჭრო

Read more

საქართველოს მეაბრეშუმეობის საინვესტიციო შესაძლებლობები

მეაბრეშუმეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი დარგია, რომელმაც წარმატებით გაუძლო ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მკაცრ ქარტეხილებს და გახდა ერის კულტურული მემკვიდრეობის საუკეთესო

Read more

მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოების დაცვის მდგომარეობა საქართველოში

სასურსათო უსაფრთხოება, მისი არსი, სასურსათო უსაფრთხოების 4 კომპონენტი სასურსათო უსაფრთხოება არის ნებისმიერ დროს, თითოეული ადამიანის ფიზიკური, სოციალური, ეკონომიკური წვდომა საკმარისი

Read more

პურის ისტორიული მნიშვნელობა და საქართველოს როლი

ქართველი ხალხი ხორბალს ჯერ კიდევ ენეოლითის ხანაში იცნობდა და უკვე ხორბლის რამდენიმე სახეობა („იფქლი“, „ასლი“, „დიკა“, „მახა“, „ზანდური“, „დოლი“, „ხულოგო“)

Read more

საქართველოში მეჩაიეობის ინდუსტრიული განვითარების პერსპექტივები, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები

მსოფლიოში ჩაის მოხმარებისა და ფასების სტაბილურად მზარდმა ხასიათმა, ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტებზე მომხმარებელთა განსაკუთრებულმა ინტერესმა კარგი წინაპირობები შექმნა საქართველოში ჩაის

Read more

ესტონეთი _ ქვეყანა, სადაც უმუშევრობა არ არის

საზღვარგარეთ მოგზაურობის შემდეგ შთაბეჭდილებების გაზიარება საინტერესოც არის და გარკვეულწილად სასარგებლოც და თუ ეს ვიზიტი საქმიანია, კიდევ უფრო აორმაგებს ინტერესსაც და

Read more

ინოვაციებზე დაფუძნებული, სოციალურად ორიენტირებული სოფლის განვითარება

გადატვირთული დედაქალაქი, განუვითარებელი სოფელი, უცხოეთში სამუშაოდ გადახვეწილი მოსახლეობა, არასასურველი დემოგრაფიული პერსპექტივა (რაც მემკვიდრეობაა), წარმოადგენენ პრობლემებს რომელთა გადაჭრასაც ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა

Read more

კარტოფილის ზოგადი აგროტექნიკური დახასიათება და  მისი როლი ადამიანის კვების საქმეში

კარტოფილი ადამიანის კვებისათვის ძვირფასი საკვები პროდუქტია. ის ამავე დროს ნედლეულია სპირტისა და სახამებლის მიღებისათვის, ასევე გამოიყენება ცხოველთა კვებისათვის. მსოფლიოში მისი

Read more

საქართველოს ბიომრავალფეროვნების ზოგიერთი საკითხი

საქართველოში დაცული ტერიტორიების ფართო ქსელი არსებობს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ იგი მოცემულ დონეზე სრულყოფილად ვერ ასახავს ბუნებრივი კომპლექსების ბიომრავალფეროვნებას. ამიტომ,

Read more

როგორ შედეგს მოგვცემს ექსპერიმენტი _ ფაროსანას „დესერტი“ შინაური ფრინველებისთვის

აზიური მავნებლის, ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლა, მიუხედავად იმისა, რომ ის აქტიურად აღარ ჩანს ჩვენი სახლების აივნებში, ჭერსა  თუ  კედლებზე, არ უნდა

Read more