ბიოწარმოების ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს!

2019 წლის 30 აგვისტოს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საზოგადოებას წარუდგინა “საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია

Read more

ხორბლის მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების პრობლემები საქართველოში

საქართველო ყურძნისა და ვაზის სამშობლოსთან ერთად კულტურული ხორბლის უძველესი კერაცაა. აღსანიშნავია, რომ ქართული ხორბლის ჯიშები ხასიათდებიან ყინვისა და მავნებლების მიმართ

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი მემცენარეობა, რო­გორც სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ობ­ის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დარ­გია

სა­ქარ­თვე­ლო უძ­ვე­ლე­სი მიწათმოქმედების კულ­ტუ­რის ქვე­­ყა­ნაა და თუ იგი მდი­და­რი იყო ზო­მი­ე­რი კლი­მა­ტის მცე­ნა­­რე­უ­ლი სა­ფა­რით, ეს არ ით­ქმის ტრო­პი­კულ და სუბ­ტრო­­­პი­კულ

Read more

მცირე მეურნეობების ინვესტირებით ბოლივია საკვებით სრულად თვითუზრუნველყოფილი ქვეყანა გახდება

ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტად აქტუალურია კითხვა: როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ დედამიწაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ უარყოფით შედეგებს და ამავდროულად ხელი შევუწყოთ ადგილობრივი ეკონომიკების

Read more

ქართული ჩაის სე­ლექ­ცი­უ­რი ჯი­შე­ბი

ჩა­ის კულ­ტუ­რის მრა­ვალ­სა­უკ­უნ­ოვ­ა­ნი ის­ტო­რი­ი­ს მი­უხ­ედ­ავ­ად, ხან­გრძლი­ვი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი, ნა­ყო­ფი­ე­რი მუ­შა­ობ­ის შე­დე­გად, სე­ლექ­ცი­ის მე­თო­დე­ბით ჩა­ი­სა და სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი კულ­ტუ­რა­თა სა­მეც­ნე­რო-კვლე­ვი­თი ინ­სტი­ტუ­ტის

Read more

ჩინეთის ეკონომიკური სასწაული, როგორც კაპიტალიზმის უპირატესობა

ჩინეთში 1958-1962 წლებში ჩავარდნილი სოციალისტური ექსპერიმენტის გამო, რომელიც ქვეყნისთვის მძიმედ დასრულდა, შიმშილს 45 მილიონი ადამიანი შეეწირა. დღეს ჩინეთი მსოფლიოს წამყვანი

Read more

მიწის საკუთრება და დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი აგრარული რეფორმა

ისტორიის მანძილზე თავს გადამხდარი ქარტეხილებისგამო, მიწის საკუთრების დაკანონების პრობლემა მუდმივად იდგა ქვეყნის წინაშე. სამწუხაროდ, ეს პრობლემა სხვადასხვა ასპექტით საკმაოდ მწვავეა

Read more

„ველური ბუნების კუნძული”

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარები თითქმის ერთი წელია აწარმოებენ თბილისში ურბანული ბიომრავალფეროვნების შესწავლას. ამ კვლევის დროს, თბილისის ტერიტორიაზე გამოვლინდა ისეთი ადგილები, რომლებიც

Read more

საქართველოს მთავრობას, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საზოგადოებრიობას _ მიწის  სწორი კანონმდებლობა ერისა და სახელმწიფოს პირველი ამოცანაა

 საქართველოს  პარლამენტში ინიციირებულია და განიხილება (სამწუხაროდ, პირველი მოსმენით მიღებულიც არის)  მიწის შესახებ ორი კანონპროექტი, კერძოდ: „სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების

Read more

საქართველოს სოფელი გადაარჩენს!

 საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის აღორძინების კავშირი, რომელიც დაფუძნებულია აწ უკვე ყოფილი სოფლის მეურნეობის პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მეცნიერ-მუშაკთა, დარგის პროფესიონალ-პრაქტიკოსთა

Read more