სახელმწიფო აგრარულ პოლიტიკაში

სოფლის მეურნეობის დარგი, სადაც მოსახლეობის 50%-ია დასაქმებული, მთლიანი შიდა პროდუქციის მხოლოდ 9%-ს აწარმოებს, ხოლო გადამმუშავებელი მრეწველობის წილი 4%-ია. ცნობილია შემდეგი

Read more

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფასწარმოქნის სპეციფიკა

 საქართველოში არ წყდება დისკუსია მიწის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. კვლავაც აქტუალურია მოსაზრება სასოფლო-სამეურნეო მიწის თავისუფალ საერთაშორისო ბაზარზე გატანის შესახებ, რაც თითქოს ეკონომიკური

Read more

დავით სარაჯიშვილი — კამიუს კონიაკის საიდუმლოს მფლობელი

რამდენ მეცენატს იცნობთ ისეთს, ვისაც გრანდიოზული პროექტები დაუფინანსებია, მაგრამ ჩრდილში დარჩენა აურჩევია? ისეთებს კი არა, რომლებიც გაღებული ხარჯების სანაცვლოდ დროთა

Read more

სოფლის მეურნეობის სტრატეგიულ დარგად გამოცხადების სახელმწიფოებრივი ხედვის ზოგიერთი ასპექტი

  ილია ჭავჭავაძე ბრძანებდა ,,ჩვენ მარტო იმას უნდა ვეცადოთ, პური იმოდენად მოვიყვანოთ, რომ საყიდელი არ გაგვიხდეს და ჩვენს შინაურ ბაზარს

Read more

მსოფლიო გამოცდილებაში არ მოიპოვება მზა რეცეპტები მიწების დენაციონალიზაციის, განსახელმწიფოებრიობის ეფექტური მოდელის შერჩევისათვის. ყველა ქვეყანა ინდივიდუალურად უდგება ამ პრობლემის გადაჭრას, გამომდინარე

Read more

ჩურჩხელის  შენახვის ტექნოლოგია

ჩურჩხელა ქართული პროდუქტია. იგი დარეგისტრირებული „საქპატენტის“ მიერ,  დაფიქსირებული და დადგენილია მისი გეოგრაფიული აღნიშვნა. ჩურჩხელის წარმოებას  დიდი ხნის ისტორია აქვს. საქართველოში

Read more

მსოფლიო ხორცის წარმოება _ საქონლის ხორცის წარმოება საქართველოში – რეალობა და პერსპექტივა

მსოფლიოში ხორცზე  მოთხოვნა იზრდება, როგორც რაოდენობრივ, ასევე მის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე. შესაბამისად, იზრდება კონკურენციაც, რაც მწარმოებებლებს  ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს, უბიძგებს

Read more

როგორ დავიცვათ თავი ნიტრატებისაგან

დღეს დედამიწაზე 100% ჯანმრთელი ადამიანი ბევრი არ იქნება. ამის მიზეზი უამრავია. მათ შორის მთავარი ადგილი ქიმიური ნივთიერებებით – დაბინძურებულ საკვებს

Read more

კოოპერატიული აგროსაკრედიტო სისტემის შექმნა გადაუდებელი აუცილებელობაა

დღეს საქართველოში თანამედროვე ტექნოლოგიების დეფიციტია. ფინანსური პრობლემების გამო, ხალხს არ შეუძლია ამ ტექნოლოგიების შეძენა. ქართველი ფერმერებისთვის არ არსებობს, აგრეთვე, სასოფლო-სამეურნეო

Read more