აგროსიახლეები

პროგრამაში ჩართვის მსურველი ფერმერების რაოდენობა მკვეთრად არის გაზრდილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრი „მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა“ პროგრამას წარმატებით ახორციელებს.
აგროსერვის ცენტრის დირექტორი რაულ თავართქილაძე, დირექტორის მოადგილე ლერი ტუნაძე, „მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა“ პროგრამის ხელმძღვანელი ჯემალ შერვაშიძე და პროგრამაში ჩართული ვეტერინარი სპეციალისტი უჩა უმეთაძე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მეცხოველეობაში ჩართულ ფერმერებს შეხვდნენ.

442483648 849565780551049 3853125982199542432 N

 

აჭარაში პროგრამის წარმატებით განხორციელება ხელს უწყობს მაღალპროდუქტიული და ჯიშიანი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ნამატის მიღებას.

აჭარის სერვის ცენტრი 11111111111

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების თანადაფინანსებას, რომელიც აგროსერვის ცენტრში ამოქმედდა მეცხოველეობაში ჩართული ფერმერებისა და სპეციალისტების ხელშეწყობის მიზნით.

442473863 849565730551054 8414117032900255971 N

აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში, განსაკუთებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მკვეთრად არის გაზრდილი, როგორც პროგრამაში ჩართვის მსურველი ფერმერების რაოდენობა, ასევე პროგრამის შედეგობრივი მაჩვენებელი.