დარგებიმებოსტნეობა

ბიოაქტივი _ თხევადი ბიოორგანული სასუქი

ბიოაქტივი ორგანული სასუქია, რომელიც წარმოადგენს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კომპლექსს: მცენარეული ღეროვანი უჯრედების ნუკლეოპლაზმურ და ნანო ციტოპლაზმურ ნაერთებს. არ შეიცავს გენმოდიფიცირებულ კომპონენტებსა და ქიმიურ დანამატებს.

პრეპარატული ფორმა: სითხე.

გამოყენება: ორაგანული სასუქი „ბიოაქტივი” გამოიყენება ფესვგარეშე გამოკვების, თესლის და ტუბერის დამუშავებისთვის, როგორც ღია ისე დახურულ გრუნტში.

 

უპირატესობები: 

  • მცენარეთა პროდუქტიულობის ზრდა;
  • საკვები ელემენტების მაღალი შეღწევადობა და ათვისება;
  • ყვავილობისა და ნაყოფის გამოღების სტიმულაცია;
  • ნაყოფის მაღალი საგემოვნო თვისებები;
  • სტრეს-ფაქტორების დაძლევა;
  • მცენარეის იმუნური სისტემის გაძლიერება;
  • დამცავი ბიოლოგიური პროცესების გააქტიურება;
  • მცენარის გამძლეობა მავნებელ-დაავადებებით, ჰერბიციდებით და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული სტრესებისადმი;
  • ხელს უწყობს მცენარის ღეროვანი უჯრედების აქტივაციას;
  • პროდუქციის შენახვის ვადის გახანგრძლივება.

ბიოაქტივის გამოყენების რეკომენდაცია თესლის დამუშავებასა და ფოთლოვან გამოკვებაში

კულტურა

თესლის დამუშავების

ნორმა მლ/კგ

ფოთლოვანი გამოკვების ხარჯვის

ნორმა /ჰა

 –      
ბოსტნეული კულტურები 40 1 2
კარტოფილი 20 1 2-3
მარცლოვანი კულტურები 1 1 2
მზესუმზირა 5 1 2
სიმინდი 2 1 2
ვაშლი 2 3
ვაზი 1 3
გაზონის ბალახები 20 1 2-5
ყვავილოვანი კულტურები 1 3
დეკორატიული ხეები და ბუჩქები 3 3