აგროსიახლეები

ბიოლოგიური ინსექტიციდი ლეპიდოციდი

ეფექტიანი ბიოლოგიური  ინსექტიციდი ლეპიდოციდი  განკუთვნილია სასოფლო-სამეორნეო კულტურების ქერცლფრთიანი მწერების მუხლუხოსგან, კერძოდ აბრეშუმხვევიას, მატლის , ხვატრისებრთა და სხვა მწერებისგან   დასაცავად.