აგროსიახლეები

ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა იწყება

სახელმწიფო ბიოწარმოების ხელშეწყობისათვის პროგრამას იწყებს, რომელიც ყველა მუნიციპალიტეტსა და თვითმმართველ ქალაქში განხორციელდება.

პროგრამის ფარგლებში ერთ ბენეფიციარზე გაწეული ხარჯები შემდეგნაირად ანაზღაურდება:

ბიოწარმოების სერტიფიცირების, საკონსულტაციო მომსახურების, ლაბორატორიული ანალიზისთვის არაუმეტეს 70%-ით _ 7000 ლარით;

მევენახეობის შემთხვევაში ორგანული სასუქის, ან მავნებლების და დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი ბიოპრეპარატების  შეძენისთვის  1 ჰექტარზე არაუმეტეს 70%-ით _ 5100 ლარით;

საფუტკრე მეურნეობის შემთხვევაში ბიო პრეპარატებისთვის და ბიო ფიჭების შესაძენად არაუმეტეს 70%-ით. ერთ სკაზე არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით

გაწეული ხარჯის ანაზღაურება განხორციელდება არაუმეტეს 5 ჰექტარზე გადაანგარიშებით.