მეცხოველეობა

აგროსიახლეებიდარგებიმეცხოველეობა

ხბოს დაცვის მინიმალური მოთხოვნები (რეგლამენტი)

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ „ხბოს დაცვის მინიმალური მოთხოვნები“ დაამტკიცა

Read More
დარგებივეტერინარიამეცხოველეობა

ძაღლის ჭირი (Canine Distemper Virus)

ძაღლის ჭირი კონტაგიოზური, მწვავედ და ხშირად ფატალურად მიმდინარე დაავადებაა, რაც იწვევს რესპირატორულ (ყველაზე ხშირია), გასტროინტერსტინალურ და ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანებას

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობამეცხოველეობა

საკვები ბალახების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

მეცხოველეობისათვის საჭირო ყუათიანი და ვიტამინებით მდიდარი საკვები ბაზის შესაქმნელად ნათეს საკვებ ბალახებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. საკვებ კულტურათა შორის ბალახები ყველაზე

Read More
დარგებივეტერინარიამეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ყირიმ – კონგოს ცხელება, დაავადების პროფილაქტიკა და მის წინააღმდებ ბრძოლა

დათბობასთან ერთად ბუნებაში ტკიპებიც აქტიურდებიან. ალბათ არანაირ ტკიპასთან შეხება სასიამოვნო არ არის, მაგრამ არიან ტკიპები,  რომლებსაც ისეთი საშიში დაავადებების გავრცელება შეუძლიათ,  ადამინების

Read More
დარგებიმეცხოველეობა

მეცხოველეობის ფერმის დაგეგმარება, სადგომების და სხვა სათავსოების მოწყობა

 დანიშნულების მიხედვით განასხვავებენ სანაშენე და სასაქონლო ფერმებს; თავის მხრივ, სასაქონლო ფერმა შეიძლება იყოს სპეციალიზებული (მაგ. რძის მწარმოებელი, სარეპროდუქტორო, სასუქი) და

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

სენაჟი _  მნიშვნელობა  მეცხოველეობაში და  დამზადების ტექნოლოგია

მეცხოველეობაში ძირითადად მცენარეული წარმოშობის  საკვები გამოიყენება, რომელიც ბალახის ვეგეტაციური განვითარების შემჭიდროებულ ვადებში მზადდება.     საკვების შემჭიდროებულ ვადებში დამზადება შესაძლებელია, მისი

Read More
დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ცხვრის შენახვის ტექნოლოგიის პრინციპები საქართველოში 

მეცხვარეობის პროდუქციის წარმოება შესაძლებელია დარგის გაძღოლისადმი განსხვავებული მიდგომითა და ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც თავის მხრივ ამა თუ იმ რეგიონში, ქვეყნის გეოგრაფიული

Read More
აგროსიახლეებიდარგებიმეცხოველეობა

როგორ შევქმნათ და ვმართოთ ეფექტიანად მებოცვრეობის ფერმა 

  მე მებოცვრეობის მიმართულების ახალგაზრდა სპეციალისტი ზვიად ქლიბაძე ვარ. დღეს მსურს გესაუბროთ ინტენსიური მებოცვრეობაზე, ოღონდ, არა იმ მეთოდსა და მიდგომებზე, რაც, დღეს ძირითადად გამოიყენება

Read More
აგროსიახლეებიდარგებივეტერინარიამეცხოველეობა

ჩვენი ყველაზე დიდი აქტივი ფერმერთა კეთილდღეობაა

ფერმერთა მრავალპროფილიანი, უნივერსალური მომსახურების ცენტრი „აგრიქულა“ მაღალი  პროფესიონალიზმი და დაკისრებული ვალდებულების პასუხისმგებლობით შესრულება, მომხმარებელთათვის მომსახურების თანამედროვე  სტანდარტების შეთავაზება და სანდო,

Read More
დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

მეწველი ძროხების დაზღვევა (ვიდეო)

ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მერძეულ ფერმერულ მეურნეობებს უამრავ ისეთ რისკთან უწევთ გამკლავება როგორიცაა დაავადებები, გარეული ცხოველის თავდასხმა და უბედური შემთხვევა.

Read More